Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Kokkedal V og NV Borgermøde 17. marts 2011 Status på plan- og anlægsarbejdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Kokkedal V og NV Borgermøde 17. marts 2011 Status på plan- og anlægsarbejdet."— Præsentationens transcript:

1 1 Kokkedal V og NV Borgermøde 17. marts 2011 Status på plan- og anlægsarbejdet

2 2v Kokkedal området

3 3v Masterplan, december 2008

4 4v Infrastruktur

5 5v Pleje- og ældreboliger Louiselund

6 6v Midlertidig fordelingsvej til Louiselund – foråret 2011 • Der etableres en midlertidig vejadgang til plejebyggeriet • Vejen anlægges på en del af det areal, hvor den permanente vej skal etableres • Anlægsarbejdet starter april 2011 og afsluttes juni 2011

7 7v Fredningsforhold

8 8v Fredningsforhold

9 9v Eksempel på opdeling af områder i fremtidig rammelokalplan

10 10v Kokkedal NV – erhverv Skitse til forslag for bebyggelsesplan

11 11 Udbygning og ombygning af infrastrukturen i Kokkedal Vest Hvad med parkerings- pladser? Hvilken vej skal vi køre, når broen fjernes? Hvad med tidsplanen? Hvad med cyklisterne ? Er der tænkt på trafiksikker- heden? Kommer der mere trafik? Støj fra vejen? Hvad med bussen?

12 12v Hvilken vej skal vi køre, når broen fjernes?

13 13v Hvad med parkeringspladser? • I år etableres ca. 35 nye p-pladser på vestsiden af banen (område 2 og 3) • Hørsholm Kommune er ved at undersøge mulighederne for at anlægge midlertidige p- pladser på østsiden i anlægsperioden

14 14v Hvad med bussen? I perioden, hvor broen spærres, påvirkes buslinjerne 388 og 377. Linje 377 kører i perioden kun til Kokkedal Station. Midlertidig vendeplads til linje 388 på østsiden af Kystbanen.

15 15v Hvad med cyklisterne? • Fredensborg og Hørsholm Kommune anlægger i fællesskab sti på sydsiden af Lågegyde i 2011 • Cykelsti og fortov i begge sider af Lågegyde

16 16v Er der tænkt på trafiksikkerheden? Ja, trafiksikkerheden forbedres markant! • Cykelsti på Lågegyde fra broen til Strandvejen • Bump og krydsningsheller • Rundkørsel • Broen udvides, så der bliver 2 kørebaner samt fortov og cykelsti i begge sider • Projektet er gransket af trafiksikkerhedseksperter

17 17v Kommer der mere trafik? Trafiktællinger foretaget i 2010. I trafikanalyse er indregnet udbygningen af vejanlæg, nyt plejebyggeri, fremtidig byudvikling samt almindelige trafikstigninger. Konklusion: Trafikafviklingen med fuld udbygning og vejudvidelser vil være tilfredsstillende og i forhold til i dag med ganske få forsinkelser. ÅDT (årsdøgntrafik) 2010 (biler pr. døgn) 2020 (biler pr. døgn) Lågegyde syd-nord30904430 Lågegyde øst-vest21103200 Slotsbakken9501370

18 18v Hvordan påvirkes omgivelserne af trafikstøj? Eksisterende forhold, 2010 Fremtidige forhold, 2020

19 19v Hvad er resultatet af alle investeringerne i ombygning af infrastrukturen? • Forbedrede forhold for gående og cyklister • Forbedret trafiksikkerhed • Forbedret fremkommelighed • En tidssvarende bro over jernbanen • Forbedrede oversigtsforhold • Flere P-pladser

20 20v Tidsplan • Midlertidig fordelingsvej Louiselundapr. – juni 2011 • Cykelsti, Lågegydemaj - sep. 2011 • Rammelokalplan, høringsep. - okt. 2011 • Ibrugtagning Louiselunddec. 2011 – mar. 12 • Udførelse bro, rundkørselapr. – okt. 2012 • Flytning af nyttehaverultimo 2012 • Udførelse Lågegydenov. 2012 – apr. 13 • Byggeri, Kokkedal NV – boliger2013 – 2014 • Byggeri, Kokkedal NV – erhverv2013 – 2015 • Byggeri, Kokkedal V – boliger2016 - 2017


Download ppt "1 Kokkedal V og NV Borgermøde 17. marts 2011 Status på plan- og anlægsarbejdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google