Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Erhvervsgrunduddannelsen (egu). 2 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Uddannelsesbilledet Grundforløb (eud) Hovedforløb (eud) Grundskole – (introduktionsforløb)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Erhvervsgrunduddannelsen (egu). 2 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Uddannelsesbilledet Grundforløb (eud) Hovedforløb (eud) Grundskole – (introduktionsforløb)"— Præsentationens transcript:

1 1 Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

2 2 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Uddannelsesbilledet Grundforløb (eud) Hovedforløb (eud) Grundskole – (introduktionsforløb) Vejledning, brobygning Produktionsskole Egu

3 3 Erhvervsgrunduddannelse (egu) En kompetencegivende, individuelt tilrettelagt vekseluddannelse bestående af skoleundervisning og praktikuddannelse, der er beskæftigelsesrettet og samtidig rettet mod fortsat uddannelse. Praktikophold kombineres med fagligt relevante skoledele i et samlet 1½-3-årigt forløb, hvor skoledelen har en varighed fra 20 til 40 uger. Skoleelementerne hentes fra en række eksisterende uddannelser.

4 4 Formål at egu-eleverne opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en af de øvrige erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

5 5 Finansiering Under skoleophold en ugentlig skoleydelse, som i 2008 udgør kr. 573 for unge under 18 år og kr. 1.372 for unge, der er fyldt 18 år. Betales af kommunen. I praktik får eleverne ordinær elevløn, som ofte har udgangspunkt i 1. års lønnen i erhvervsuddannelserne. Skoleundervisningen finansieres ordinært i henhold til lovgivningen for de uddannelseselementer, der indgår i uddannelsen.

6 6 Finansiering Kommunernes udgifter til egu-formål finansieres over den kommunale bloktilskudsordning, hvor kommunernes årlige mer- eller mindreudgifter til egu kompenseres via budgetgarantien. Produktions- og erhvervsskolerne modtager tilskud til at oprette, administrere og gennemføre egu- planer.

7 7 Lovændring august 2007 Målgruppen er præciseret Unge under 30 år, som bor i kommunen, ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse, og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse Kommunerne forpligtes til at tilbyde egu

8 8 Kommunerne kan aftale med produktionsskoler og erhvervsskoler om tilrettelæggelsen Praktikpladsgodkendelsen forenkles Kommunen kan kun godkende en praktikaftale, hvis det af praktikaftalen fremgår, at virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser

9 9 Produktionsskoler (egu) Skal kunne tilrettelægge egu for hele målgruppen. Derfor ophæves 1 års-reglen for egu tilrettelagt af produktionsskoler. at der kun kan ydes tilskud til én uddannelsesplan for den enkelte elev.

10 10 Evaluering Initiativer i forbindelse med Velfærdsaftalen skal evalueres i 2009 – herunder egu. Fokus på kommunernes rolle. I foråret 2009 skal der foretages en analyse af den samlede finansieringsmodel for egu.


Download ppt "1 Erhvervsgrunduddannelsen (egu). 2 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Uddannelsesbilledet Grundforløb (eud) Hovedforløb (eud) Grundskole – (introduktionsforløb)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google