Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Forslag til dagsorden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Forslag til dagsorden."— Præsentationens transcript:

1 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Forslag til dagsorden. Konsolideringsprogrammet 1. Status på kommunikation samt Task force aktiviteter 2. Gennemgang af issues fra sidst 3. Prioritering af opgaver – opdatering af ”Bobler-listen” 4. Behandling af indstillinger 5. Indkomne sager 6. Eventuelt 1

2 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 1. Status på Konsolideringsprogram 11/4 › Task force aktiviteter › TF02 Bevisløsningen v. Anders › Der kalkuleres med at der skal bruges ca. 14 dage på udvikling (TR) samt 2x1 dag på support/dokumentation › TF forventes slut 1. juni og TR er allokeret 2 dage/uge fra uge 16 › Der afholdes workshops hver 2. tirsdag – fjerner bunken af ventende beviser og forbereder til S12 beviser › TF01 Dataopretning v. Jonna (Ferie) › Anders laver status med bla. Berete og Stephen i denne uge (15) og overdrager til Jonna som er tilbage i uge 16 › TF005 STADS-VIP v. Helle › Ejvin og Lasse laver UC og TC › Der er udfordringer med planen ifbm idriftsættelse og implementering › TF forventes slut ca. 1. juni og Idriftsættelses datoer 16. eller 23. maj › TF04 KOT Kvt.2 Breve og studenter login v. Morten › Har behov for akut servicevindue til STADS opdatering › TF forventes slut 17. april › Afleverer beskrivelse af udviklingsbehov til sikre drift af næste optagelse sommer 2012 › FT03 EVU betalingsstuderende v. Helle › Der skal bruges min 5+2dage til forretningsafklaring (TR+BP) - TR og BP er allokeret i uge 15 og 16 › TF forventes slut 27. april – opgavens størrelse er usikker, efter ovenstående foreligger evt. nyt estimat › TF06 Optag KOT og UKOT v. Ejvin › Intet nyt – Ejvin arbejder på STADS VIP – forventet allokering er 40% STADS VIP, 40% FSS Drift processer og 20% Optag › TF07 EDDI færdiggørelse v. Jeppe › Overordnet release plan er udarbejdet se slide #6 – er på dagsordnen i uge 16 2 1. PID2. Ress3. TOP 1. PID2. Ress3. TOP 1. PID2. Ress3. TOP 1. PID2. Ress3. TOP 1. PID2. Ress3. TOP 1. PID2. Ress3. TOP 1. PID2. Ress3. TOP

3 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 1. Status på Konsolideringsprogram 21/3 3 › Dataopretning: 0)-Åbne og på vej, 1)- I gangværende opgaver, 2)-Løsteopgaver

4 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET TF07 EDDI færdiggørelse – SCRUM model 4 Vedr. planlægning: Et EDDI sprint (=periode) gentages hvert 3. uge, hvor der prioriteres nye udviklingsønsker

5 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Hvad kommer ind og ud af SCRUM modellen? 5 NB! Disse udviklings opgaver kan følges online på dette link: http://aujira2.au.dk:809 0/display/EDDIUDVOVE RSIGT/Releases Opgaver til et sprintIdriftsatte opgaver – done! Prioriterede ønsker

6 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET EDDI færdiggørelse – release overblik › EDDI rel. 1.10 idriftsættelse 23/3 2012 › Feature: Mulighed for at lægge emnekrav på prøver, genbrug af flere oplysninger mellem prøve og kursus › Bugs: rettet importscript, visningsproblemer i kursuskataloget rettet › EDDI rel. 1.11 idriftsættelse 20/4 2012 › Feature: Efterkonvertering af HIH’s kurser, mulighed for at tilføje EKA til UVA der har status endlig › Bugs: › EDDI rel. 1.12 idriftsættelse 11/5 2012 › Feature: Første version af EDDI dokumentordning › Bugs: › EDDI rel. 1.13 idriftsættelse 8/6 2012 › Feature: Automatisk publicering af studieordning via webservice › Bugs: › EDDI rel. 1.14 idriftsættelse 29/6 2012 › Ikke planlagt endnu 6 Er idriftsat Under udvikling Til prioritering i uge 15 Til prioritering i uge 18 Til prioritering i uge 21

