Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejersker/bioanalytikeres juridiske ansvar 14. marts 2012 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejersker/bioanalytikeres juridiske ansvar 14. marts 2012 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejersker/bioanalytikeres juridiske ansvar 14. marts 2012 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen

2 Sygeplejersker/bioanalytikeres pligter og ansvar  Når man taler om ansvar inden for sundhedsretten:  Autorisationsloven  Sundhedsloven  Lov om klage- og erstatningsadgang

3 Ansvar  Sundhedsretligt ansvar  Ansættelsesretligt ansvar  Ledelsesmæssigt ansvar

4 Autorisation for sygeplejerske  Autorisationslovens § 54:  Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation  Autorisation indebærer en beskyttet titel  Autorisation indebærer ikke beskyttet – forbeholdt – virksomhed  Autorisationen medfører en pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin virksomhed.

5 Sygeplejerskers virksomhed Sygeplejersker virksomhed kan generelt beskrives som  sundhedsfremmende,  sundhedsbevarende,  forebyggende,  behandlende,  plejende,  Rehabiliterende mv.  Andre må godt udføre den samme virksomhed!

6 Autorisation for bioanalytikere  Autorisationslovens § 60:  Uddannelse som bioanalytiker giver autorisation  Autorisation indebærer en beskyttet titel  Autorisation indebærer ikke beskyttet – forbeholdt – virksomhed  Autorisationen medfører en pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin virksomhed.

7 Bioanalytikers virksomhed  Bioanalytikers virksomhed kan generelt beskrives som  Prøvetagning  Analyse af prøver  Vurdering af prøver  Afgivelse af analyseresultater  Andre må godt udføre den samme virksomhed!

8 Delegeret virksomhed Både sygeplejersker og bioanalytikere udøver ofte virksomhed på lægelig delegation – det kan for eksempel være:  Vaccinationer  Blodprøvetagning og andre undersøgelser, hvor hud og væv gennembrydes mv.  Syning af mindre flænger mv.  Medicinadministration

9 Medhjælpens ansvar ved delegeret virksomhed  Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.  Medhjælpen er ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen.  Går medhjælpen ud over instruksen, er den pågældende ansvarlig i forhold til sin egen autorisation.

10 Ansvar ved delegeret virksomhed  Hvilket ansvar har den, der delegerer forbeholdt virksomhed?  Være omhyggelig i udvælgelsen af medhjælp  Være omhyggelig i at instruere medhjælpen i virksomhedens udførelse.  Være omhyggelig i tilsynet med medhjælpen.

11 Konkrete spørgsmål Kræver delegation, at lægen er til stede ved udførelsen af den delegerede virksomhed?  Nej, i nogle situationer kan det dog efter en konkret vurdering være manglende omhu, hvis lægen er til stede – potent virksomhed.  Hvad gør man, hvis noget går galt ved udførelsen af delegeret virksomhed, og lægen ikke er til stede?  Hvad står der i instruktionen (aftalt i forbindelse med delegationen) - følg denne.

12 Konkrete spørgsmål Hvordan er reglerne, hvis det drejer sig om anden virksomhed end forbeholdt og lægen ikke er til stede?  Det er stort set det samme. Følg aftalen med eller instruktionen fra lægen.  Kan jeg blive ansvarlig for andet personales arbejde?  Ikke hvis du ikke har videredelegeret noget, du selv har fået delegeret, eller hvis du ikke selv tager ansvaret, ved f.eks. at blander dig/tage over. Følg lægens instrukser.

13 Konkrete spørgsmål  Hvad gør jeg, hvis lægen laver instrukser for arbejde, jeg ikke føler mig sikker på at udføre?  Sig fra og begrund hvorfor du gør det! Det er der mange måder at gøre på. Hvordan ville lægen stå, hvis du udførte opgaven og det gik galt? Hvad skal der til for at du vil udføre arbejdet? Vil det hjælpe med mere uddannelse?  Andre????

14


Download ppt "Sygeplejersker/bioanalytikeres juridiske ansvar 14. marts 2012 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google