Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-sport Når computerspil og videospil afvikles under konkurrenceform, med rankings, præmier, events, turneringer osv. kaldes det e-sport.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-sport Når computerspil og videospil afvikles under konkurrenceform, med rankings, præmier, events, turneringer osv. kaldes det e-sport."— Præsentationens transcript:

1

2 E-sport Når computerspil og videospil afvikles under konkurrenceform, med rankings, præmier, events, turneringer osv. kaldes det e-sport.

3 Med udgangspunkt i Gaming School og Ungdomsringens tiltag, GamingLeague og GameCoach uddannelsen, udføres en målgruppe analyse for at undersøge e-sports potentiale for udbredelse i danske Problemformulering

4 Undersøgelsesspørgsmål Hvad karakteriserer målgruppen og målgruppens kommunikationssituation? Er Gaming School og Ungdomsringens kommunikation hensigtsmæssig ift. målgruppen? Hvilken rolle spiller klubmedarbejderne ift. diffusion af e-sport i klubberne? Er der et potentiale for diffusion af e-sport til danske fritids- og ungdomsklubber?

5 Målgruppe Afgræsning af målgruppe: Vi har valgt udelukkende at se på Gaming School og Ungdomsringen fælles aktiviteter som grundelementer for e- sports diffusion i Danmark.

6

7 Undersøgelsesdesign Ustruktureret interviews med Rasmus Pedersen/ ophavsmanden til Gaming School. Ustruktureret interviews med Flemming Moesstrup/ konsulent for Ungdomsringen Observation af PEGI instruktører under uddannelse. Forundersøgelse, 5-10 hurtige spørgsmål, af Klubmedarbejdernes generelle karakteristika og personlige holdning til børn og computerspil.

8

9 Næste skridt.. Online spørgeskema til klubmedarbejderne i fritidsklubber. Interviews med klubmedarbejderne Fokusgruppeinterview med klubmedarbejdere og forældre. Observation af børn i alderen 9-12 år i spilsituationer i deres klub Fokusgruppe af børn i målgruppen med benyttelse af kreative metoder

10 Kommunikationssituation Gaming School  Ungdomsringen  Klubben  Unge  Forældre

11 Gaming School Computerspil med sunde kostvaner??? ”Less but better” Fremme sociale kompetencer

12 Er spørgsmålene i spørgeskemaet relevante? Er det nødvendigt at se på samtlige forhold; e-sport, Gaming league, og game coach? Hvordan skal vi konkretisere de tre forhold til hinanden? Er der ting i rapporten vi bør udelade? Er forholdet mellem Gaming School og Ungdomsringen GamingLeague og GameCoach klar og forståelig? Er problemformuleringen for bred eller for snæver? Er brugen af vores metoder fyldestgørende? Skal der vedhæftes en mere grundig forklaring på hvad en gamer er og hvad vi betragter som en gamer? Passer undersøgelsesspørgsmålene med vores spørgeskema?


Download ppt "E-sport Når computerspil og videospil afvikles under konkurrenceform, med rankings, præmier, events, turneringer osv. kaldes det e-sport."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google