Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Michael Svane SummIT 18.maj 11 Summit 2011 - IT som vækstmotor Hvor står transportbranchen ? v/branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Michael Svane SummIT 18.maj 11 Summit 2011 - IT som vækstmotor Hvor står transportbranchen ? v/branchedirektør Michael Svane, DI Transport."— Præsentationens transcript:

1 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Summit 2011 - IT som vækstmotor Hvor står transportbranchen ? v/branchedirektør Michael Svane, DI Transport

2 Michael Svane SummIT 18.maj 11

3 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Transportens udfordringer; mobilitet bæredygtighed effektivitet - energi, miljø, klima, sikkerhed konkurrencedygtighed.

4 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Transportens udfordringer; TOMKØRSEL

5 Michael Svane SummIT 18.maj 11 IT og Transport - En olympiske kamp? Citius Altius Fortius

6 Michael Svane SummIT 18.maj 11 EU-Kommissionens hvidbog om fremtidens transport Hovedmålsætning er 60 % reduktion af transportsektorens CO2-udslip samt stop for olieafhængighed.

7 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Delmål som hvidbogen opsætter: 1.Halvere brugen af køretøjer, der bruger konventionelt brændstof i bytransporten inden 2030. Udfase dem i byerne inden 2050. 2.30 % af vejgodstransporten på strækninger over 300 km bør overgå til andre transportformer såsom jernbane- eller søtransport inden 2030 og mere end 50 % inden 2050. Effektive og grønne godstransportkorridorer skal bidrage hertil. 3.Færdiggøre et europæisk højhastighedsjernbanenetværk inden 2050. 4.Etablere et fuldt ud funktionsdygtigt og multimodalt centralt TEN- T-netværk inden 2030 med et netværk af høj kvalitet og høj ydeevne inden 2050 og dertil hørende informationstjenester.

8 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Delmål (fortsat) 5. Tage en moderniseret infrastruktur til luftfartsstyring (SESAR) i Europa i brug inden 2020 og færdiggøre det fælles europæiske luftfartsområde. Anvende tilsvarende styringssystemer til land- og søtransport Tage det europæiske globale satellitnavigationssystem (Galileo) i brug. 6. Etablere en ramme for et europæisk informations-, forvaltnings- og betalingssystem til multimodal transport inden 2020. 7.Nå et mål om tæt ved nul dødsulykker i trafikken inden 2050. EU sigter ligeledes mod at halvere antallet af trafikofre inden 2020. Sikre, at EU er førende inden for transportsikkerhed på alle områder.

9 Michael Svane SummIT 18.maj 11 EU - transportsystemet består af 3 netværk: Bytransport Transport mellem byer og regioner Global transport.

10 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Hvidbogens satsninger: Fossilfri transport Energieffektivitet Multimodale transportkæder Trafikstyring/Information Teknologi og innovation

11 Michael Svane SummIT 18.maj 11 DI Trafikvision 2050

12 Michael Svane SummIT 18.maj 11 "Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger"

13 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Uden at ændre vores måde at tænke på vil vi ikke være i stand til at løse de problemer, som vi har skabt med vores nuværende måde at tænke på. Albert Einstein

14 Michael Svane SummIT 18.maj 11 Tak www.transport.di.dk

15 Michael Svane SummIT 18.maj 11

16 Michael Svane SummIT 18.maj 11


Download ppt "Michael Svane SummIT 18.maj 11 Summit 2011 - IT som vækstmotor Hvor står transportbranchen ? v/branchedirektør Michael Svane, DI Transport."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google