Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rationel klinik Wulff & Gøtzsche, Munksgaard Medical Informatics

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rationel klinik Wulff & Gøtzsche, Munksgaard Medical Informatics"— Præsentationens transcript:

1 Signalregistrering og - analyse eller Sundhedsdata – opsamling og bearbejdning
Rationel klinik Wulff & Gøtzsche, Munksgaard Medical Informatics van Bemmel & Musen, Springer

2 Den kliniske beslutningsproces (1)

3 Den kliniske beslutningsproces (2)

4 Sygdomsdata Subjektive symptomer (patients sensationer) – ex. smerte, svimmelhed Objektive symptomer (patientens obs.) – ex. blod i urin Kliniske fund (behandlers obs.) – ex. hjertemislyd, knude i bryst Parakliniske fund (andre sundhedsprof.’s obs.) – ex. røntgenfund, blodprøvesvar Demografiske data – ex. alder, køn Anamnestiske data – ex. tidl. sygdom, arb.forhold

5 Måleskalaer Nominalskalaen – ex. liste over civilstatus
KRAV: hver kategori veldefineret eksklusive kategorier (ej overlap) ekshaustive kat. (alt dækkes) Rangskalaen – ex. undertrøjer fra S til XXXL KRAV: et trin op giver større (mindre) trøje Intervalskalaen – ex. måling af vægt i kg KRAV: alle trin lige store

6

7

8

9 Sygdomsdata på intervalskala

10 Forskellige fordelingstyper

11 Kausalitet

12

13

14 Kausalitet vs. korrelation
Sov mindre – lev længere Rødvin er godt for hjertet Almen kirurger er ligeså gode til at operere på kar som karkirurger Ynglende storkepar vs. antal barnefødsler

15 Korrelation/kausalitet – hvilken retning?

16 Det diagnostiske univers

17

18

19

20 Den ukontrollerede erfaring
’Førvidenskabelig’ erfaring citronsaft til søfolk mod skørbug rød fingerbøl (digitalis purpurea) mod hjerteinsufficiens vaccination mod kopper Erfaringen er svigefuld (citat Hippokrates) kogende olie i skudsår rektalinstallation af tobaksrøg til druknede åreladning igler

21 Laboratorieforskning vinder frem
Den numeriske metode kom frem ex. tidspunktet for en åreladning fandtes uden betydning mange behandlinger blev opgivet – og frugtsaft blev et yndet middel (terapeutisk nihilisme) Laboratorieforskning vinder frem ex. insulinbehandling til diabetes

22 Sygdommens spontanforløb
belladonna får kighosten til at forsvinde efter 6-8 uger forkølelse 7 dage vs. 1 uge Måleusikkerhed og regression mod gennemsnit behandling af højt blodtryk små forældre får højere børn end dem selv - og høje forældre får mindre børn

23 Tilfældighedernes spil

24 Bias Placeboeffekten inklusionsbias
psykologisk bias – lægen ønsker at det skal gå godt og får måske patienten til at tro det samme Placeboeffekten kalktablet

25 Det randomiserede behandlingsforsøg
Patientmaterialet veldefineret repræsentativt Interventionsgruppe vs. kontrolgruppe Randomisering Blinding - dobbeltblinding Overkrydsning problemer med efterslæbseffekt og periodeeffekt

26 Statistik….. Deskriptiv statistik
hyppigheder – nominalskala median, fraktiler – rangskala gennemsnit – intervalskala standarddeviation – intervalskala og Gaussisk fordeling Estimation – af ex. hyppighed, sikkerhedsgrænser Analytisk statistik – ex hypotesetestning Metaanalyser Can clinicians and statisticians be friends? (Buchanan & Smythe)


Download ppt "Rationel klinik Wulff & Gøtzsche, Munksgaard Medical Informatics"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google