7 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 7 2. Issues fra Konsolideringsgruppen’s møderBeslutning 11. april 2012 1. Kommunikation i Studieadministration? Hvordan og hvem gør hvad? Behandles den 18/4 Gitte er ansvarlig, men der er mange bidragsydere 2. EDDI leveranceplan Jeppe fremlægger den 18/4 high level leverance plan 3. Kvalitets feedback vedr. Bevisløsningen Navngivning/Termer, Arkiv mm Anders afventer feedback fra Iben & Christin Anders samler og laver status til den 18/4 4. SNUK feedback v. Mikkel og Orla UVA/EKA mange til mange Mikkel fremlægger indstilling/status den 18/4 5. SNUK feedback vedr. 0/5 ECTS og delprøver Afventer beslutning fra chefgruppen/UU pba indstilling fra Steffen 6. U/E bånd issue vedr. Dumpebrev Orla giver status den 18/4 7. Opstart af Arts Task force Formål: sikre at Arts U/E medarbejdere kan lave trække lister og afvikle eksamen Konsolideringsprogrammet v. Morten indkalder til møde primo uge 16: Orla, Bjarke, Leo, Pia og Helle 8. Status på opgavelister fra SNUK, OPTAG og Inf&Vejl. Anja indsamler status fra Maja, Kirsten og Gitte. 9.

8 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 3. ”Bobler-liste” til konsolideringsprogrammet – task force emner 8 Opdateret uge12 ÷Opgaveliste?

9 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 4. Behandling af indstillinger 11/4 – uge 15 Prioritering af Task force opgaver? - … er det de rigtige opgaver og prioriteter? 1. TF01 Dataopret – Øvre struktur (NN), 10.000 rammer, udd.modeller ( Jonna, Orla mm) 2. TF02 Bevis ( Anders, Thomas(Udvik, data), Bjarke(data), Birgitte(Wiki), Annia(udd), ITMind?) 3. TF03 EVU betalingsuddan. ( Helle(PL ), Ejvin (FK), Thomas(Dataopret), AU IT dataopret(ML)) 4. TF04 KOT kvt.2 brev & adgang til STADS SB ca 4-6.000 ansøger ( Morten(PL/FK), AU IT PL Johnni) 5. TF05 STADS-VIP – ( Helle (Krav, test, Impl), Sara(HE- bruger input)) 6. TF06 Optag KOT/UKOT ( Ejvin(PL ), Birgit(Wiki support)) 7. TF07 EDDI færdiggørelse ( Jeppe(PL), Sissel …) 8. TF08 FSS ”Årshjul” – fx Lifecycle for STADS leverancer (Ejvin) (Jonna/Orla => laver oplæg) 9. TF09 Arts eksamensplanlægning – (Morten) 10. TF00 Performance => Lukker u11 ( Birgit, Peter H, Jonna) 11. -------------------o Drift Båndaktiviteter o---------------------- 12. SNUK – Praksis omkring delprøver (5 ECTS, 0 ECTS, EDDI/STADS-praksis, historisk dataopret) 13. SNUK – En til mange/mange til mange imellem UVA og EKA’er (Emne, emnekrav) 14. SNUK – tilrette bevisdata i EDDI og STADS 15. ------------------- o Drift FSS-aktiviteter o---------------------- 16. FSS – hurtigere opdatering af arbejdsgange (processer, NAV, Wiki….) 17. U/E – Proces og skabelon til dumpebreve? 18. Syllabus implementering på BSS => er i proces på BSS 9

10 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 5. & 6. Indkommende sager & Evt? 5. Indkommende sager › Ingen 6. EVT › FSS og Arts har møde onsdag den 21/3 vedr. opgave koordinering => der oprettes en Task force til støtte omkring Arts eksamensplanlægning TF09 10

11 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Obs! Aktiviteter ifbm kommunikation › 2012-04 STADS rel 12.6 implementering (Biz funktions??? › 2012-05 STADS-VIP re-implementering › 2012-04-9 Kandidat optag via DANS (NB 2012-04-9= fra april til september) › 2012-04-9 Bachelor optag via STADS, KOT, Optag.dk › 2012-04-9 BSS lokaleplanlægning – Syllabus implementering på BSS › 2012-07 STADS rel 12.7 implementering (Biz funktions??? › 2012-04-9 EDDI færdiggørelse (Biz funktions??? › 2012-04-9 Ny bevisløsning og arkivering › … Studieadministration – årshjul › Kursus udbud E12 › Eksamens tilmeldninger S12 › … AU IT og Kommunikation › 2012-? Ny Studenters email løsning › … 11


Download ppt "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Forslag til dagsorden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google