Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trafikforhold, Hashøj Nordvest

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trafikforhold, Hashøj Nordvest"— Præsentationens transcript:

1 Trafikforhold, Hashøj Nordvest
Indhold Slide 2: Konsekvenser af omfartsvejen Slide 3 og 4: Trafiksikring i Slots Bjergby Slide 5: Dobbeltrettet cykelsti fra Slots Bjergby til Hashøj idrætsforening/Gerlev Idrætshøjskole Slide 6: ”Busterminal” ved Gerlev Idrætshøjskole Slide 7: Aktivitetssti fra Slots Bjergby gamle bydel via Skovgaardsparken til Gerlev Mose/cykel- gangsti til Gerlev Idrætshøjskole.

2 Konsekvenser af Omfartsvejen
Tiltag: - Dobbeltrettet cykelsti etableres fra eksisterende sti- og vejsystem i Slagelse til Lundforlund langs Ny Skælskør Landevej (mulighed for fodgængere mellem Slagelse og Gl. Skælskør Landevej). Nuværende oplæg indebærer at Ny Skælskør Landevej spærres for cyklister og skal dermed krydses. Formål: - Sikker færdsel for fodgængere og cyklister, en mulighed der p.t. ikke eksisterer.

3 Konsekvenser af Omfartsvejen
Fokusområder: Det må IKKE være nødvendigt for cyklister at skulle krydse Ny Skælskørvej Landevej. Hvordan tænkes biltrafikken afviklet i Slots Bjergby når Gl. Skælskør Landevej lukkes? Trafikmålinger bør iværksættes på Jættehøjvej, Brovej samt Gl. Skælskør Landevej. En udbygning af Brovej mhp. at afvikle trafikken N for skole og daginstitution, er en mulighed. Øget trafik på Jættehøjvej vil ødelægge mulighederne for sikker skolevej for børnene fra S-lig del af Slots Bjergby. Hvordan sikres ind- og udkørsel fra/til Ny Skælskør Landevej.

4 Trafiksikring, Slots Bjergby
Tiltag: Gadebelysning videreføres de resterende 300m til S-kant Slots Bjergby. ”Én plus to” markering etableres. Formål: Bedre færdselsmuligheder for fodgængere og cyklister. Farten nedsættes

5 Cykelsti Tiltag: - Jf. slide 2 etableres dobbeltrettet cykelsti fra eksisterende vej- og stisystem i Slagelse langs Ny Skælskør Landevej til Lundforlund. Opmærksomheden skal henledes på behovet for vejunderføring eller anden sikker måde at krydse Ny Skælskør Landevej ved S-kant Slots Bjergby hhv. Hashøj idrætsforening/ Gerlev Idrætshøjskole (mulighed for fodgængere mellem S-kant Slots Bjergby og Gerlev Idrætshøjskole). Formål: - Sikker færdsel for fodgængere og cyklister, en mulighed der p.t. ikke eksisterer.

6 ”Busterminal” Stoppested ”Busterminal” Gerlev Idrætshøjskole
Tiltag: - Etablering af ”busterminal” som busruter i begge retninger anvender som stoppested. ”Busterminalen” skal erstatte nuværende busstoppesteder. Formål: - Undgå at buspassagerer skal krydse Skælskør Landevej. Stoppested ”Busterminal” Gerlev Idrætshøjskole Stoppested

7 Aktivitetssti Tiltag: - Etablering af aktivitetssti.
Formål: - Binde bydele bedre sammen. - Forbindes til cykelsti til Gerlev Idrætshøjskole. - Øge muligheder for færdsel til fods.


Download ppt "Trafikforhold, Hashøj Nordvest"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google