Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Opgaver og drøftelser kristendomskundskab og dansk 8. – 9. klasse Livet på godt og ondt – Adams Æbler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Opgaver og drøftelser kristendomskundskab og dansk 8. – 9. klasse Livet på godt og ondt – Adams Æbler."— Præsentationens transcript:

1 1 Opgaver og drøftelser kristendomskundskab og dansk 8. – 9. klasse Livet på godt og ondt – Adams Æbler

2 2 1. Læs rammen i Jobs bog og snak om historien i klassen. Hvad synes I om historien? Hvad er dens pointe? 2. Diskuter Guds rolle i historien. Kan man bekende sig til en Gud, der opfører sig på den måde? 3. Satan siger i starten af historien, at Job kun er god og from, fordi han er rig og lykkelig. Har han ret i det? Er det nemmere, at være god, hvis man har det godt? Og omvendt: Er det nemmere at forstå, at nogen handler ondt, hvis de har det dårligt? Prøv at give eksempler. 4. De fleste fortællinger i Bibelen fungerer som det, man kalder lignelser. Det vil sige, at man kan overføre fortællingen på sit eget liv. Er der noget i fortællingen om Job, man kan bruge i dag? Jobs Bog - Drøftelse

3 3 1. Diskuter sammenhængene mellem Jobs bog og "Adams æbler". 2. Hvilke ligheder er der og hvilke forskelle? Kan man sige, at "Adams Æbler" er en moderne version af Jobs bog? Jobs Bog - Drøftelse

4 4 1. I Bibelen accepterer vi uden videre overnaturlige hændelser. Det må vi til en vis grad også gøre i "Adams Æbler". 2. Prøv at skrive de forskellige overnaturlige hændelser i filmen op på tavlen. Kan de forklares rationelt? 3. Del evt. klassen i to og tag en diskussion, hvor det ene hold argumenterer for, at det er Gud, der styrer begivenhederne i filmen, mens det andet argumenterer for, at det hele kan afvises som tilfældigheder. Overnaturlige hændelser

5 5 1. Hvad er syndefaldet, og hvilken betydning fik det? 2. Hvad er Livets Træ? og hvilken betydning har det? 3. Hvad er kundskabens Træ? og hvilken betydning har det? 4. Hvem udfordrer Gud til at sætte Job på prøve? 5. Hvordan viser Jobs lidelser sig? 6. Hvad mener Jobs venner, at Jobs lidelser skyldes? 7. Forklar sammenhængen mellem synd og straf i forhold til Job. 8. Forklar teodicéproblemet i forhold til Job. 9. Forklar det deuteronomistiske historiesyn i forhold til Job. Bibeltekster - Opgaver

6 6 1. Ivan er en moderne Job 2. Hvilken betydning har Jobs Bog for Ivan? 3. Hvilken betydning har Jobs Bog for Adam? 4. Hvordan bruger Adam Jobs Bog? 5. Hvilken rolle har Adam ? 6. Hvilken betydning har æbletræet? 7. Hvilken sammenhæng er der mellem æbletræet og syndefaldsmyten? 8. Hvem bliver sat på prøve i filmen? 9. Hvem sætter hvem på prøve? 10. Byttes Ivans og Adams roller? 11. Hvad er Adams skæbne? 12. Accepterer Adam sin skæbne/sit ansvar? Jobs Bog og Adams Æbler - opgaver

7 7 1. Hvem eller hvad er det, der får Bibelen til at slå op på Jobs bog, hver gang den falder på gulvet? 2. Hvorfor forhindres Adam i at plukke æbler? 3. Hvem/hvad styrer dette? 4. Hvorfor må Adam have fat i et æble fra træet? 5. Hvilken symbolsk betydning har træet? 6. Hvilke etiske principper handler Ivan uf fra? 7. Hvilke etiske principper Adam ud fra? 8. Hvilke etiske principper handler Gunnar ud fra? 9. Hvilke etiske principper handler Khalid ud fra 10. Ændrer de etiske principper sig for de fire personer? Jobs Bog og Adams Æbler - opgaver

8 8 Figurer i Adams Æbler og Bibelen Udfyld X skemaet og drøft det FigurOndGodTroJob Ivan Adam Gunnar Khalid

9 9 Ivan/OndtIvan/GodtAdam/OndtAdam/Godt Adam og Ivan

10 10 1.Hvordan ændres Ivans forhold til Gud sig? 2.Hvordan ændres Adams forhold til Gud sig? 3.Hvad er det, Ivan og Adam erkender i deres Gudsforhold? 4.Hvorfor hedder filmen: Adams Æbler? Adam og Ivan - Gudsforhold

11 11 Allusioner er der tale om, når en tekst henviser til religiøse tekster. Ordet allusion stammer fra latin alludere, som betyder at spille på eller at henvise til. Det er en form for intertekstualitet. 1. Hvor har du fundet allusioner i Adams Æbler? 2. Hvilke bibeltekster henviser de til? Allusioner

12 12

13 13 Bestemmelser om FP 9 udleveres Kilder og spørgsmål udleveres FP 9 Kristendomskundskab


Download ppt "1 Opgaver og drøftelser kristendomskundskab og dansk 8. – 9. klasse Livet på godt og ondt – Adams Æbler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google