Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Af overfysioterapeut Dorrit Pind, Skejby Sygehus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Af overfysioterapeut Dorrit Pind, Skejby Sygehus"— Præsentationens transcript:

1 Af overfysioterapeut Dorrit Pind, Skejby Sygehus
Udfordringer til fysioterapiprofessionen i krydsfeltet mellem selvforståelse, image og kravene til os Af overfysioterapeut Dorrit Pind, Skejby Sygehus

2 Indhold Forståelse af vores egen profession Kompetenceudvikling
Specialisering Samarbejde med andre Ønskeseddel Historie Set indefra og set udefra.

3 De udfordringer, der har betydning for os
Forandring som grundvilkår Forandring som tilstand Forandring af 1. orden Forandring af 2. orden

4 De politiske krav Øge produktiviteten og effektiviteten
Prioritere, rationalisere Bevise vores værd Øget specialisering Reducere barrierer mellem faggrupper

5 Nye begreber Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering
Balanceret Målstyring Kontraktstyring Evidens Nye arbejdstilrettelæggelser Ny teknologi

6 De bløde værdier (ARF 2003)

7 Den nye bruger " Brugerens forventninger til opgaveudførelsen vil ændre karakter, således vil brugeren fra andre kilder have viden, der til en vis grad kan matche behandlingssystemet, og brugeren vil endvidere kræve kvalitativ bedre information om, hvorledes opgaven udføres. Man står over for den bevidste bruger. I samme moment må man forvente, at brugerens syn på sundhedsopgavernes karakter vil ændre sig. En stadigt større gruppe forventes at kræve sammenhæng mellem de offentlige ydelser. Samtidigt vil en stigende gruppe i befolkningen kræve, at det mekaniske sygdomsbillede, som sundhedsvæsenet er bygget op omkring i dag, udvides til også at inddrage bredere livskvalitetsbegreber. Alt i alt står sundhedssystemet opgavemæssigt over for en holistisk udfordring" DSI 2003

8 Det hyperkomplekse samfund
Læring Differentiering / specialisering Ny teknologi Nye organisations - og arbejdsformer

9 Individuel kompetenceudvikling
" Kompetencebegrebet omfatter ud over specifik viden og konkrete færdigheder også de rutiner og strategier, som individet anvender til at tilegne sig viden og færdigheder, såvel som de holdninger og værdier, der er nødvendige for at kunne agere både selvstændigt og i samarbejde med andre i arbejdslivet" (kilde Den nationale Kompetenceregnskab)

10 En profession Uddannelse der er videnskabeligt funderet
Selvstændigt teorigrundlag Videreuddannelse Vertikal specialisering Faglig autonomi Eneret på arbejdsfeltet Videreudvikle arbejdsfeltet selv Noget overtages af andre

11 Kompetenceudvikling Kompetenceprofiler og kompetenceniveauer for arbejdsområder Medarbejdernes kompetenceniveau vurderes Udviklingsplaner

12 Cave Selvansvarlig At være ufærdig Selvprojekt / kald at blive perfekt
Indgribende i personligheden

13 Specialisering Generalister og specialister
Fælles kompetenceudvikling inden for læring, organisation og samarbejde Det gode samarbejde At være aflaster Bevare kærnefagligheden Danne en ny profession?

14 De andres optik Nødvendige Ønskede Anerkendes Attraktive Regne med os

15 Historierne Energiske Sportslige Grundige Lidt frelste
Lidt bedrevidende Frie, selvstændige Fagstolte

16 Andre måder Image Retorik Design Formens betydning

17 Ønskeseddel Forberedthed på Strukturkommissionens arbejde
Kulturanalyse af tværfaglige samarbejdsmåder Forskning i grænseflader mellem sundhedsfag Forskning i faglig og tværfaglig ledelse Finansieret kompetenceudvikling, OK At høre mere fra de yngste i faget

18

19 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Af overfysioterapeut Dorrit Pind, Skejby Sygehus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google