Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværk for lånesamarbejde Preben Aagaard Nielsen Specialkonsulent Biblioteker Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværk for lånesamarbejde Preben Aagaard Nielsen Specialkonsulent Biblioteker Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information."— Præsentationens transcript:

1 Netværk for lånesamarbejde Preben Aagaard Nielsen Specialkonsulent Biblioteker Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov Status fra Kulturstyrelsen 11. november 2014, Statsbiblioteket 13. november 2014, Roskilde Bibliotek

2 Netværk for lånesamarbejde 1. Kørselsordningen 2. Retningslinjer for lånesamarbejde 3. Servicedeklarationer 5. Andet Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov 11. november 2014, Statsbiblioteket 13. november 2014, Roskilde Bibliotek

3 1. Kørselsordningen  Spørgeskema om ordningen til bibliotekerne  Seneste undersøgelse, svarfrist 31/10 2014 (næste i juni 2015)  Resultatet diskuteres 20/11 2014 i Kørselsudvalget (Knudepunkterne + PostNord + KS)  Møder med Knudepunkterne (2-3 gange årligt)  Køresedler:  Fejl på køresedler – eller de mangler (  fejludbringning) Vær mere omhyggelig med at udfylde dem!  Er der fortsat problemer med udskrift af køresedler? Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

4 1. Kørselsordningen - 2  Ikke længere nordisk kørsel  Priser 2015  Information bliver sendt ud nu  Lille prisstigning ift. 2014 (almindelig regulering).  Filialkørsel er en succes – er i stigning. Betalingen finansierer ikke omkostningen – derfor en lidt større prisstigning her Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

5 2. Retningslinjer for lånesamarbejde ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark”  Ny udgave fra 10. december 2012  Blev gennemgået grundigt på netværkets møde i april 2013  Og også omtalt på netværksmødet i maj 2014.  Er der noget der bør ændres i retningslinjerne? Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

6 2. Retningslinjer for lånesamarbejde - 2 ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark” Formål: Effektiv udnyttelse af det samlede danske biblioteksvæsens ressourcer Optimering af servicen over for brugerne Søge at skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

7 2. Retningslinjer for lånesamarbejde - 3 ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark” Highlights: Så automatisk som muligt Bestillende bibliotek skal gøre det primære arbejde Interurbanlån ikke et retskrav for brugeren Et bibliotek er ikke forpligtet til at skaffe et hvilket som helst materiale uden hensyn til de økonomiske omkostninger Der kan siges nej til at udlåne Aflevering på et andet end udlånende bibliotek Kørselsordningen er standardmodel Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

8 3. Servicedeklarationer ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark”: ”Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker.” … ”Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration.” Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

9 3. Servicedeklarationer - 2  I Biblioteks-index spørger vi forskningsbibliotekerne om de har en Servicedeklaration  Har folkebibliotekerne en Servicedeklaration? (samme spørgsmål stillet på mødet i maj 2014) Eksempler på servicedeklarationer: http://www.danbib.dk/index.php?doc=laanesamarbej de Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

10 4. Andet 1.ISO 18626 Information and documentation – Interlibrary Loan Transactions  Standarden publiceret i juni 2014.  Ikke noget de enkelte biblioteker umiddelbart mærker noget til – rettet mod leverandørerne af bibliotekssystemer  Standarden vil blive implementeret i det nye fælles bibliotekssystem, og Axiell ser også på den  Konsekvenser for danske biblioteker?  Samme enkle bestillingsmodel:  Beholdningsopslag + direkte bestilling  Mulighed for mere automatisering.  Automatisk tjek af bestillinger undervejs med kontrol af forventet leverancedato Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

11 4. Andet 2.Statistikbanken (Danmarks Statistik)  Tal for årene 2009-2013  Tal for folkebiblioteker og forskningsbiblioteker: http://statistikbanken.dk/18  Fx BIB5: Folkebibliotekernes interurbane ind- og udlån efter område, opgørelse og materialetype Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

12 Spørgsmål Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

13 Netværk for lånesamarbejde Preben Aagaard Nielsen Specialkonsulent Biblioteker Direkte/mobil: +45 3373 3340 prb@kulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen.dk Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov Kontakt 11. november 2014, Statsbiblioteket 13. november 2014, Roskilde Bibliotek

14 1. Kørselsordningen - priser  Priser 2015 (forventet):  Folkebiblioteker (5 køredage pr. uge/51 uger): Stigning fra kr. 19.000 til 20.000  Forskningsbiblioteker: Antal sendte enhederPris pr. enhed (2014) 0 – 50.000Kr. 5,45(5,33) 50.001 – 100.000Kr. 5,20(5,08) 100.001 – 200.000Kr. 4,70(4,58) 200.001 – 300.000Kr. 2,91(2,79) 300.001 >Kr. 2,13(2,13)  Kørsel til filialer (/ekstra stop hos Forskningsbiblioteker): 5 køredage om ugen i 51 uger:16.000 kr.(13.000) 2 køredage om ugen i 51 uger: 7.000 kr.(5.000) Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

15 1. Kørselsordningen – priser 2  Priser 2015 (forventet) - fortsat:  Uddannelsesbiblioteker:  Afhentning på et folkebibliotek (baseret på aftale mellem uddannelsesbiblioteket og folkebiblioteket) 1 køredag om ugen 51 uger 5.000 kr.(5.000) 2 køredage om ugen 51 uger10.000 kr.(10.000) 5 køredage om ugen 51 uger15.000 kr.(15.000)  Kørsel direkte til bibliotekets adresse 1 køredag om ugen 51 uger 6.200 kr.(6.200) 2 køredage om ugen 51 uger12.000 kr.(12.000) 5 køredage om ugen 51 uger20.000 kr.(19.000)  Ind og udmelding af kørselsordningen én gang om året, (pr. 31.december) Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

16 3. Servicedeklarationer - 3 I ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark” er der eksempler på emner til en servicedeklaration: Det bemærkes, at nærværende retningslinjer kan fraviges, når der er saglige grunde hertil. Bibliotekerne kan indgå anden aftale, fx ved at långivende bibliotek i sin servicedeklaration over for andre biblioteker fastlægger de vilkår, der gælder for lån af bibliotekets materialer. (side 4) Ethvert bibliotek opfordres til at formulere en indlånsdeklaration, hvoraf det fremgår, fx hvilket publikum der serviceres, under hvilke betingelser denne service stilles til rådighed og den forventede ekspeditions- og leveringstid. (side 11) Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov

17 3. Servicedeklarationer - 4 Emner for en servicedeklaration nævnt i ”Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark” : Bestilling af titler under anskaffelse bør undgås, med mindre låntagende bibliotek på forhånd har sikret sig, at titlen er indgået, eller at det låntagende bibliotek har accepteret, fx i sin servicedeklaration, at modtage bestillinger på undervejs-poster. (side 12) Ethvert bibliotek opfordres til at formulere en udlånsdeklaration, hvoraf det fremgår, fx hvilke biblioteker der serviceres, under hvilke betingelser denne service stilles til rådighed, særlig reservationspraksis, udlånstider, ekspeditions- og leveringstid mv. (side 13) Det anbefales, at et bibliotek fastsætter nærmere regler for erstatning af materiale i sin servicedeklaration, herunder om udgiften til klargøring også kræves erstattet. (side 15) Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information efter behov


Download ppt "Netværk for lånesamarbejde Preben Aagaard Nielsen Specialkonsulent Biblioteker Indsæt kontaktinfo på sidste slide, hvis du ønsker dette. Slet/tilføj information."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google