Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danish Water Forum Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab og budget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danish Water Forum Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab og budget."— Præsentationens transcript:

1 Danish Water Forum Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab og budget

2 DWF Regnskab 2009 - 1 DWF Foreningen INDTÆGTER DKKBudget 2009Realiseret 2009 I.1 Kontingent (45 stk)180.000185.000 I.2 Entré ved offentlige møder-- I.4 dækningsbidrag (adm. af projekter)45.00091.490 TOTAL Indtægt225.000276.490 UDGIFTER DKKBudget 2009Realiseret 2009 U.1 Medlemsmøder20.0004.821 U2 DWF: Int. Møder og konf.100.000144.332 U.3 Aktiviteter fra DVK15.00028.600 U.4 Kontingenter70.00059.235 U.5 Hjemmeside, sek.50.00036.647 U.6 Forskningsplatformen20.000 U. 7 Sek-bistand øget koordination vandsektor80.000 U.8 Nye initiativer, f.eks. Vandpartnerskab30.000 U.9 Aktiviteter omkring ny struktur, møder og materialer 70.00049.875 U.10 Revision20.000 U.11 Gebyrer 75 Total udgifter475.000343.585

3 DWF Regnskab 2009 - 2 Poster Foreningen DWFBudget 2009 Realiseret 2009 Samlede Indtægter225.000276.490 Samlede Udgifter475.000343.585 Årets resultat før renter-250.000-67.095 Renter30.0004.833 Årets resultat, se note-220.000-62.262 Formue pr. 31.12.2009205.220362.958 Note til årets resultat: Underskud ifgl budget var 70.000, men da var indregnet tilskud fra UM. Denne oversigt er renset for projektaktiviteter Heraf beholdning vedrørende DVK15.00028.600 Indtægter Projekter 2.737.137 Udgifter projekter 2.645.647

4 DWF Regnskab 2009 - 3 Dansk Vandressourcekomite 2009 Formue fra DVK 23.806 BudgetForbrugRest 15.00028.600-4.794 DWF Projekter Indtægter Tilskud Istanbul 118.473 Tilskud SACCNet 499.415 Tilskud vidensnetværket 2.119.249 Tilskud projekter i alt 2.737.137 Udgifter Udgifter Istanbul 118.473 Udgifter SACCNet 499.415 Udgifter Vidensnetværket 2.027.759 Samlede udgifter projekter 2.645.647 Dækningsbidrag 91.490

5 DWF Budget 2010 - 1 INDTÆGTER DKK Realiseret 2009 Budget 2010 I.1 Kontingent (45 stk i 2009, 50 i 2010) 185.000 192.000 I.2 Entré ved offentlige møder - I.4 Dækningsbidrag (adm. af netværk og projekter) 91.490 80.000 TOTAL Indtægt276.490 272.000

6 DWF Budget 2010 - 2 UDGIFTER DKKRealiseret 2009 Budget 2010 U.1 Medlemsmøder4.821 10.000 U.2 Int. Møder og konf.144.332 120.000 U.3 Aktiviteter fra DVK28.600 U.4 Kontingenter59.235 65.000 U.5 Sekretariat og Informationsmateriale36.647 50.000 U.6 Forskningsplatformen 20.000 U. 7 Vidensdeling - udbygning hjemmeside, øget dansk fokus 15.000 U.8 Nye initiativer, f.eks. Vanddag 40.000 U.9 Aktiviteter omkring ny struktur, møder og materialer 49.875 U.10 Sekretariatsbistand til nationale aktiviteter 30.000 U.11 Uddeling af Rejselegater 20.000 U 12 Gebyrer75 U.13 Revision20.000 Total udgifter343.585 390.000

7 DWF Budget 2010 - 3 Projekter udført af DWF Estimat 2010 IndtægterUdgifter Vidensnetværk 1.420.0001.500.000 Splash 400.000 SACCNet 200.000 Total udgifter 2.020.0002.100.000 Dækningsbidrag 80.000

8 DWF Budget 2010 - 4 PosterRealiseret 2009 Budget 2010 Samlede Indtægter276.490 272.000 Samlede Udgifter343.585 390.000 Årets resultat før renter-67.095 -118.000 Renter4.833 5.000 Årets resultat-62.262 -113.000 Formue pr. 31.12.2010362.958 249.958 Heraf fra DVK-4.794 Indtægter projekter2.737.137 2.100.000 Udgifter projekter2.645.647 2.020.000


Download ppt "Danish Water Forum Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab og budget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google