Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktionskursus for frivillige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktionskursus for frivillige"— Præsentationens transcript:

1 Introduktionskursus for frivillige
v/ Kim Høgh Adm. direktør Hjerteforeningen

2 Kort om Hjerteforeningen
Patientforening, stiftet i 1962 medlemmer og Danmarks næststørste patientorganisation 7 rådgivningscentre 86 lokalkomiteer, 7 motionskomiteer og 3 patientklubber 1.000 frivillige 96 ansatte Stifter af Børnehjertefonden Medlem af European Heart Network 17. juni 2013

3 Vi får stadig flere medlemmer
Siden 2010 er medlemsskaren i Hjerteforeningen steget med over 1/5 (21,7%). Den flotte stigning skyldes en klar strategi på privatområdet, hvor der er blevet skruet op for hvervningen. Hvervningen har siden 2011 primært baseret sig på telemarketing og face-2-facehvervning, og det er også disse kanaler, vi især kan tilskrive den flotte vækst.

4 Økonomi 2012 Omsætning: 135,9 millioner kr.
Arveindtægter: 42,7 millioner kr. Øvrige indtægter: godt 93,2 millioner kr. Bemærk at det er 2012-tal, da vi først bruger 2013-tal efter repræsentantskabsmødet 24. maj. Indtægter Henholdsvis 31% og 26 % af vores indtægter kommer fra arv og modtagne bidrag. Yderligere 16 % kommer fra vores tro støtter gennem kontingenter. Udgifter De indkomne midler fordeler Hjerteforeningen til tre områder: 1) oplysning, forebyggelse og lokalt arbejde, 2) forskning og 3) patientstøtte

5 Kronprinsesse Mary er protektor for Hjerteforeningen
Kronprinsesse Mary har været Hjerteforeningens protektor siden 2005. Hun har været meget aktiv og engageret i arbejdet og har gjort en meget stor indsats for foreningen. Her ses hun i forbindelse med kystvandringen, som er et initiativ, som Hjerteforeningen står for i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

6 Et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdom
Vision Et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdom Effektmål Antallet af førstegangsindlæggelser med åreforkalkningssygdom i hjertet skal falde med 25% inden 2020 Antallet af dødsfald på grund af hjertekarsygdom skal falde med 25% inden 2020 Livskvaliteten for hjertekarpatienter 1 år efter behandling skal stige med 25% inden år 2020

7 Derfor Hjerteforeningen
Omkring danskere lever med hjerte- karsygdom Hjertekarsygdom er en af de hyppigste døds- årsager i Danmark. Mere end hver 4. dødsfald skyldes hjertekarsygdom svarende til ca liv om året Mere end voksne danskere indlægges årligt med hjertekarsygdom Det koster ca. 7 mia. kr. årligt at behandle og medicinere hjertekarpatienter Omkring 500 børn fødes årligt med hjertesygdom

8 Udviklingen på hjertekarsygdom
Incidens I 2011 udarbejdede Statens Institut for Folkesundhed en opgørelse over incidens og prævalens af hjertekarsygdom for Hjerteforeningen. Som de to tabeller viser, at der er færre nye tilfælde af hjertekarsygdom (incidensen), men vi er blevet bedre til at behandle patienterne, så langt flere overlever og lever derfor i mange år med hjertekarsygdom. Det betyder, at stadigt flere danskere lever med en hjertekarsygdom – og langt flere har dermed brug for rehabilitering. Sammenholdt med udviklingen i befolkningssammensætningen forventes tallet at stige fra patienter i dag til ca i 2020

9 Det gør vi… Forskning Vi støtter den videnskabelige forskning i hjertekarsygdom, der forbedrer forebyggelse og behandling Forebyggelse Vi forebygger hjertekarsygdom gennem sundhedsfremmende aktiviteter og oplysning Patientstøtte Vi varetager hjertekarpatienter og pårørendes interesser gennem rådgivning, oplysning og sundhedspolitiske initiativer På de efterfølgende tre slids vil jeg gå i dybden med hvert af områderne.

