Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011

2 KTO – KL Periode 1. april 2011 – 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober 2010 afvikles uden, at de ansatte går ned i løn Herudover 0,3% til forbedringer af overenskomsterne Prisudvikling ifølge Det Økonomiske Råd (DØR): 2011: 2,2 % 2012: 2,0 %

3 KTO - KL Økonomi i KTO-forligets ramme1. år2. årI alt Generelle lønstigninger Reguleringsordningen Tilgodeh. reg.ordning 2010 Seniordage 1,84 % -1,23 % -0,61 % 1,30 % 0,74 % 0,61 % 0,08 % 3,14 % -0,49 % 0,00 % 0,08 % I alt0 %2,73 % Udenfor KTO-forligets ramme1. år2. årI alt Organisationsforhandlinger0,30 %

4 KTO - KL Generelle lønstigninger 1. januar 20121,81 % 1) 1. oktober 2012 0,84 % 2) 1) Inkl. skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,10 % 2) Inkl. skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,64 %

5 KTO - KL Senior Seniordagene videreføres som en central rettighed Seniordagene er nu en permanent ordning Ansatte har således ret til seniordage i forhold til nedenstående Der gælder det samme som hidtil om afvikling og mulighed for at konvertere til bonus eller løbende pensionsindbetaling I det kalenderår den ansatte fylderAntal seniordage 602 613 62, 63,  4

6 KTO - KL Senior Ordningen med seniordage ændres på følgende punkter: – Timelønnede omfattes ikke – En teknisk omlægning af beregningsgrundlaget for seniorbonus – Det præciseres, at omvalg fra seniordage til bonus eller pension gælder indtil den ansatte på eget initiativ meddeler andet

7 Smidiggørelse af hoved-MED’s opgaver Færre centralt fastsatte obligatoriske opgaver Lokal drøftelse vedr. øvrige opgaver og indsatsområder samt fastlæggelse af strategiplan Side 7 MED-området KTO - KL

8 TR- og AMR-vilkår Forbedrede opsigelsesvarsler for TR ved arbejdsmangel Individuelt opsigelsesvarsel, dog min. 6 måneders varsel Tilsvarende gælder for AMR Forhandling om funktionsløn til AMR AMR’s funktioner og opgaver kan danne grundlag for forhandling af funktionsløn Side 8 KTO – KL

9 AKUT AKUT-midler Regulering svarende til samlet aftale-resultat Videreførelse af forsøgsordning med lokal pulje til aktiviteter til TR (1 øre) Side 9 KTO – KL

10 Pensionsvilkår generelt Ret til frivillig selvbetalt forhøjelse af pensionsindbetaling – Fra 1. januar 2012 – Enten som et fast kronebeløb eller en procentdel af lønnen – Lønnen reduceres tilsvarende Side 10 KTO – KL

11 Tjenestemandspensionsvilkår Retsenheden til statsområdet bibeholdes Det betyder samme regelgrundlag som i staten Side 11 KTO – KL

12 Tjenestemandspensionsvilkår Følge af velfærdsforliget i 2006 mellem – Regeringen –Socialdemokraterne –Det Radikale Venstre –Dansk Folkeparti Mål at ændre tilbagetrækningsalderen Beregne førtidspensionsfradraget aktuarmæssigt Forsøgte ved OK 08

13 Tjenestemandspensionsvilkår I dag Fra 2019 60 år10 %17 %* 61 år7 %14 %* 62 år 4 % 6 % 63 år3 % 5 % 64 år2 % 4 % 65 år0 % 3 % 66 år0 % 1 % 67 år0 % 0 % * Halvering af U65/U67 tillæg

14 Førtidsfradragsprocenter for tjenestemænd ved forskellige fratrædelsesaldre Ansat senest 31. december 2006 Fradragsprocenter ved forskellige aldre for fratræden 60 år61 år62 år63 år64 år65 år66 år Født Tidligste fratræden: Efterløns alder Folke- pension 6060½6161½6262½6363½6464½6565½6666½ Før 1.1.1959 1) 10 77443322 1.1.59 - 30.6.5960 år60½65½17 14 6655443 1.7.59 - 31.12.5960 år616617 14 66554433 1.1.60 - 30.6.6060 år61½66½17 14 665544331 1.7.60 - 31.12.6260 år626717 14 6655443311 1.1.1963 eller senere 60 år 62 2) 67 2) 17 14 6655443311 1) Personer der er født før 1/1-1959 omfattes ikke af ændringerne i velfærdsforliget vedr. efterløn og folkepensionsalder. Tjenestemænd født før 1/1-1959 berøres således ikke af ændringerne i fradragsskalaerne. For disse tjenestemænd gælder de hidtidige fradrag. 2) For pers., der er født 1/1-1963 eller senere kan efterlønsalderen og folkepensalderen blive højere end 67 år, hvis restlevetiden for 60 årige stiger yderligere (indeksering). Hvis restlevetiden for 60 årige ikke stiger fastholdes efterlønsalderen på 62 år og folkepensionsalderen på 67.

