Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Recovery - At komme sig Aulum d. 10. oktober 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Recovery - At komme sig Aulum d. 10. oktober 2010"— Præsentationens transcript:

1 Recovery - At komme sig Aulum d. 10. oktober 2010
Pernille Jensen 2009

2 Recovery, recovery-orientering. - Hvad forstår vi ved recovery
Recovery, recovery-orientering? - Hvad forstår vi ved recovery? - Hvad vil det sige at være recovery-orienteret? - Hvad peger brugere og pårørende på som væsentligt? - Hvilke udfordringer står vi overfor?

3 Hvad forstår vi ved recovery?
Begreb Forskellige definitioner Proces og resultat Individuelt og socialt

4 Begrebet "Recovery kan beskrives som en dybt personlig, unik proces som forandrer personens holdninger, værdier, følelser, mål og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger som er forårsaget af sygdommen. Recovery indebærer udviklingen af ny mening og formål i ens liv mens man vokser udover den psykiske sygdoms katastrofale følger." (Anthony, 1993) -

5 Hvad forstår vi ved recovery?
Begreb Forskellige definitioner Proces og resultat Individuelt og socialt Fænomen Mennesker kommer sig Til alle tider og i alle samfund Udbredt kronicitets-tankegang

6 Hvad vi ved i dag: ISoS – ”Recovery from Schizophrenia” (2003, 2007):
”Skizofreni og relaterede psykoser bør betragtes som episodiske forstyrrelser med et ret positivt udfald for en signifikant del af patienterne. Forventninger er en magtfuld faktor i forhold til at komme sig…” ”…at befri patienter, støttemedarbejdere og klinikere fra det kronicitetsparadigme som har domineret tænkningen gennem det meste af det 20. århundrede."

7 Hvad forstår vi ved recovery?
Begreb Forskellige definitioner Proces og resultat Individuelt og socialt Fænomen Mennesker kommer sig Til alle tider og i alle samfund Udbredt kronicitets-tankegang Tilgang Noget der kan fremmes og hæmmes Ikke bare individ og sygdom Ikke bare behandling og social indsats

8 Et begreb på vej ind Fx Dansk Selskab for Distriktspsykiatri:
”…fæstner opmærksomheden på vigtige forhold i relationen til brugeren.” ” Det er en berettiget kritik af psykiatrien, at den kan blive bedre til at indgyde håb og optimisme…” ”Hjælpen skal rette sig mod det enkelte autonome menneske og ikke primært mod sygdommen. (Psykiatri 2007: Status og visioner, 2007)

9 Hvad giver det af udfordringer?
”Hvis det, I gør nu, ikke er orienteret mod og ikke fremmer recovery, hvorfor gør I det så – og hvorfor betaler vi for det?” (Davidson et al. 2007)

10 Hvad giver det af udfordringer?
Projekt Recovery-orientering: At komme sig er muligt og forventet Ikke bare én forståelse Ikke bare én hjælp Vigtigst: At blive mødt og anerkendt

11 Mødet At føle sig mødt Ikke føle sig mødt © recovery-orientering 2005

12 Mødet At føle sig mødt Ikke føle sig mødt
Behandlet svarende til oplevet behov Ikke-ønsket behandling © recovery-orientering 2005

13 Mødet At føle sig mødt Ikke føle sig mødt
Behandlet svarende til oplevet behov Ikke-ønsket behandling Tvang, opgivelse eller exit Behandling fælles projekt © recovery-orientering 2005

14 Mødet To forskellige sprog opstår At føle sig mødt Ikke føle sig mødt
Der opstår et fælles sprog Behandlet svarende til oplevet behov Ikke-ønsket behandling Tvang, opgivelse eller exit Behandling fælles projekt © recovery-orientering 2005

15 God hjælp i recovery-perspektiv
Består af flere komponenter – aldrig kun medicin Er forhandlet, relationel og optimistisk Tager afsæt i personens oplevede behov Kræver ikke bestemt sprog eller sygdomsopfattelse Er skræddersyet Bygger på information om rettigheder og reelle valgmuligheder Inddrager og støtter netværket Er tidlig og minimalt indgribende

16 Faktorer hos netværk og pårørende
At være der og stille op At finde balancen mellem at støtte og undlade at overtage At kunne bevæge sig og skifte roller undervejs At passe på sig selv og ikke blive overtaget At både kunne give og tage i mod At kunne holde op med at være pårørende Også det sociale netværk har brug for at komme sig!

17 Hvilke udfordringer står vi overfor?
At skabe viden om recovery – og nedbryde fordomme At systematisere og udbrede eksisterende erfaringer, nationale og internationale At møde og anerkende brugere og pårørende At udvikle en psykiatri med håb, valgmuligheder og tilgængelighed

18 Tak for ordet…


Download ppt "Recovery - At komme sig Aulum d. 10. oktober 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google