Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

XX-afd Feedback i den lægelige videreuddannelse. Oversigt Hvad er 360°’s feedback Metoden –elektronisk model –papirmodel Spørgsmål og kommentarer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "XX-afd Feedback i den lægelige videreuddannelse. Oversigt Hvad er 360°’s feedback Metoden –elektronisk model –papirmodel Spørgsmål og kommentarer."— Præsentationens transcript:

1 XX-afd Feedback i den lægelige videreuddannelse

2 Oversigt Hvad er 360°’s feedback Metoden –elektronisk model –papirmodel Spørgsmål og kommentarer

3 Definition 360 graders feedback er en metode til systematisk at indsamle data fra samarbejdspartnere om, hvordan man fungerer til dagligt –som muliggør sammenligning mellem egen og andres opfattelse –der anvendes til at udpege mulige udviklingsområder

4 360°’s feedback er en god metode Indsamler viden om egen adfærd Skaber eftertanke og selvindsigt Skaber selvtillid –Du er bedre end du troede –Du er ret god til at vurdere dig selv –Du skal nok overveje, at arbejde med…

5 Traditionel feedback 360 graders feedback

6 360°’s feedback er også Vigtig med personlig og professionel feedback –Man sætter sig selv i spil

7 Yngre læges udbytte? Lærer meget om sig selv Selvindsigt – bekræftes Selvtillid Platform for videre udvikling Indsatsområder og handleplan er et vigtigt element

8 Evaluering eller feedback? Summativ – bedømme Formativ – udvikle 360° feedback er primært et udviklingsinstrument Bracken, Timmreck & Church 2001

9 360° og lægerollerne Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Akademiker ?

10 Respondenter Hvem bliver spurgt –Speciallæger –Andre yngre læger –Plejepersonale –”Andre” (bioanalytiker, jordemoder, sekretær) –Yngre læge selv Obs: skal have samarbejdsrelation

11

12 Fra indsatsområder til individuel uddannelsesplan Skriftlig rapport Individuel mundtlig feedback (feedback facilitator) Definition af indsatsområder Udarbejdelse af skriftlig handleplan Handleplan med indsatsområder indgår i næste uddannelsesplan (hovedvejleder)

13 Processen

14 Etiske spilleregler Alle besvarelserne er afgivet anonyme Rapporten tilhører den uddannelsessøgende Rapportens indhold er fortroligt Involverede parter diskuterer ikke rapportens indhold med andre –Problematiske rapporter kan på overordnet niveau diskuteres mellem feedback facilitatorer eller med medlemmer af styregruppen Såfremt der i rapporten fremkommer oplysninger af arbejdsretslig karakter skal UAO eller ledende overlæge inddrages

15 Elektronisk 360°'s feedback Baseret på Skejbymodellen

16 Samme model for alle? Bevidst valg –Højner kvalitet –Sikrer ensartethed i vurdering Valideret spørgeramme Kvalitet i beregninger Kvalitet i rapport Kvalitet i tilbagemeldinger –Muliggør sammenligning

17 Spørgerammen 46 statements 5-point Likert skala –Altid –Oftest –Af og til –Sjældent –Aldrig –Kan ikke svare Styrede kommentarer

18 Spørgerammen – 46 statements Samarbejde –Empati –Tillidsskabende –Kender egne grænser Kommunikator –Lytte –Samtale –Kritik Professionel –Ansvarlighed –Ansvarlighed overfor patienter –Beslutningsevne Leder / administrator –Stress tolerance –Prioritering –Feedback

19 Eksempel: Spørgeramme Kommunikator –Er nærværende under en samtale –Tilpasser sit sprog til situationen Styrede kommentarer –Denne læge bør blive ved med…. –Denne læge bør holde op med…. –Denne læge bør begynde på….. –Eventuelle yderligere kommentarer Svarskala 1.Næsten aldrig 2.Sjældent 3.Af og til 4.Oftest 5.Altid 6.Kan ikke svare

20 Fordele ved web-baseret system Mulighed for at anvende en større spørgeramme –Kvalitet i indsamlede data Opgørelse af data sker elektronisk –Kvalitet i rapporten –”Sparer” lægetimer Ensartethed i vurderingen Mulighed for at monitorere – på afdelings- og hospitalsplan

21 Facilitatoruddannelsen Gennemgår selv 360°’s feedback Kursus – ekstern konsulent –Systemkendskab –“at give feedback på en 360” Supervision på feedback-givning

22 Spørgsmål


Download ppt "XX-afd Feedback i den lægelige videreuddannelse. Oversigt Hvad er 360°’s feedback Metoden –elektronisk model –papirmodel Spørgsmål og kommentarer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google