Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planteavls-efterårskonference 2/10-2001 Midtvejs i Pesticidhandlingsplan II Sådan sprøjter landmændene Analyse af behandlingsindeks og måltal fra 1700.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planteavls-efterårskonference 2/10-2001 Midtvejs i Pesticidhandlingsplan II Sådan sprøjter landmændene Analyse af behandlingsindeks og måltal fra 1700."— Præsentationens transcript:

1 Planteavls-efterårskonference 2/10-2001 Midtvejs i Pesticidhandlingsplan II Sådan sprøjter landmændene Analyse af behandlingsindeks og måltal fra 1700 bedrifter ved konsulent Jens Erik Jensen Landskontoret for Planteavl

2 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Baggrund – Pesticidhandlingsplan II Behandlingshyppighed (BH) og -indeks (BI) Hovedmål: BH<2,0 ved udgangen af 2002 Diffust mål for den enkelte landmand Hovedmål udmøntet i måltal (MT) for grupper af skadegørere i vigtigste afgrøder To beregningsmåder for BH/BI: Nye metode ca. 5% over gl. metode Alle beregninger her er foretaget efter ny metode!

3 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl To projekter PHP II i praksis på Studielandbrug 17 studielandbrug (oprindeligt 18) Handlingsplaner på bedriftsniveau Ca. 2100 BI-beregninger og handlingsplaner i 2000 Ca. 2000 opfølgningsplaner i 2001 Ca. 2100 nye planer i 2001

4 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Pesticidhandlingsplan II i praksis på studielandbrug

5 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl PHP II i praksis på studielandbrug Forspring i fokus på BI Engagement hos landmænd og konsulenter BI gennem flere år fra Studielandbrugs- database BI for høstår 2001 via direkte indberetning fra konsulenter i august/september 2001 Her kun resultater fra 2000-2001

6 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl PHP II i praksis – BI 2000

7 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl PHP II i praksis - Indsatsområder Undgå ’feriesprøjtninger’ mod skadedyr i korn / brug reducerede doser af skadedyrsmidler Undgå eller begræns behov for vækstregulering Brug plet- og randsprøjtninger mod rodukrudt og aggressive ukrudtsarter Udnyt doseringsvinduer til at konstatere effekt af nedsatte doseringer

8 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl PHP II i praksis – BI 2001

9 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Ændringer i forbrug 2000-2001 2000, gns. BI=2,20 (MT=2,07) 2001, gns. BI=1,66 (MT=2,06) Dvs. reduktion på ca. 25% i BI Store bedrifter bidrager mest til den opnåede reduktion

10 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl PHP II i praksis – BI 2000/01

11 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl PHP II i praksis – delkonklusion 2001 ’fredeligt år’ mht. sygdomme og skadedyr i korn Ingen tvivl om reel reduktion Reducerede doser / rand- og pletsprøjtninger Båndsprøjtning/radrensning i roerne Indsats tæt på smertegrænsen flere steder Dog endnu ikke klart billede Målrettet indsats giver resultater!

12 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Mere information om projektet Se på LandbrugsInfo, Planteavl, Pesticidhandlingsplan II Fx artikel bragt i Tidsskrift for Landøkonomi 2001 www.lr.dk/planteavl/informationsserier /PHPfri/PHP2Artikel.htm Samme sted findes artikler om andre Pesticidhandlingsplan II - projekter

13 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Handlingsplaner på bedriftsniveau

14 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl

15 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Handlingsplaner Konsulenternes data – database på LR Internet-baseret program – for alle! Data, som indgår i tilskudsberettigede handlingsplaner Data for ca. 1680 bedrifter for høstår 2000 Overvægt af Interesserede landmænd med orden i papirerne Vestjyske bedrifter

16 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Gennemsnit hele landet 2000 1686 bedrifter

17 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Vinterhvede 2000 1399 bedrifter

18 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Ukrudt i vinterhvede 2000 Hyppighed, % Mål 2002 1399 bedrifter Gns. BI = 1,03 Måltal = 1,20

19 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Vårbyg 2000 1583 bedrifter

20 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Vinterraps 2000 613 bedrifter

21 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Flere figurer på LandbrugsInfo Planteavlsorientering Nr. 09.510, 8/6-2001: Behandlingsindeks på danske landbrugsbedrifter høstår 2000 www.lr.dk

22 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI/MT og bedriftsstørrelse 2000 BI i procent af MT

23 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI/MT og bedriftsstørrelse 2000 10 lige store grupper à 168 bedrifter

24 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI og amter 2000

25 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI i % af MT og amter 2000 88 95 83 92 89 95 85 89 91 103 69* 67* 64* Over landsgns. Under landsgns. * <10 bedrifter

26 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI/MT og jordtype 2000

27 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI/MT og brugstype 2000

28 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI i vårbyg 2000 1583 bedrifter BI, svampe Korrelation=0,033 NS

29 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl BI i vårbyg 2000 1583 bedrifter BI, svampe Korrelation=0,223 ***

30 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Sidste nyt – data fra 2000-01 Totalt antal beregninger 1/10-2001: 1873 1697 bedr.176 bedr. 7% reduktion 2000 - 2001

31 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Sidste nyt – data fra 2000-01 78 bedrifter med beregninger for begge år 1/10-2001 9% reduktion 2000 - 2001

32 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Sidste nyt – opdatering 1/10-01 Status i BI-databasen for høstår 2000 og 2001 Høstår 2000, 1697 bedrifter, gns. BI=1,87 (MT=2,09) Høstår 2001, 176 bedrifter, gns. BI=1,63 (MT=1,99) Bedrifter med beregninger for begge år Antal bedrifter: 78 Høstår 2000, gns. BI=1,88, gns. MT=2,18, BI i procent af MT=86% Høstår 2001, gns. BI=1,66, gns. MT=2,11, BI i procent af MT=79% Dvs. ca. 9% reduktion i BI fra 2000 til 2001

33 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Handlingsplaner – delkonklusion Værdifuldt og unikt datamateriale Bedriftsstørrelse – behov for rationel bekæmpelse Regionale forskelle Brugstyper Jordtyper Udviklingen over tid mest interessant De kommende måneder vil vise resultaterne af den målrettede rådgivning

34 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Generelle konklusioner Måltal er nyttige Konkretisering af handlingsplanens mål på bedriftsniveau Justeringer nødvendige, fx rapsjordlopper Vigtigt at få viden i arbejde Stor bevågenhed i landbrugspressen Handlingsplanens første delmål inden for rækkevidde Faglighed og engagement større gulerod end økonomien

35 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Tak for jeres opmærksomhed!


Download ppt "Planteavls-efterårskonference 2/10-2001 Midtvejs i Pesticidhandlingsplan II Sådan sprøjter landmændene Analyse af behandlingsindeks og måltal fra 1700."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google