Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Boligsociale indsatser … for over 60 mio!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Boligsociale indsatser … for over 60 mio!"— Præsentationens transcript:

1 Boligsociale indsatser … for over 60 mio!

2 Indsatser/Samarbejdspartnere
Den Boligsociale Helhedsplan Partner-skabs-aftalen Ekstra-ordinær politi indsats Boligselskabernes midler i alt ca. kr. 24 mio. (herunder kr. 2+2 mio. fra kommunen) Kommunal drift Tryghed og Godt Ungeliv Kommunale midler til ekstra-ordinære indsatser kr. 24,3 mio. + Politiets midler Kr. 2 mio. + Center for Dansk og Integration

3 Samarbejde / koordinering
Center for Dansk og Integration

4 Helhedsplan (Boligsociale fællessekretariat / Rami)
Børn, unge og familier Get2Sport, Streetways, Streetsoccer, Opsøgende indsats unge, Klub med bemanding, Sociale task force, Medieværksted Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Lektiecafé, Lommepenge og fritidsjobs. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Social sammenhængskraft og forståelse imellem beboere (fælleshusene) Erfamøder (Ex: Væresteder), Valgmøder … Udsatte grupper Åben rådgivning i fælleshuse: Arbejdsmarked, Misbrug, Økonomi … ol. Center for Dansk og Integration

5 Rami’s (alles) virkelighed
. . . . . . . . . . . . Når kort og virkelighed ikke passer; Følg da virkeligheden! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center for Dansk og Integration

6 § 17 - Social særtilskudspulje
Opsøgende funktion i fem skoledistrikt. SSP Særligt fokus på pigeproblematikker SSP Etablering af Drop-in sted SSP Sociale Task Force B&U rådgiv Kombineret udlejning Ydelsesservice SSP+ Socialafd Erhvervsfremme i boligområderne Erhvervsservice Perronnen SSF Arbejdsmarkedsdansk CDI Facilitering/koordinator/datatræk CDI Center for Dansk og Integration

7 Samarbejde og ønskede fortællinger
What you say, is what you get Godt fordi Bedre hvis Center for Dansk og Integration

8 Andre ’kommunale’ indsatser
Nyt samarbejde mellem Politi og kommunens kontrolenhed mhp. at opspore økonomisk kriminalitet i bandemiljøet Exit-strategi for bandemedlemmer, der vil ud af miljøet Mandagsmøder mellem politi, SSP, UUV, Familieafdelingen og Skoleafdelingen Straks-aktivering af unge via Ungecentret ’Ungepatruljen’ Specialkonsulent til særlig kriminalpræventiv indsats Sund Zone i Ellemarken ’Bydelsmødre’ Center for Dansk og Integration

9 Målsætninger – Kriminalpræventiv indsats
Køge Kommunes målsætning er at flere af de kriminalitetstruede unge i boligområderne fastholdes i uddannelse og job, og færre opnår en kriminel løbebane Andelen af 18+årige i de udsatte boligområder, der er kriminelle, skal reduceres over den fireårige periode Børn og unges fravær i de fire skoler tilknyttet boligområderne skal reduceres år for år. Indsatsen skal dokumenteres via skolernes fraværsstatistik. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse”, skal øges over den fireårige periode. Erhvervsfrekvensen for de årige skal øges over den fireårige periode. Center for Dansk og Integration


Download ppt "Boligsociale indsatser … for over 60 mio!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google