Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om ”kommunikation” •Kommunikator er en af de syv roller i speciallægeuddannelsen •Samtale med patienter, pårø- rende, kolleger og andre perso- nalegrupper.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om ”kommunikation” •Kommunikator er en af de syv roller i speciallægeuddannelsen •Samtale med patienter, pårø- rende, kolleger og andre perso- nalegrupper."— Præsentationens transcript:

1 Om ”kommunikation” •Kommunikator er en af de syv roller i speciallægeuddannelsen •Samtale med patienter, pårø- rende, kolleger og andre perso- nalegrupper er en del af grund- laget for dit daglige virke •I en anden ppt-fil på denne del af hjemmesiden er kopieret Klinik- kens vejledning: ”en guide til den personlige samtale” •Du træner kommunikatorrollen hver dag til stuegang og konfe- rence – på afsnit og med andre •Supervision og feedback kan aftales evt med din kliniske vejleder eller Ole WB

2 Om at anvende video- materialet •I et ikon på denne del af hjemmesiden er linket til www.sundkultur.dk Hjemme- siden er oprettet af en kollega, læge Imran Rashid, som har været på besøg på Hæmatologisk klinik.www.sundkultur.dk •Til venstre side er angivet en menu, inkl adgang til to film om kommunikation – to forskellige emner og to forskellige situationer, læge-pt forhold. De to film er også raffinerede ved, at du kan vælge en fremstilling med og uden kommen- tarer. Dvs selv reflektere eller få reflek- sion med i præsentationen. Du kan læse et oplæg om de to videoer i filen: ”Orientering om komm.video.” •Der skal være installeret videofunktion på PC’en (windows media), husk at tænde for lyden.

3 Om at anvende video- og andet materiale •Prøv også i det daglige (en gang imel- lem) at tænke 1 minut efter samtale ved stuegang – hvordan gik det ? •Var samtalen struktureret, rammer og tid gode, pårørende og personale ind- draget. Havde du kontakt og øjenkon- takt med alle. Hvad kunne du have formuleret anderledes, hvad var godt ? For mange fagudtryk ? Hvad blev besluttet, forstod pt det ? Var din egen forberedelse god (nok) ? •På denne del af hjemmesiden er bl.a. også et hæfte om kommunikation og kultur, og en ppt-præsentation af ovl. Lone Friis om information til AML-pt fra PhD afhandling.

4 Om materialet vedr kommunikation  Fil med ”personlig samtale” er udviklet i Hæmatologisk klinik.  Øvrigt materiale må anven- des til egen læring, og er ikke obligatorisk, akkredi- teret eller valideret. Men det findes af særdeles god kva- litet.  Brug det med omtanke. Ole Weis Bjerrum Marts 2009


Download ppt "Om ”kommunikation” •Kommunikator er en af de syv roller i speciallægeuddannelsen •Samtale med patienter, pårø- rende, kolleger og andre perso- nalegrupper."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google