Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid"— Præsentationens transcript:

1 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
VELKOMMEN TIL MØDE OM KOMMUNEPLAN 2009 HINDSHOLMS FREMTID

2 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Program for borgermødet den 26/1 Velkomst ved Kerteminde Landsbyråd Orientering om arbejdet med den nye Kommuneplan v/arkitekt Hanne Raunsmed Andersen, Kerteminde Kommune 3. Orientering om Lokalrådenes/borgerforeningernes forslag til Kommuneplanen v/repræsentanter fra lokalråd/borgerforeninger 4. Mulighed for at kommentere og supplere de 5 temaer Pause Afsluttende tilbagemeldinger vedr. de 5 temaer.

3 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Tanker og idéer udarbejdet på foranledning af Kerteminde Landsbyråd af repræsentanter for Dalby Lokaludvalg, Stubberup Sogns Beboerforening, Drigstrup Sognegård, Viby Sogns Beboerforening og Mesinge Sogns Lokalråd

4 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Mission: At udarbejde et fælles input fra Lokalråd/udvalg ang. udviklingen af Hindsholm til den kommende Kommuneplan for Kerteminde Kommune.

5 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Vision for Hindsholm: Vision = ønskværdig fremtidig tilstand Hindsholm - et attraktivt sted at bo for alle generationer Hindsholm - et stabilt og kreativt udgangspunkt for et aktivt arbejdsliv Hindsholm - værd at gæste – mere end én gang

6 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Særlige indsatsområder, som kan være med til at stimulere udviklingen af Hindsholm og realisere visionen: 1. Initiativer, som kan medvirke til at fremhæve og bevare Hindsholms særpræg og identitet. 2. Initiativer, som aktivt gør brug af Hindsholms natur. 3. Initiativer, som gør det attraktivt at leve på Hindsholm.

7 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Ad 1 Initiativer, som kan medvirke til at fremhæve og bevare Hindsholms særpræg og identitet (landsbyer, gl. stationsbyer, herregårdslandskab, kyster, højt til himlen….) Bygningsbevaring Bybevaring Landskabsbevaring Kultur/naturhistorieformidling

8 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Bygningsbevaring fokus på vedligeholdelse og forskønnelse af udvalgte bygninger udnytte udvalgte bygninger til særlige aktiviteter, f.eks. Kirkeladen i Mesinge til udstillinger, koncerter… ikke fungerende bygninger skal kunne fjernes katalog over flotte bygninger særlig bevaringspris særlige vilkår for forsamlingshusene Forslag

9 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Bybevaring særlige krav m.h.p. at bevare de mindre landsbyers identitet bevarende lokalplaner for Viby og Måle. nybyggeri især i Mesinge, Dalby og Martofte. Landskabsbevaring Bevare og vedligeholde de små, krogede veje fokus på de stynede popler fokus på herregårdslandskabet og landsbyerne Forslag

10 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Forslag Kultur/naturhistorieformidling Beskrivelse af og information (pjecer, info-points….) om landskabets særpræg, f.eks. Viby Mølle, Herregårdene, Kirkerne… infomaterialer bl.a. formidlet af og koordineret med Lokaltrafikken

11 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
ad 2 Initiativer, som aktivt gør brug af Hindsholms natur/kultur. For borgere og turister Natur og kultur = udgangspunkt for oplevelser

12 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Øget fokus på Hindsholm som lystfiskerparadis, herunde særlige tilbud til ”fisketurister” Særlige temacykelruter/gåture med særlige fix-punkter med oplysninger om f.eks. Her malede Johannes Larsen, Frits Syberg… Kristen Kold og friskolen, valgmenighed…… Natur Nuværende kunstnere (åbne gallerier….) Herregårde – før og nu ”Art-land”. Skulpturpark med skulpturer lavet af naturmaterialer el. lign. Naturlegeplads. Forslag

13 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Shelters og mulighed for primitiv overnatning for ”naturturister” Etablering af ”Hindsholm-stien” (cykel- og gangsti) Ridestier Fugletårne Havkajaksejlads Naturskole i Mesinge Særlige tilbud til ”kunstturister”, f.eks. keramik-, male- og/eller tegnekurser i samarbejde med Campingplads, landhoteller m.m. Årlig ”kunstfestival”. Lokale kunstnere og invitere gæster. Forslag

14 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Hvorfor turisme og på hvilke vilkår?? Hellere naturturister end busturister Central styring af turisttilbud, så konflikter undgås Nedsæt forum med lokale interessenter Bondegårdsferie Hundelufteskov Især fokus på kunst- og cykelturisme Temarute til Hindsholms Kirker Renovering af eksisterende cykelstier Forslag

15 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Ad 3 Initiativer, som gør det attraktivt at leve på Hindsholm. Nye boliger Særlige muligheder for mindre erhvervsvirksomheder Optimale muligheder for bosætning

16 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Nye boliger byggemodning af områder i de større landsbyer ”oldekoller” storparceller – i og udenfor landsbyerne (a la Statshusmandsbrugene) fokus på bæredygtigt byggeri Forslag

17 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Gode muligheder for mindre erhvervsvirksomheder flere virksomheder i nedlagte landbrugsbygninger mulighed for øget indflydelse på egne forhold og gensidig inspiration gennem fagligt netværk mellem virksomhederne udlægning af områder i landsbyerne til småerhverv øget fokus på mulighederne for iværksættere, herunder mindre forretninger, f.eks. Cykel- og kajakudlejning……. attraktive vilkår for forretninger og virksomheder og øget information om eksisterende muligheder optimale internetforbindelser Forslag

18 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Forslag Optimale betingelser for bosætning aktiv og udadvendt skole i Dalby (incl. Naturskole i Mesinge) Børne- og Sundhedscenter i Mesinge Naturbørnehave i Bøgebjerg Forbedret infrastruktur (cykelstier og busruter) Fokus på trafikforhold (fartdæmpende foranstaltninger) i byerne Sociale mødesteder (foreninger, idræts- og kulturplads(er), åbne mødesteder for børn, unge og ældre, veluddannede kvinder…… – f.eks. i skoler, forsamlingshuse (som ”internet-caféer…) Fælles hjemmeside for Hindsholm med div. oplysninger og informationer – både til lokale og turister

19 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
et fælles motto for området, f.eks. Hindsholm – Fyns levende hjørne Hindsholm – hvor natur og kultur mødes Hindsholm – på toppen af Fyn Hindsholm – lys, natur, kultur Hindsholm – højt til loftet og uanede muligheder Hindsholm – højt til himlen og uanede muligheder Lev livet på Hindsholm

20 Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid
Debat: 4 rum med hvert sit tema og mulighed for at kommentere/supplere disse: Initiativer, som kan medvirke til at bevare Hindsholms særpræg og identitet. Initiativer, som aktivt udnytter Hindsholms natur. Initiativer, som gør det attraktivt at leve på Hindsholm. Visionen for og forslaget om et fælles motto for Hindsholm og Andre idéer og forslag Varighed: 60 min.


Download ppt "Kommuneplan 2009 – Hindsholms fremtid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google