Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v. Erik Thorlund Jepsen Funktionsleder, Biblioteksudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v. Erik Thorlund Jepsen Funktionsleder, Biblioteksudvikling"— Præsentationens transcript:

1 v. Erik Thorlund Jepsen Funktionsleder, Biblioteksudvikling
Kørselsordningen v. Erik Thorlund Jepsen Funktionsleder, Biblioteksudvikling

2 Fakta om kørselsordningen - Generelt
Ordningen står for transport af biblioteksmaterialer – herunder ca. 3. mio. fjernlån Dækker stort set alle danske biblioteker Ordningen er baseret på kontrakt med én leverandør ’Landstrygeren’ Ordningen består i en national og en række regionale ruter Daglig drift og kommunikation med leverandør og biblioteker (sortering, dialog med leverandør mm.) varetages af knudepunkter (CB + SB) B&M har ansvaret for udbud, samarbejde med leverandøren om kontraktlige forhold, den overordnede styring af økonomien og af logistikken (køreplaner)

3 Fakta om kørselsordningen – kontrakt og udbud
Nuværende kontrakt med leverandøren ’Landstrygeren’ er blevet forlænget med ét år og forlænges til udgangen af Derefter skal kørselsordningen i udbud Nordisk Kørselsordning, med Malmø som udvekslingssted mellem Landstrygeren og den Norsk/svenske kørselsordning opretholdes

4 Fakta - Finansiering og prismodeller
Forskellig finansiering og prisberegningsmetode for CB’ere, folkebiblioteker og forskningsbiblioteker Forskningsbibliotekernes og folkebibliotekernes finansieringsandel fastlægges så de korrelerer med antallet af fjernlån. Priser for folkebiblioteker bestemt af antal køredage og gradueret efter leverandørens omkostninger + normaliseringsfaktor Forskningsbiblioteker betaler pr. enhed (falder gradvis ved over enheder) Mulighed for ½ årlig ændring af status (med vs. ikke med / antal køredage)

5 Finansiering og prismodeller – behov for nytænkning
I dag bestemmes priserne gennem en alm. årlig opskrivning baseret på en forventning om stabil deltagelse. Udmeldinger og fald i antal køredage og/eller kørte enheder medfører at udgifterne skal dækkes ind af alle andre i ordningen! Nedsættelse af antal køredage dækkes ikke ind af fald i omkostninger….næsten tværtimod Der er derfor behov for en mere retfærdig, gennemsigtig og overskuelig prismodel!

6 Ny finansieringsmodel
Formålet med den nye prismodel er at opnå en for bibliotekerne mere gennemsigtig, forudsigelig og retfærdig (belastnings- eller udgiftsbaseret) fordeling af udgifterne til kørselsordningen Det bør kun være muligt at framelde sig ordningen eller ændre antal køredage én gang årligt, således at udgifter ikke skubbes over på andre

7 Sådan kan det se ud: Folkebibliotekerne meddeler senest 15. oktober 2011, hvilken ordning de ønsker for kørslen. Der kan vælges mellem 3 og 5 køredage. Der vil ud fra tilmeldingerne blive fastsat en pris for det enkelte folkebibliotekssystem for hhv. 3 og 5 køredage Prisen hvis ingen ændringer meddeles fra B&M inden bindende tilmelding Forskningsbibliotekernes enhedspris fastlægges med udgangspunkt i fjernlånstallene fra forrige år, reguleret med alm. prisindeks og en fortsat gradueret betaling ift. antal enheder (fx en lavere pris hvis over enheder). Betaling faktureres forud kvartalsvist

8 2013 -> ?? Hvad skal med i udbud?
2013 -> ?? Hvad skal med i udbud? Vi ser bl.a. på erfaringer med den nye finansieringsmodel, før vi beslutter os

9 TAK


Download ppt "v. Erik Thorlund Jepsen Funktionsleder, Biblioteksudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google