Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information om akkrediteringsbesøget 2005 V/ leder/kvalitetskoordinator, navn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information om akkrediteringsbesøget 2005 V/ leder/kvalitetskoordinator, navn."— Præsentationens transcript:

1 Information om akkrediteringsbesøget 2005 V/ leder/kvalitetskoordinator, navn

2 Velkommen til surveyerne Hvad er det, jeg som leder og vært fortæller surveyerne, når jeg byder velkommen og præsenterer afsnittet? Kort orientering om afsnittet max 5 minutter. Skriftligt materiale kan udleveres.

3 Deltagere Deltagere i klinikkens akkrediteringsbesøg –Surveyer fra Joint Commission –Eventuelt også repræsentant fra H:S Direktionen og/eller Rigshospitalets direktion. –Tolk –Guide fra Rigshospitalets Kvalitetssekretariat. –Centerledelsen –Klinikledelsen –Afsnitsledelsen –Andre nøglepersoner

4 Medarbejderne Din rolle som medarbejder –Det er hospitalet, der er til vurdering – ikke det enkelte afsnit eller den enkelte medarbejder. –Ny medarbejder, erfaren eller vikar? –Henvis gerne til nøglepersoner, eller hvor man kan finde vejledninger eller instrukser om et emne.

5 Besøgsprogram på Rigshospitalet d. 25/1 til d. 31/1-05 Officielt besøgsprogram med obligatorisk indhold. Besøg i afsnittene 30 – 120 minutter. Programmet kan afviges – så alle afsnit skal forberede sig. Surveyerne vil gerne se: - en normalt fungerende klinisk hverdag, som afsnittet har forberedt sig naturligt til, som hvis der kom andre betydningsfulde gæster.

6 Hvad ser surveyerne efter ved afsnitsbesøget? Patientens vej gennem systemet –fra henvisning til udskrivelse - patientforløbet. De vil gerne: –Følge patientens vej gennem afsnittet. –Tale med en patient. –Gennemgå en patientjournal. –Følge det kliniske personales arbejde – hvordan efterlever vi vejledninger/instrukser ?

7 Kvalitetsarbejdet Hvilke kvalitetsdata har vi - og hvordan anvender vi med dem? –Satsningsområder –Prioriteringer –Handleplaner

8 Hvad ser surveyerne efter ved bygningsgennemgangen? Bygningsgennemgangen sætter fokus på de fysiske forhold ud fra et sikkerheds- og hygiejneaspekt. –Følger en planlagt rute - med mulige uanmeldte besøg. –Tager 15 - 30 minutter. –I alt 5 - 6 deltagere. Surveyerne modtages af en leder og evt. af sikkerhedsrepræsentanten.

9 ”Vi har styr på det” Surveyerne vil som regel spørge til, hvordan I tacklede den seneste situation i afsnittet/klinikken? Eksempelvis: –Akut dårlig patient – hjertestop – overflytning. –Overbelægning. –Brand eller strømafbrydelse. –Uventet stort antal sygemeldinger.

10 www.rigshospitalet.dk Rigshospitalet er Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling


Download ppt "Information om akkrediteringsbesøget 2005 V/ leder/kvalitetskoordinator, navn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google