10 Forskning Hjerteforeningen uddeler ca. 25 millioner kr. årligt
Hjerteforeningen er en vigtig bidragyder til forskning i hjertekarsygdomme Fremadrettet vil Hjerteforeningen øge støtten til forskning gennem strategisk samarbejde med større fonde Forskningsstøtte i 2013: I 2013 uddelte foreningen i alt 23,7 mio. kr. til i alt 64 forskningsprojekter. (På ovenstående slid står der ca. 25. mio. kr. fordi beløbet indeholder betaling af kongresrejser, som forskere kan søge hos Hjerteforeningen) De fleste forskningsmidler uddeles i en årlig ansøgningsrunde, hvor foreningens forskningsudvalg udvælger de bedste forskningsprojekter blandt omkring 200 ansøgninger fra landets forskere. Øge støtten til forskning: Hjerteforeningen får hovedsageligt støtte fra private donatorer, såsom hjertepatienter og deres pårørende, samt fra private fonde. Der er fortsat et stort behov for forskning, der kan forbedre forebyggelse, behandling og ikke mindst efterbehandling af hjertekarsygdom. Med flere midler kan foreningen støttet endnu flere og større forskningsprojekter til gavn for patienterne. Midlerne skal komme fra øget samarbejdet med erhvervslivet, ved at danne partnerskaber med store fonde og ved at skaffe flere medlemmer. Strategisk samarbejde med større fonde: Hjerteforeningen ønsker at øge størrelsen af foreningens forskningsstøtte gennem strategiske forskningssamarbejder med større fonde. Hjerteforeningen har bevilget 25 millioner over 5 år til strategisk forskning via fondspartnerskaber. Midlerne afsættes ud over de midler, der uddeles til den frie hjertekarforskning Det er en rigtig god mulighed for at kunne rejse en stor sum penge til at løfte specifikke områder, som er centrale for hjertekarområdet. Hjerteforeningen arbejder i øjeblikket for strategiske fondspartnerskaber om de to fokusområder ”Ulighed i sundhed” og ”Hjertesvigt” Målet er en fordobling af de strategiske midler med midler fra fonde.

11 Forebyggelse Hjerteforeningen udvikler og gennemfører forebyggende aktiviteter primært rettet mod hjertekarpatienter Forebyggelse gennem partnerskaber med offentlige myndigheder, organisationer og erhvervsliv Vi arbejder for udbredelse og kendskab til livreddende førstehjælp Forebyggelse Forebyggelse af hjertekarsygdomme er vigtig i hjerteforeningens arbejde. Hjerteforeningen har fokus på strukturel forebyggelse i forhold til bl.a. rygning, motion og kost. Hjerteforeningen arbejder for eksempel politisk for at sikre højere priser på tobak, røgfri arbejdstid og mindre salt i fødevarer. Partnerskaber om forebyggelse: Hjerteforeningen deltager i partnerskaber (salt-, fuldkorns- og måltidspartnerskabet) med andre store sundhedsorganisationer, offentlige myndigheder, og det private erhvervsliv for sammen med de centrale aktører på områderne at gøre en forskel og gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at leve sundt. Et højt saltindtag er en væsentlig årsag til forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme. Vi er derfor fx med i et saltpartnerskab sammen med bl.a. fødevarestyrelsen og fødevareindustrien. Vores mål med samarbejdet er bl.a. at få industrien til at reducere saltindholdet i de forarbejdede fødevarer, som er kilden til % af danskernes saltindtag. Livreddende førstehjælp: Hjerteforeningen har bl.a. arbejdet for, at der indføres obligatorisk undervisning i livreddende førstehjælp i folkeskolen.

12 Patientstøtte Patientklubber: Børneklubben, Hjerte- og Lungetransplantationsklubben og ICD-klubben Rådgivning via syv rådgivningscentre fordelt over hele landet og den gratis telefonrådgivning Hjertelinjen Landsdækkende netværk af lokalkomiteer med frivillige og rådgivende patienter Børnehjertefonden, som samler penge ind til hjertesyge børn og deres familier Formidling af viden om hjertekarsygdomme samt behandling og efterbehandling Arbejde for politisk indflydelse til forbedring af hjertekarpatienters vilkår Hjertedebat.dk, som er et debatforum for udveksling af erfaringer med patienter, pårørende og nysgerrige ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator) Supplerende nøgletal om patientstøtte 2013 henvendte personer sig til Hjerteforeningen for at få rådgivning af en sygeplejerske, diætist eller fysioterapeut. Hjertemotion er foreningens supplement til rehabilitering. Hjertemotion hjælper hjertesyge til et trygt og aktivt liv med større livskvalitet ved at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsændringer, som de har påbegyndt i regioner og kommuner. Der er et tilbud om hjertemotion i 43 kommuner. Der er etableret over 155 hjertestier spredt over hele landet. Hjertestier er motionsruter, der er afmærket af hjerteforeningen.

