Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontaktforældre - et vigtigt led mellem skole og forældre Kontaktforældrene er et vigtigt led mellem skole og forældre. Kontaktforældrene repræsenterer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontaktforældre - et vigtigt led mellem skole og forældre Kontaktforældrene er et vigtigt led mellem skole og forældre. Kontaktforældrene repræsenterer."— Præsentationens transcript:

1 Kontaktforældre - et vigtigt led mellem skole og forældre Kontaktforældrene er et vigtigt led mellem skole og forældre. Kontaktforældrene repræsenterer alle forældre i klassen. Som kontaktforælder har du bl.a. til opgave at formidle forældrenes ønsker og spørgsmål til klasselæreren og skolen samt være kontaktled mellem klasselærer, skole og klassens forældre. Desuden har du ansvar for etablering af en klassekasse. Det vil være en god ide at deltage i klassens Trivselsgruppe, der står for min. 2 årlige klassearrangementer. Kontaktforældre - det positive ansigt udad til Du skal være det positive ansigt udad til og være med til at fremme dialogen mellem lærerne, forældregruppen i klassen samt de tre afdelinger i skolen: Indskolingen, mellemskolen og udskolingen. Du spiller en vigtig rolle i dialogen mellem skole og forældre og er med til at præge det sociale liv i klassen. Du fungerer som skolens ambassadør og fremmer den gode historie om skolen i nær- og regionalområdet. At være kontaktforælder forpligter – men det giver dig også en større indsigt Det er frivilligt at være kontaktforælder, men det forpligter dit engagement overfor skole og forældre. Som kontaktforælder får du et mere indgående kendskab til skolen og de personer, som danner rammen om skoledagen. Du bliver klædt på til at være kontaktforælder For 0. klasserne skal der på første forældremøde vælges kontaktforældre, helst en repræsentant for henholdsvis drenge- og pigeforældre. Kontaktforældrene vælges for et år ad gangen. Det kan anbefales, at nogle kontaktforældre er gengangere, mens andre er på valg. Kort efter valget sørger skolen for, at du mødes med andre kontaktforældre for at blive klædt på til at kunne opfylde hvervet. Du vil blandt andet få et idekatalog. Hvad har du af fastlagte møder? Som kontaktforælder er du to gange årligt med til at forberede forældremøder sammen med klassens lærere. Du mødes med skolens bestyrelse og andre kontaktforældre ca. 2-3 gange om året. Initiativgruppe På skolen er der oprettet en Initiativgruppe bestående af kontaktforældre, forældre, lærere og bestyrelse. Initiativ- gruppen har til formål at fungere som en aktiv og operativ løsnings- og backupgruppe for bestyrelse og skole. Initiativgruppen vil inddrage kontaktforældrene jævnligt for at få nye input til gode initiativer. Kontaktforældre – en god investering I folkeskoleloven §1 står der, at Folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder. Samarbejde mellem skole og hjem er afgørende for, at eleven får en god skolegang. Når forældrene er med til at skabe helheden i børnenes hverdag, bidrager dette til, at alle opfatter skolen som et godt sted at være. For at styrke dette samarbejde har vi på Nærum Skole besluttet at vælge to kontaktforældre i hver klasse. Kontaktforældrene har en meget vigtig funktion på trods af, at de ikke har formel kompetence. Dit engagement som forældre kommer dig og dit barn til gode nu - som under hele skoleforløbet!

2 Være forældrenes talerør overfor lærere, forældre i andre klasser, skolens ledelse og skolebestyrelsen Formidle information, ideer, ris og ros – den GODE HISTORIE Forberede forældremøder sammen med lærerne Deltage i klassens Trivselsgruppe og være med til at starte Legegrupper og andre initiativer som skaber netværk på tværs af elever og forældre Repræsentere klassens forældre i de tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt, end at alle forældre mødes. Være opmærksom på, hvad der rører sig blandt eleverne og forældrene i klassen Være med i debatten om pædagogik og fag Oprette og vedligeholde klassekasse og klassekonto Være med til at integrere ”nye” forældre, elever og lærere Formidle gode erfaringer som kontaktforælder til andre/nye kontaktorældre og Initiativgruppen Deltage i de 2-3 årlige møder med andre kontaktorældre, lærere, ledelse og bestyrelse - DER ER MØDEPLIGT! Være det positive ansigt udad til og en god ambassadør for skolen Som kontaktforælder skal du ; Kontaktforældre – et vigtigt led mellem skole og forældre NÆRUM SKOLE 2008 Løvspringstur, hvorfor nu det? Turen går altid til boldbanen ved Rådvad. Vidste du, at Løvspringsturen er én af de ældste traditioner, vi har på Nærum skole. Den blev første gang afviklet den 5. maj 1945 som en impulsiv reaktion på, at tyskerne havde kapituleret. Lærere, ledelse og elever vandrede af sted fra den daværende Nærum skole, som på det tidspunkt lå på Nærum Hovedgade. Man gik i samlet flok til Rådvad for at nyde forårsskoven og spille fodbold - præcis som vi gør i dag. Så i dag (2008) var altså 63. gang Nærum Skole drog af sted..


Download ppt "Kontaktforældre - et vigtigt led mellem skole og forældre Kontaktforældrene er et vigtigt led mellem skole og forældre. Kontaktforældrene repræsenterer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google