Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Respiratoraftrapning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Respiratoraftrapning"— Præsentationens transcript:

1 Respiratoraftrapning
Karen-Lise Welling Ulrik Skram Jensen Neuro Intensiv Terapi Afsnit 2093 Neuroanæstesiologisk Klinik Rigshospitalet

2 Årsager til respirator-afhængighed
Oxygeneringssvigt (lungevæv, infektion, atelektase) Ventilationssvigt (lammelse, udtrætning, neuropati, elektrolytforstyrrelser) Manglende respiratorisk drive (N/NK sygdomme) Manglende evne til at beskytte luftvej – f.eks.GCS<8 Psykologiske faktorer Aftrapningsprocessen starter principielt umiddelbart efter intubationen

3 Hvornår er pt. klar til aftrapning?
Processen starter principielt straks Ekstubation, når årsagen til respirationsinsufficiensen er afhjulpet Men hvad med processen i midten? Aftrapningsproces Intubation Ekstubation

4 Hvornår ekstubere? Skisma: For tidlig vs. for sen ekstubation
Reintubation  8 x øget risiko for VAP (Ventilator Associated Pneumonia)  6–12 x øget risiko for død Op til 33% N/NK patienter! Forsinket ekstubation: VAP, trachealstenose m.v. Ingen sikre metoder til at forudse succes (eller fiasko)!

5 Årsager til ekstubationssvigt (= behov for ventilatorisk assistance <24-72 t)
Øvre luftvej: Obstruktion, inflammation, ødem Kan ej beskytte luftvej: manglende luftvejsreflekser For meget sekret Hjertesvigt eller iskæmi Encephalopati Respirationssvigt: ubalance mellem muskelload og muskelkapacitet Andet: F.eks. Maveblødning, sepsis, kramper Rothaar et al: Extubation failure: magnitude of the problem, impact on outcomes, and prevention. Curr Opin Crit Care 2003;9:59-66

6 Kriterier for at påbegynde respiratoraftrapning
Bedring i udløsende årsag Acceptabel oxygenering PO2  8,0 kPa FIO2  40% PEEP  5-8 cm H2O Hæmodynamisk stabilitet inf. dopamin/dobutamin  5 mikrog/kg/min. Evne til at inspirere spontant respiration

7 Suppl. kriterier for at påbegynde respiratoraftrapning
Ikke evidensbaseret, men sund fornuft…. Afebril pH  7,25 Hgb.  5 mmol/l Normal elektrolytstatus (K, Mg, fosfat) EKG uden iskæmitegn Klinisk sufficient hostekraft M.fl…

8 Selvåndingstest (SBT)..
..er den bedste metode til at vurdere, om en patient kan ekstuberes (75–85% succes hvis SBT tolereres)

9 Selvåndingstest (SBT)
Teknik Patienten sættes på spontan respiration – gerne over respiratoren (hvis flow trigged) PS max. 5-8 cm H2O CPAP max. 5 cm H2O Tæt observation de første 5 minutter Hvis dette tolereres fortsættes minutter Succes i 120 minutter indikerer ekstubation (under forudsætning af at patient kan beskytte luftvej)

10 Selvåndingstest (SBT)
Observér: SAT  90% PCO2-stigning < 1,5 kPa pH > 7,32 RF / min., max. 50% stigning Puls  140 / min., max. 20% stigning Indtrækninger eller abdominal respiration? Sveden Bevidsthedsniveau Subjektivt ubehag

11 Ekstubation Succesfuld aftrapning af respiratorstøtten er
ikke ensbetydende med sikker ekstubation! Risici: Øvre luftvejsobstruktion (langvarig resp.beh., traume, hunkøn, intub. X flere) (OBS cuff leak) Nedsat luftvejsbeskyttelse (hoste ved sugning? – sugebehov hvor ofte? - store sekretmængder?) Hostekraft (klinisk vurdering, peak cough flow > 2,5 l/s  god resp. prognose hos patienter med neuromuskulære lidelser og tværsnitssyndrom)

12 Hvis selvåndingstest mislykkes
Fastslå årsagen Korrigér reversible faktorer (smerter, sedation, bronkospasme, myokardieiskæmi, væskebalance, sporstoffer) Ny SBT hver 24. time (hvis aftrapningskriterier fortsat er opfyldt)

13 Hvilket ventilationsmodus under aftrapning?
Stabil, behagelig og ikke-udtrættende ventilationsstøtte mellem SBT`s Assisteret modus beviseligt bedst (minimerer muskelatrofi) Pressure support / CPAP! (volume support formentlig også anvendelig, men ikke veldokumenteret og mere ressourcekrævende) Undgå aggressiv reduktion i støtten mellem SBT`s

14 Indikationer for NIPPV under aftrapning
Aftrapning fra invasiv via non-invasiv ventilation? (kun dokumenteret ved KOL) Mislykket ekstubation - overvej Utilsigtet ekstubation (3-13%) - overvej Ptt. ”not to be intubated” (vinde tid til at afgøre om respirations insufficiensen er reversibel, øge patient komfort og –autonomi, bedre kommunikation med patienten)

15 Tracheostomi

16 Tracheostomi Indikationer
Forventet langvarigt (>7-10 dage) behov for invasiv ventilationsstøtte Udvalgte patienter kan overflyttes fra ITA til RCØ eller stamafdeling “Tidlig” (2.-7. døgn) vs. “sen” ( døgn) tracheotomi: Ingen dokumenteret forskel i aftrapningstid fra respirator

17 Tracheotomi Fordele Mere sikker luftvej Mindsker behovet for sedation
Nedsætter luftvejsmodstanden Psykologisk / patient komfort (spise/drikke, tale) Letter mobilisering

18 Tracheotomi Komplikationer & Myter
Trachealstenose - ikke hyppigere end ved langvarig oro- eller nasotracheal intubation Øgning / reduktion i forekomsten af ventilator-associated pneumonia (VAP) - ?? Pris - typisk lavere samlede omkostninger, spec. hvis perkutan dilatationstracheostomi anvendes

19 ”Tunge” patienter ”Prolonged mechanical ventilation” (PMV)
Definition: respiratorafhængig i > 21 dage Omfatter ca. 20% af medicinske ITA-ptt. > 50% af PMV-ptt. kan gøres respirator-uafhængige efter aftrapning på langtidsspecialafsnit (RCØ!) Kronisk respiratorafhængighed Definition: Respiratorafhængig efter 3 mdr.`s aftrapningsforsøg Med mindre oplagt irreversibel lidelse fra start, f.eks. højt cervikalt tværsnit, ALS

20 Referencer Chest 2001; 120:375S-395S (Evidensbaserede guidelines)
Curr Opin Crit Care 2003;9:59-66 (Ekstubationfailure) Cochrane Database Syst Rev 2003; 4: CD evidensbaserede guidelines Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 70-76 (NIV under vedvarende aftrapningssvigt) N Engl J Med 2004; 350: (NIV efter ekstubation)

21 The End

22 Kontraindikationer mod NIPPV
Hjerte- eller respirationsstop! Non-resp. organsvigt: GCS<10, øvre GI-blødning, hæmodyn. instabilitet / arytmier Ansigtskirurgi, -traume ell. -deformitet Øvre luftvejsobstruktion Manglende kooperation/luftvejsbeskyttelse Meget sekret / nedsat hostekraft Høj aspirationsrisiko


Download ppt "Respiratoraftrapning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google