Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OK – 2011 / 2013 Resultatet Marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OK – 2011 / 2013 Resultatet Marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 OK – 2011 / Resultatet Marts 2011

2 Rammen – generelle lønstigninger
Overenskomst periode: 1.april marts 2013 Samlet ramme 1.april marts 2013: 3,15% I pct. 2011 2012 Ok-11 i alt 2013 Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 Skøn for udmøntning af reguleringsordningen - 1,48 0,03 - 1,45 0,10 Generelle Lønstigninger inkl. Skøn for reguleringsordningen 0,00 1,70 Forventet reststigning på 0,9 % pr. år

3 Reststigning Årstal Aftalt OK-08 Resultat Frie skoler 2008 0,5 1,1 0,9
2009 0,8 2010 0,4 I alt 1,5 3,3 2,1

4 *) uddybes efterfølgende
hovedtræk: Aftalen i CFU- Reguleringsordningen fortsætter Nyt grundbeløb Serviceeftersyn – udvalgsarbejde *) Kompetenceudvikling SCKK > SCK *) Periodedrøftelser *) Samarbejdsaftalen – ajourføring Gruppeliv *) Jubilæumsgratiale – procentregulering *) Senior – og frivillig fratræden *) Tjenestemandspension / Førtidspensionsfradrag *) *) uddybes efterfølgende

5 Service-eftersyn Udvalgsarbejde CFU – Personalestyrelsen i relation til lønkommissionens anbefalinger. Afsluttes inden maj 2012. - Overenskomst og aftalesystemet - De centrale parters kompetence og styring - SU og TR - Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse - Lønsystemer og løndannelse - Forhandlingssystemet - Overenskomster og aftalers indhold og opbygning - Ledelsesrum

6 Kompetence-udvikling
Periode-drøftelser Det samlede aftale om kompetenceudvikling bliver videreført, dog skal der ikke længere arbejdes selvstændigt med kvalitet, hvorfor navnet ændres til SCK – Statens Center for Kompetenceudvikling. Færre midler (ingen 3-parts midler, og ingen særskilte midler til Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser -FUSA). CLOPU bevares. * Ved ændringer i personbeskatningslovgivningen kan der optages drøftelser om tilpasning af arbejdsmarkedspensionerne. * Forsikringsydelser i supplerende pensionsordninger. Der er oplistet en række punkter, hvor i sær nedestående bør ofres opmærksomhed. Arbejdsmarkedspensionen skal drøftes i perioden ud fra. ”Aftale om ydelsessammensætning i pensionsordninger” * Tjenestefrihed / Organisationscirkulæret.

7 Forsikringssum ved død forhøjes fra 300.000 kr. til 370.000 kr.
Gruppeliv Jubilæums-gratiale Forsikringssum ved død forhøjes fra kr. til kr. Forsikringssum til børn forhøjes fra kr. til kr. Børns Kritisk Sygdom: kr. (børn under 18 år) Ordningen træder i kraft 1. januar 2012. Jubilæumsgratiale: (25 år 40 års, 50 års ansættelse). Fra fast beløb i overenskomstperioden til løbende procentregulering.

8 Senior- og frivillig fratræden
Engangsbeløb > 37 år Førtidsfradrag Tjenestemænd * Aldersgrænse for at tillægge pension- / pensionsalder bortfalder. * Vilkår tydeliggøres – strammes op. * Hidtidige formuleringer om ”større personalereduktioner- 60 år” bortfalder. Ændringer i procentfradrag ved førtids- alderspension for alle der er født efter den 1. januar (Se bilag næste side) Tjenestemænd der afgår efter 2019, og som har mere end 37 pensionsår får tillagt en bonus pr. kvartal, der arbejdes mere end de 37 år. Beregnes som 15% af pensionsgivende løntrin.

9 Ændringer i pensionsfradrag

10 Resultatet af de specielle forhandlinger
Resultatet i hovedtræk: Det ”midlertidige” lønsystem videreføres I perioden drøftes nyt lønsystem Minimumsudmøntning af lokal løndannelse Økonomisk råderumspapir for den lokal løndannelse Ledere: Pligt til undervisning / efterskoler / afskaffes

11 Resultatet af de specielle forhandlinger
Lederne Godkendelse af ledernes lønaftaler sker i Frie Skolers Ledere fra På efterskoleområdet samt på kombinerede skoler fjernes ledernes pligt til at undervise og erstattes med en ret til at undervise som på friskoleområdet.

12 Resultatet af de specielle forhandlinger
Midlertidigt lønsystem UVM har udsendt bemyndigelse til at fortsætte udbetalingen efter retningslinjerne i det hidtidige lønsystem Der gennemføres et udvalgsarbejde om et nyt lønsystem i perioden

13 Resultatet af de specielle forhandlinger
Anden løn Pligt til udmønte minimum. 3,6 / 2,0 % fra i resten af overenskomstperioden Ingen aftale om lønstatistik

14 Resultatet af de specielle forhandlinger
”Nyt Råderumspapir” Råderumspapir 2011: 5,1 % Reststigning 2008 (Staten 1,1) 0,6 % Reststigning 2009 (Staten 1,1) Reststigning 2010 (Staten 1,1) Samlet stigning : 6,9 % Forventet reststigning 2011 0,9 % Forventet reststigning 2012 Samlet råderum 2012 8,7 %

15 Tak for i dag! Kom godt hjem


Download ppt "OK – 2011 / 2013 Resultatet Marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google