13 Et univers af publikationer
. Hjerteforeningen udgiver rigtig mange blade, foldere og bøger om sygdom og forebyggelse I 2013 blev foldere om alt fra rygestop til brystsmerter, blev bestilt af sygehuse, rådgivningscentre, patienter, frivillige, o.a. Hjerteforeningen har medlemsbladet Hjertenyt, som har abonnenter. Endvidere udkommer Impuls fire gange årligt til frivillige med historier om de frivilliges arbejde og erfaringer

14 Kampagner 2014 Gør noget for hjertet Elsk hjertet
”Gør noget-kampagnen”, sætter fokus på det faktum at kun 1 ud af 10 overlever et hjertestop uden for hospital. En af grundene til det er, at kun 4 ud af ti af os gør noget, hvis vi oplever en person falde om med hjertestop. Det kan vi i Hjerteforeningen ikke leve med. Vi skal redde langt flere. Vores budskab er derfor: ”GØR NOGET hvis du oplever et hjertestop - Du kan ikke gøre noget forkert” Kampagnen skal desuden indsamle penge til forebyggelse og forskning. Vi har indtil videre delt ud til 12 forskningsprojekter. I forbindelse med kampagnen er der udarbejder: RED LIV app’en, der som noget blandt andet indeholder undervisningsfilm og casehistorier. Over danskere har allerede hentet app’en. Vi har udarbejdet 6 undervisningsfilm, der bruges i vores rådgivningscentre, på hjemmeside: hjertestop i hjemmet, i en sportshal, genoplivning af børn, hvordan bruger man en hjertestarter, hvordan gir’ man kunstigt åndedræt og hjertemassage. Desuden har vi udarbejdet 4 film om fire familiers fortællinger om hjertestop, som bl.a. bruges i app’en, online samt vises i forbindelse med hjertecafeer, foredrag og kurser i hele landet ”Elsk hjertet” har kørt siden 2007. Formålet med kampagnen er at støtte forskning i hjertekarsygdom hos kvinder og at udbrede viden om kvinders hjertekarsygdom blandt danske kvinder, deres familier og hos fagpersoner.   Opbakningen til kampagnen har været stor, og den er blevet gennemført sammen med en række engagerede samarbejdspartnere, ambassadører, frivillige og donorer. Pengene i Elsk hjertet er hovedsageligt indsamlet gennem salg af merchandise i samarbejde med væsentlige samarbejdspartnere som Matas og Føtex. Derudover gennem donationer fra virksomheder eller fonde mv. Foreløbig er der uddelt over 20 mio. kroner til forskning i kvinders hjerter.

15 Hjerteforeningen har tre gange afholdte Charlies Hjertegalla, senest i efteråret 2013
Charlies Hjertegalla er en mulighed for at sætte hjertesagen på dagsordenen Rigtig mange så med på TV, og vi fik indsamlet mange penge til Hjerteforeningens gode formål. I 2013 blev der i alt indsamlet 23,9 mio. kr. på kampagner og show Samtidig var det en mulighed for at takke de fonde og erhvervspartnere, som støtter sagen. I foråret 2015 gentager vi succesen

16 Ny kampagne i 2014 Hjertesvigtkampagnen blev lanceret den 9. maj 2014 (europæisk hjertesvigtdag) Kampagnen er en 5 årig kampagne Formålet med kampagnen er …redde flere hjertesvigtpatienters liv og give dem bedre livskvalitet Vi ved at ca danskere lever med hjertesvigt, og hver 5. dansker udvikler hjertesvigt Næsten 1/3 af hjertesvigtpatienterne er døde inden der er gået 1 år. Derfor er der et stort behov for at redde flere hjertesvigtpatienters liv og give dem bedre livskvalitet Kampagnen skal over 5 år: Indsamle 3 mio. kr. til forskning Arbejde for en bedre diagnosticering af sygedommen Oplysning om hjertesvigt og dets symptomer Sikre en bedre behandling. Dette sker bl.a. gennem TV-spot, annoncer, information på internettet og plakat

17


Download ppt "Introduktionskursus for frivillige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google