Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg v./ Karin Gaardsted, 1. viceborgmester, Viborg Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg v./ Karin Gaardsted, 1. viceborgmester, Viborg Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg v./ Karin Gaardsted, 1. viceborgmester, Viborg Kommune
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Hvilken infrastruktur er nødvendig for at binde regionen sammen? Oplæg v./ Karin Gaardsted, 1. viceborgmester, Viborg Kommune

2 Kan fremtidens infrastruktur primært baseres på kollektiv trafik?
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Kan fremtidens infrastruktur primært baseres på kollektiv trafik? Svaret er NEJ I et knap så tætbefolket område som det midtjyske, bør kollektiv trafik sammentænkes med øvrige transportformer. Derfor skal fremtidens infrastruktur baseres på sammentænkning og koordination Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2

3 Regional udviklingsplan 2008:
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Regional udviklingsplan 2008: Infrastruktur blev et af de helt centrale temaer. Parallelt med udviklingsplanen lavede region og kommuner et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen i juni 2007. Meget er sket siden, f.eks.: Rute 18: Forlængelse af Vejle-Herning-motorvejen til Holstebro. VVM-undersøgelse forventes færdiggjort i 2012 med henblik på at kunne fremsætte anlægslov senest i 2013. Rute 26: VVM-undersøgelse på strækningen Århus-Viborg er igangsat. Kattegatforbindelse: Mulig principbeslutning i 2011 eller 2012. Letbane: Gennemført VVM-undersøgelse af letbanens første etape. E45: Udbygning/aflastning af den østjyske motorvej er uafklaret. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 3

4 Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Fingerplanen Titel på mødet kan skrives i dette felt side 4

5 Nu skal de sidste brikker på plads !
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Væsentlige allerede planlagte eller besluttede projekter Nu skal de sidste brikker på plads ! Titel på mødet kan skrives i dette felt side 5

6 Kattegatforbindelsen
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Kattegatforbindelsen Titel på mødet kan skrives i dette felt side 6

7 Kapaciteten øges 100 % i stedet for 33 %
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Hærvejsmotorvejen Nyanlæg billigere Kapaciteten øges 100 % i stedet for 33 % Fordeler trafikken i hele Jylland Mindre sårbarhed 2 veje Nord – Syd Kortere vej – Co2-reduktion Screeningen fra Vejdirektoratet påviser stor aflastning af E45 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 7

8 Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Vejdirektoratets foretrukne linieføring af en Hærvejsmotorvej, der aflaster E45 maksimalt Titel på mødet kan skrives i dette felt side 8

9 Samarbejde om infrastruktur
Dialogmøde i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, 2. februar 2011 Samarbejde om infrastruktur Et tæt samarbejde om udviklingen af infrastrukturen i Region Midtjylland er helt centralt for at sikre fremkommelighed og gode forbindelser til omverdenen. Hærvejsmotorvejen og Kattegatforbindelsen giver f. eks. nye, spændende perspektiver – såvel for biltrafikken som for den kollektive trafik. Vi har behov for fælles strategier for at udnytte de nye muligheder – herunder at se på behovet for infrastruktur-investeringer og koordinering i forhold til den eksisterende midtjyske infrastruktur – f.eks. nye vej- og/eller banestrækninger. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 9


Download ppt "Oplæg v./ Karin Gaardsted, 1. viceborgmester, Viborg Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google