Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger"— Præsentationens transcript:

1 www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger
Pigernes uddannelser? Drengenes arbejdsmarked? Uddannelsesreformer, køn og frafald Et alvorligt tema – på en alvorlig baggrund. Det største samfundsproblem ved siden af klimaforandringerne – vi taber de unge, vi taber især drengene.

2 Kvinder i mandefagsstrategien
Op gennem 80’erne fokus på at kvinderne skulle ind i mandefagene. For kvindernes skyld og for ligestillingens. Kvinder havde et lille uddannelsesefterslæb Det gik ikke godt – fagenes kønsmærkning viste sig meget stærkere end forventet. Manden som norm – kvinderne skulle finde ud af at gribe det rigtigt an i forhold til arbejdsmarkedet – tage de rigtige beslutninger. Ikke vælge så snævert. Mange projektet. Bryt projektet – intet rykkede sig – de kvinder der tog en mandeuddannelse, tog senere en anden osv.

3 Økonomiske arbejdsmarkedsteorier
Human capital teorier (kvinder gør det, der er bedst for dem) New home economics (husholdet, ikke personen er enheden. Familier vælger rationelt) Segmenteringsteorier(alt forklares udfra efterspørgsel og forskelle i kvalifikationer) Det er absolut forklaringskrævende – der er også psykologiske forklaringer, her kun lidt om de arbejdsmarkedsteoretiske. 1. kvinder er ikke interesseret i stabil arbejdsmarkedstilknytning o.l. har ikke brug for penge. Kvinder befinder sig i det forkerte segment, er marginalarbejdskraft – lommepengedameideen. Kvinder er ikke stamarbejdskraft, dette er meget tankevækkende, fordi det kun er 20/25 år siden. Det er vendt på en tallerken og bevidsthedsformerne og identiteten er ikke fuldt med.

4 Hvorfor er kønsarbejdsdelingen så insisterende 1
2 kønsbaserede delmarkeder med temmelig adskilt rekruttering - 2 bærende logikker: A Dikotomien - mandligt og kvindeligt bør ikke blandes – handlinger kønsmærkes B.Hierarkiet – manden som norm og leder (svært for de uuddannede mænd) Dette er en empirisk konstatering – det forholder sig tilsyneladende sådan. Det sker fagene imellem og det sker i funktionerne, hvor der er begge køn på arbejdspladserne. Forskningen fra 80’erne viste om ikke andet alvoren i kønsarbejdsdelingen

5 Hvorfor er kønsarbejdsdelingen så insisterende 2
Ikke en overlevering fra tidligere samfund, men en velintegreret og dynamisk del af det økonomiske system. Dynamikken i adskillelsens princip sikrer en løbende fornyelse af opdelingen Det her må der tages højde for – eksemplet med fodboldklassen etc.

6 Fra “Piger I kvindefag” 1988. Inge Henningsen
Kvindefag er ekspansionsfag: Det er den nuværende regerings politik at satse på eksporterhvervene uanset at det næppe er realistisk at tro at et land som Danmark kan producere sig ud af krisen. Kvinder ligger traditionelt indenfor undervisning, kultur, sundhed etc. (Her ligger ekspansionen) Udviklingen er forudset længe og den vender ikke. Citatet er et kuriosum, men tankevækkende

7 Overblik - fakta De lavest uddannede bærer den største arbejdsløshed
De højest uddannede er mest efterspurgt De ufaglærte jobs forsvinder permanent En gang ude – altid ude Bygger på Per Kongshøj – Carma - AE

8 Overblik- fakta Mange unge uden økonomisk sikkerhedsnet
To ud af tre af dem, der hverken kan få kontanthjælp eller understøttelse er unge mænd Ledighedsrisikoen er dobbelt så høj for mænd som for kvinder Der er også kvinder, der virkelig falder tungt

9 Overblik- fakta Unges uddannelsesniveau steg gennem 90’erne
Fra 2000 er det faldet Hver fjerde dreng, hver femte pige er uden ungdomsuddannelse 10 år efter at de forlader folkeskolen. (Profilmodellen 2008 UNI -C) Profilmodellen UNI C.

10 De kønsopdelte uddannelser
Piger: ca. 70% i gymnasiale uddannelser ca. 45% i Eud ca. 20% uden ungdomsuddannelse Drenge: ca. 55% gymnasiale uddannelser ca. 57% i Eud ca. 27% uden ungdomsuddannelse Profilmodellen 2008 UNI-C (10 år efter folkeskolen) Produktionsskoler: 58% drenge, 42% piger Dette er fra profilmodellen -

11 Frafald Stx 17 % Hf 28 % Hhx 20 % Htx 27 % Eud 50 % UNI-C
Per Kongshøj Madsens beregninger pba UNI C

12 Konsekvenser hvis vi ikke kommer igang
En voksende gruppe fattige unge mænd En voksende gruppe fattige unge mænd med nydansk baggrund Stigende mangel på uddannet arbejdskraft Stigende vanskeligheder med familiedannelse Social uro og anomi - mistrivsel Forsørger/husmor relationerne har meget dybe rødder, det er svære ting at røre ved – det er identitetstruende for drengene at deres arbejdsmarked er væk. Det bliver ikke let, der er ingen lette løsninger.


Download ppt "Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google