Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svensk Økonomi – et outsider synspunkt Torben M. Andersen Aarhus Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svensk Økonomi – et outsider synspunkt Torben M. Andersen Aarhus Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Svensk Økonomi – et outsider synspunkt Torben M. Andersen Aarhus Universitet

2 Lavkonjunktur uundgåelig – dybde og længde? Offentlige finanser er i et godt udgangspunkt Krisen i 90erne er frisk i mindet --- stærkt pres for initiativer Ambitioner/krav til den økonomiske politik er høje

3 Allerede mange policyinitiativer! Pengepolitik: Ekspansiv pengepolitik – lavere rente (mere i vente?)…dog usikker effekt på forventet realrente Deprecicering af SEK: omkring 15% Finanspolitik: BP09: ekspansiv (skattereduktioner m.m.) Krispaket: jobb och omställning Paket: fordonsindustrin

4 Politik – timing og effekter Aktiv politik under stor usikkerhed mht krisens omfang/konsekvenser Hvad er effekten af de allerede vedtagne initiativer? Større effekt på budgetsaldo end på beskæftigelse? Ingen klar referenceramme for at vurdere effekterne af finanspolitikkens instrumenter på f.eks. beskæftigelsen ---- hvilke instrumenter har den største beskæftigelseseffekt?

5 Erfaringer fra 70erne Overaktivisme (mange politik initiativer som var dårligt timet og designet) Strukturelle ændringer blev negligeret/undervurderet Vedvarende høj ledighed – og fald i arbejdsudbud

6 Politik har effekter – men hvor får vi effekt for pengene? Svensk økonomi kan ikke isoleres – en nedgang er uundgåelig Stimulus af privat efterspørgsel er svær i en periode med faldende tiltro og forventninger ---- mere effektivt når ”stormen er ovre” Offentlig efterspørgsel – nemmere at kontrollere – men det skal være midlertidigt!! (fremrykning af allerede planlagte offentlige investeringer)

7 Strukturelle tilpasninger Tilpasning i arbejdsmarkedet – skill match mellem sektorer i tilbagegang og effekter af ekspansiv politik Strukturelle problemer bag krisen –Boligmarkedet –Finansielle sektor Andre strukturelle problemer kommer til overfladen Beskæftigelse byggesektor 2000.1 =100

8 Målretning af økonomisk politik mod job-destruktion = stort dødvægtstab Ledighed mere hensigtsmæssigt risikoafdækket via det sociale sikkerhedsnet end via jobbeskyttelse

9 Arbejdsmarkedspolitikken Er den aktuelle politik troværdig/ tids- konsistent? –Arbejdsløshedsforsikring (forsikrede, dækningsgrader; aktivering) Risici: –Udgiftsstigning i den aktive arbejdsmarkedspolitik pga flere arbejdsløse –Langtidsledighed: fald i beskæftigelse/arbejdsudbud (persistens)

10 Omlægning af arbejdsmarkedspolitikken? Mange ”core workers” vil blive ramt af ledighed – har det mening med så tidlig aktivering for denne gruppe (deadweight loss)? Programaktiviteter (arbetspraktik, arbetsträning) – effektive? Målretning mod tilgangen til langtidsarbejdsløshed (modvirke persistens) Fastholdelse af human kapital: tilskynde til accept af korttids job (bedre at ændre på arbejdskrav end varighed af dagpenge)

11 Offentlige finanser/finanspolitiska ramverket Risiko for at den strukturelle budgetsaldo er overvurderet de senere år (konjunktureffekt + effekt fra finansielle markeder) Automatiske stabilisatorer er stærke --- en mere vedvarende lavkonjunktur vil have store konsekvenser


Download ppt "Svensk Økonomi – et outsider synspunkt Torben M. Andersen Aarhus Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google