Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikre skoleveje i Fredericia Analyse foretaget af Troels Andersen i Vej & Park Fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 15.jan. 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikre skoleveje i Fredericia Analyse foretaget af Troels Andersen i Vej & Park Fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 15.jan. 2013."— Præsentationens transcript:

1 Sikre skoleveje i Fredericia Analyse foretaget af Troels Andersen i Vej & Park Fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 15.jan. 2013

2 Kommunens forpligtigelse "Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.” ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, og hjemmet eller dettes nærhed af: 1) børn, der har længere skolevej end 2 ½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og 2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.”

3 Børns evner i trafikken Børn har ikke samme evner som voksne, og flere faktorer har betydning: Barnets højde. Mindre bredt syn. Vurderingen af afstande. Vurderingen af retningen af lyde. Motorik. Rationel tankegang. Først fra 12 års alderen kan børn, der har fået træning og erfaringer, overskue trafikken næsten som voksne og er dermed klar til at færdes alene.

4 4 distriktsskoler i Fredericia Kommune Nye skoleveje. Ikke altid den nærmeste. Flere børn på koncentrerede ruter. Ruter til skole fordi: 1. der er oftere mere trafik, når børnene møder i skole. 2. der er oftere mørkt, når børnene møder i skole. 3. der kan være mindre ryddet for sne og is, når børnene møder i skole. 4. hvis børnene går i SFO om eftermiddagen, er hjemturen ikke omfattet af den kommunale transportforpligtigelse – men det er dog stadig kommunens ansvar at sikre børnene i trafikken.

5 Erritsø Fællesskole

6 Ullerup Bæk Skolen

7 Kirstinebjergskolen

8 Fjordbakkeskolen

9 Lundingsvej/6. Julivej

10 Nørrebrogade/6. Julivej

11 Nørrebrogade/Vesterbrogade

12 Stitunneller

13 Bredstrupvej

14 Skolepatruljer, gåbusser og cykelbusser

15 Skoleveje Der er analyseret på de primære ruter til skolerne samt de mest problematiske kryds. I forbindelse med detailprojektering kan der forekomme mindre ændringer. Der kan være behov for at justere - børn med handicap, politiet mv. De beskrevne skolevejsprojekter vil forbedre trafiksikkerheden væsentligt. Men der vil stadig være kryds og strækninger i distrikterne, som kan være utrygge og problematiske for især mindre børn. Nogle vil derfor være berettiget til kommunal betalt transport med bus eller taxi. Der vil være behov for en vurdering af behovet for ændringer af busforbindelser i relation til den nye skolestruktur.

16 Investeringsbehov 43 tiltag til sikre skoleveje til samlet kr. 15,1 million kr. ekskl. moms. 2 stiprojekter udgør alene 9½ million kr. af den samlede udgift. Hvert forår er der mulighed for at ansøge om 40 % støtte til skolevejsprojekter i statens cykelpulje. Anlægsudgifterne kan modsvares af besparelser i kommunal transport. Afledte driftsudgifter er ikke indregnet i overslagene. Der må påregnes øgede driftsudgifter, som kan vurderes efter detailprojekteringen. Vej og Park har 330.000 kr. til forbedringer omkring Erritsø Fællesskole.

17 Investeringsbehov


Download ppt "Sikre skoleveje i Fredericia Analyse foretaget af Troels Andersen i Vej & Park Fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 15.jan. 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google