15 Førtidsfradragsprocenter for tjenestemænd ved forskellige fratrædelsesaldre Ansat fra 1. januar 2007 eller senere Fradragsprocenter ved forskellige aldre for fratræden 60 år61 år62 år63 år64 år65 år66 år Født Tidligste fratræden: Efterløns alder Folke- pension 6060 60 ½ 6161½6262½6363½6464½6565½6666½ Før 1.1.1959 1) 1010 1077443322 1.1.59 - 30.6.59Efterløns alderen60½65½ 1714 6655442 1.7.59 - 31.12.59Efterløns alderen6166 17 14 665544 1.1.60 - 30.6.60Efterløns alderen61½66½ 1714 6655443 1.7.60 - 31.12.62Efterløns alderen6267 17 14 665544 1.1.1963 eller senere 62 2) 67 2) 17 14 665544 1) Personer der er født før 1/1-1959 omfattes ikke af ændringerne i velfærdsforliget vedr. efterløn og folkepensionsalder. Tjenestemænd født før 1/1-1959 berøres således ikke af ændringerne i fradragsskalaerne. For disse tjenestemænd gælder de hidtidige fradrag. 2) For pers., der er født 1/1-1963 eller senere kan efterlønsalderen og folkepensionsalderen blive højere end 67 år, hvis restlevetiden for 60 årige stiger yderligere (indeksering). Hvis restlevetiden for 60 årige ikke stiger fastholdes efterlønsalderen på 62 år og folkepensionsalderen på 67. Fratræden på grund af alder ikke mulig

16 Tjenestemandspensionsvilkår Forbedringer 1. januar 2012 –Pensionsalder fra ansættelsen som tjenestemand –Krav om 3 års pensionsalder ved opsat pension ophæves Efter 2019 –Ved mere end 37 års pensionsalder optjenes bonus på 15 %

17 LC - KL Vores målsætning: –organisationsmidlerne fordeles ud på alle –støtte op om reallønnen

18 LC - KL Midler til forhandling: 0,3 % af lønsummen anvendes til: –månedligt tillæg til alle * –den enkelte kan vælge at anvende tillægget til forhøjelse af pensionsbidraget –tillægget har virkning fra 1. januar 2012 *ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse

19 LC - KL Lokal løndannelse: –Ingen forlodsfinansiering –Stand by-model = alle garantier er opretholdt Tredje overenskomst uden KL’s tanker!

20 LC - KL Efteruddannelse: –Lærer og leder skal udarbejde en individuel efteruddannelsesplan –Planen kan indgå i MUS-samtalen

21 LC - KL ATP: –Målsætning: at alle kommer på højeste sats Pr. 1. januar 2012: –Fra E-sats til ny højere sats –OK 13: alle skal på højeste sats

22 LC - KL Gruppeliv: –enighed om at undersøge, hvorvidt der er midler i ordningen til dækning for kritisk sygdom 2 gange. –efter midlertidig forhøjelse - igen tilbage på 86,47 kr./mdr.

23 LC - KL Arbejdstidsbestemte tillæg – forhøjes med 0,3% – dog ikke akkordtillægget

24 LC - KL Dækningsområder: Lederstillinger i indskolingen: drøftes videre STU/USB: ingen aftale Grænsedragningen ml. Kost- og Ernæringsforbundet og DLF om PB-ere i sundhed og ernæring aftalt – Frit valg mellem overenskomsterne

25 LC - KL Personalepolitiske projekter: –Fastholdelse af lærere m.fl. –Opfølgning på A08

26 Lønstigninger 2. år / måned Børnehaveklasseleder begyndelsesløn700 kr. Børnehaveklasseleder slutløn (ny løn)775 kr. Børnehaveklasseleder slutløn (gl. løn)795 kr. Lærer begyndelsesløn740 kr. Lærer slutløn (ny løn)880 kr. Lærer slutløn (gl. løn)940 kr. Skolekonsulent begyndelsesløn 975 kr. Skolepsykolog begyndelsesløn 940 kr. Alle incl. generelle lønstigninger, reguleringsordningen, 0,3 % tillægget. ( Beregnet i område 0)

27 KTO – Regioner I procent1. år2. årI alt Generelle lønstigninger 1,88 % Reguleringsordningen 0,73 % Seniordage 0,12 % I alt 2,73 % Udenfor KTO forligets ramme 0,30 %

28 CFU – STAT Periode 1. april 2011 – 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at de ansatte går ned i løn

29 Gæld 1,23 % Gæld 1,48 % Forhandlings- rummet Reststigning og reg. - Skøn Forhandlings- rummet Reststigning og reg. - Skøn KTO CFU

30 CFU – STAT I pct.20112012I alt OK112013 Generelle lønstigninger 1,48 %1,67 %3,15 % Skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen -1,48 %0,03 %-1,45 %0,10 % Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordningen 0,00 %1,70 % Reststigning i perioden 0,9 %

31 STAT - CFU Der nedsættes et udvalg mellem parterne, som frem til maj 2012 skal gennemføre et ”serviceeftersyn” på lønsystemer, arbejdstid og forhandlingssystemet – med henblik på OK 13


Download ppt "Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google