Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et arabisk kulturinstitut –en del af byens væv. index | case study | zaha hadid fra valg af udpeget site introduktion af ny integrerings funktion | overnatningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et arabisk kulturinstitut –en del af byens væv. index | case study | zaha hadid fra valg af udpeget site introduktion af ny integrerings funktion | overnatningen."— Præsentationens transcript:

1 et arabisk kulturinstitut –en del af byens væv

2 index | case study | zaha hadid fra valg af udpeget site introduktion af ny integrerings funktion | overnatningen til valg af site | inddragelse af vesterport station begrundelse for valg af site sitet, byens væv og zaha hadid den arabiske påvirkning | fra offentlig til individuel rumprogram introduktion af sammensat funktion | s-station + kulturinstitut the topologies of streetscape, and urban street pat- terns contribute to our landscape zaha hadid afrunding byens væv

3 the national centre for contemporary art, rome byens væv case study zaha hadid

4 the national centre for contemporary art in rome byens væv flere forskellige lag leder ind mod et center informationer tilpasning til kontext kaotisk / styret storskala infill retninger virvar midt i byen komplexitet funktionsopdelt filtrering / filtret komplex / stringent guidende i konteksten forholder sig til kontexten forgreninger i omgivelserne henvende sig til flere sider rækker ud i byens landskab flere forskellige facadeudtryk

5 flere forskellige lag leder ind mod et center informationer tilpasning til kontext kaotisk / styret storskala infill retninger virvar midt i byen komplexitet funktionsopdelt filtrering / filtret komplex / stringent guidende i konteksten forholder sig til kontexten forgreninger i omgivelserne henvende sig til flere sider rækker ud i byens landskab flere forskellige facadeudtryk the national centre for contemporary art in rome zaha hadid

6 the national centre for contemporary art in rome zaha hadid bearbejdet og inspirerende både med plan som plan og plan som snit

7 valg af udpeget site fra havnefronten ik n a rabisk kultur institut

8 kan hovedformålet være integration med denne prominente placering? havnefronten ”gemme” sig væk på havnefronten på havnen er der ”ingenting” – alt skal skabes fra bunden. lagene skal konstrueres fx.vedrørende de trafikale årer instituttet - et ”ikon” for et kulturelt publikum, overklassen skal ikke a rabisk kultur institut

9 integration via sammen satte funktioner i arkitekturen -stationen + kulturinstituttet S er pr.definition et billede på det transitoriske og det provisoriske

10 h o r i s o n t a l e b e v æ g e l s e r udfordre s-togenes mødet mellem den rejsende og den arabiske kultur bygge videre på det eksi- sterende flow – guide det flow - et produkt af flere netværk

11 – give folket muligheden for en oplevelse. et valg. …allerede på farten… et sted hvor de 2 kulturer kan mødes og integreres flow + station + kultur = 1 bygning tage fat hvor der allerede er liv

12 bearbejdning af ny funktion til integrering flow + station + kultur = 1 bygning, der også vil inkl. muligheden at sove kan mødet fostre en udefrakommende funktion? =intensivering af udbud …opholdet i søvnen bliver en sammenbindende funktion kombineret hostel / hotel… til brug for gæsteprofessorer, lærere, studerende, forelæsere, forskere, rejsende, gamle, unge, udlændinge, backpackers…

13 tilvalg af site + bearbejdning og inddragelse af vesterport station

14 for sammenkobling af kræves ny placering for vesterport st. flow + station + kultur

15 3 meters fortov skalering i kontexten -menneskelig til vesterport station lille men befærdet s-togs st. gigantisk

16 ventende fodgængere i trafikeret kryds ved vesterport. foran indgangen til s-togs stationen adskiller kun få meters fortov de gående fra trafikken -de gule busser indtager nærmest fortovet

17

18 begrundelse for site valg arabisk kulturinstitut/s- station …det provosoriske i sitet_stationen har karakter af ”midlertidigt stoppested” – man er på vej videre + sitets flow og bevægelse vidner ligeledes om midlertidighed… et sted for transitoriske begivenheder #1

19 arabisk kulturinstitut/s- station omkransning af 4 hovedfærdsels årer i det indre københavn forbedret placering af station i relation til betjening af nærområdet mulighed for pladsdannelse /ankomstareal v/ bygningen langstrakte visuelle kig + mulig ”grøn park forbindelse”. begrundelse for site valg

20 på pladsen er der ca.700m reel byggegrund, da plads foran FOA ønskes friholdt 2 FOA = en kompleks struktur - et produkt af flere netværk, der kan optage mange forskelligartede situationer… en del af sitet byens væv ny type af byrum…

21 videreførelse af s-togenes horisontale bevægelses- retning via ”vertikale forbindelser” - på kanten af banelegemet og videre op på den udvalgte plads. byens væv

22 et studie i sammenhænge mellem terræn og bygning, form og rum, bevægelse og stilstand, adkomstareal og konstruktion, menneske og kultur, etc. +evt.”rampenedsænkning” af sitet, for flydende overgang = per definition tilstrækkelig elastisk til at kunne håndtere de provisoriske begivenheder, som vores kultur og adfærd bærer præg af. sitet inspirerende både med plan som plan og plan som snit the national centre for contemporary art, rome zaha hadid byens væv

23 den arabiske påvirkning

24 offentlig vs. individuel muslimens livsførelse, med fokus på de daglige radikale skift mellem offentlig og individuel -ex. ”det repræsentative ansigt udadtil” vs. det indadvendte i bønnen, forsøges viderefortolket i kulturinstituttets/ s-togs st. arkitektur.

25 huset skal skabe materielle og immaterielle rammer for menneskets livsudfoldelse. fra offentlig til individuel uafhængigt af kulturel og religiøs baggrund

26 ankomst café multisal bibliotek forskning + sove auditorium galleri adm. møde bede rum program -”flexisme” det provosoriske i bygningens sammensætning -de forskellige opholds former… tiltagende stilstand jo længere man bevæger sig op i bygningen + forskellige udtryk på forsk. tider af døgnet #2 fra offentlig til individuel kulturinstitut s-togs station

27 det provosoriske kommer til udtryk i de forskellige detaljerings grader og materialevalg, som ændres og forfines jo længere man bevæger sig op i bygningen. foyer/ café200m station + galleri200m auditorium 150m mødelokaler200m multisal200m bederum 50m bibliotek/incl.forskn.300m administration500m hostel/forskerdel600m extra opbevaring100m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 total 2500m 2 + bil- og cykelparkering #3 rum program -”flexisme” 2

28 byens væv, den transitoriske + provisoriske definering af site og funktion, som en… generator …for det arabiske kulturinstitut


Download ppt "Et arabisk kulturinstitut –en del af byens væv. index | case study | zaha hadid fra valg af udpeget site introduktion af ny integrerings funktion | overnatningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google