Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forårs Banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kertemindehallen d. 29. maj 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forårs Banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kertemindehallen d. 29. maj 2013."— Præsentationens transcript:

1 Forårs Banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kertemindehallen d. 29. maj 2013

2 Velkommen Borgmester Sonja Rasmussen

3 Plads til alle Et projekt i samarbejde mellem Red Barnet, kommunens foreninger og Kerteminde Kommune Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jesper Schmidt-Nielsen

4 Hvad får jeg ud af at være aktiv i en forening? Mulighed for at dyrke min hobby sammen med andre, venner, fysisk og psykisk velfærd, oplevelser, netværk osv. osv…….. I om nogle ved, hvad det er foreningslivet giver.

5 Ikke alle har muligheden Til trods for, der generelt er lave kontingenter, så er der en ”stor” gruppe familier, som vælger deres børns fritidsaktivitet fra på grund af økonomien.

6 En undersøgelser fra 2005 viser, at mens syv ud af ti børn af faglærte går til sport i børnehaveklassealderen, gælder det samme kun for fire ud af ti børn af ufaglærte. De tal er ifølge både Børnerådet, Red Barnet og idrætsforskere ikke blevet bedre.

7

8 Formålet er stadig det samme: Støtte forældre som ikke selv har kendskab, overskud eller økonomi til at få deres børn engageret i foreningslivet

9 Mål om inkludering i fritidslivet Antal børn og unge som på baggrund af projektet, skal ud i foreningslivet. 2011…..90 børn og unge 2012…..90 børn og unge 2013…..80 børn og unge 2014…..80 børn og unge Vi ønsker årligt at fastholde 75% af de optagne medlemmer Resultater: Juni 2011 ansættelse af fritidskonsulent 1. april 2012: 114 børn ude i foreningslivet 31. december 2012: 214 børn og unge i fritidslivet – 92 % fastholdt 1. april 2013: 265 børn og unge 250 børn = en børneårgang i kommunen

10 »Hvis man er fysisk aktiv, er det en adgangsbillet til andres leg. Det skaber en dobbelt effekt: Dem der ikke er med i legen og ikke går til noget i fritiden, får ikke trænet at aflæse koder og fungere efter sociale spilleregler, som dem, der går til noget. Man bliver dobbelt udelukket, og det har stor betydning, når man er i alderen syv til 14 år« Idrætsforsker Annette Michelsen La Cour.

11 Sagsbehandler

12 Partnerskabet Et partnerskab hvor både Red Barnet, de øvrige foreninger og kommunen bidrager direkte til styrkelsen og udviklingen af hinanden og skaber synergi

13 Det er andet end ”bare” fritid….

14

15 Frivilligcenter Formand for Ældre- og Handicapudvalget Marianne Machon

16 Hvorfor et frivilligcenter ? Et frivilligcenter kan spille en vigtig rolle i udviklingen af frivilligheden og i fremtidens velfærdsudfordringer Lars Skov Henriksen, Professor ved Aalborg Universitet

17 Målgruppe Borgere Organisationer og foreninger Kommune og offentlige institutioner Virksomheder Uddannelsesinstitutioner Interessenter

18 Hvad laver et frivilligcenter ? Foreningsservice og konsulentbistand Formidling af frivillige og borgere Synliggørelse af foreningerne Mødelokaler og faciliteter Kurser, workshops og temadage Netværk og erfaringsudveksling på tværs af foreninger og mellem foreninger og kommune Viden og info – overblik og indblik Selvhjælp

19 Formål Et frivilligcenter arbejder for at styrke og udvikle det frivillige arbejde: Støtte, synliggøre og formidle frivilligt arbejde Sikre lettere adgang for borgere, som ønsker at være frivillig eller at få hjælp Sikre bedre arbejdsbetingelser gennem adgang til lokaler og faciliteter

20 Formål Gøre det nemmere for nye initiativer at komme i gang Indsamle og formidle viden om frivilligt arbejde Koordinere frivillige initiativer og skabe netværk og samarbejde mellem foreninger Udvikle samarbejdet mellem foreninger og kommune

21 Finansiering Frivilligcentre finansieres af stat og kommune Kr. 350.000 fra en pulje på 20 mio. kr. årligt Kr. 350.000 fra kommunen – minimum Et frivilligcenter koster således minimum 700.000 kr. årligt

22 Organisering Selvstændig forening med en demokratisk valgt bestyrelse valgt på generalforsamling

23 Bestyrelse Jens Haugaard (formand) Formand for Kerteminde Erhvervsforening Tonni Raab (næstformand) Formand for Hjerteforeningen, Kerteminde Lokalkomité Allan Sjørslev (kasserer) Leder af idrætscentrene i Kerteminde Kommune Jørgen Larsen Formand for Kerteminde Sejlklub Jens Peter Nørgaard Formand for Kerteminde Boldklub

24 Bestyrelse Jesper Schmidt –Nielsen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Marianne Machon Formand for Ældre- og Handicapudvalget Suppleanter: Annette Langhoff Enkeltperson Poul Bo Hansen Red barnet, Kerteminde Lokalforening Ina Eliassen Formand for Handicaprådet i Kerteminde Kommune

25 Uddeling af Årets Frivilligpris 2013

26 Årets frivilligpris 2013 går til: ?

27 Modtager af Årets frivilligpris 2013 Mai-Britt Lydersen ”Pilehytten”


Download ppt "Forårs Banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kertemindehallen d. 29. maj 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google