Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pilekursus v/ Vestjysk Lbf. 28 oktober 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pilekursus v/ Vestjysk Lbf. 28 oktober 2009"— Præsentationens transcript:

1 Pilekursus v/ Vestjysk Lbf. 28 oktober 2009
Indlæg om hvordan Dangrønt/DLG undersøger muligheder for anvendelse af pil til produktion af træpiller.

2 Dangrønt’s træpilleproduktion i dag Fabrikken i Års Tidligere SHELL – Farm.
Fabrikken tidligere grøntpillefabrik & foderfabrik. Producerer nu udelukkende træpiller af tørre spån. Producerer i øjeblikket ca tons/år ved 5 dages produktion. Kan producere op til 1900 tons/uge ved 7 dage’s døgnproduktion.

3

4 Råvarer til produktion i Års i dag.
Hidtil er der brugt tørret spån fra møbel & vinduesfabrikker i Danmark. Produktionen er i øjeblikket faldende grundet faldende produktion af vinduer, døre, møbler mm. Der suppleres med våde spåner der tørres på Dangrønt’s fabrik i Ringkøbing. Produktionen kan også øges ved flisning af hele stammer der afbarkes før flisning.

5

6 Forbrug af træpiller i DK.
Samlet forbrug ca. 1 mio. tons i Danmark tons til alm slutbrugere (kvalitetspiller) med alm. mindre stokerfyr. tons til varmeværkerne (industripiller) tons til kraftværkerne. (industripiller) DLG forhandler ca tons om året. DLG afsætter overvejende til private forbrugere. DLG kvalitet er kendt for at være meget stabil. Der produceres ca tons træpiller i DK pr. år, resten importeres. Heraf producerer Dangrønt/DLG ca tons.

7 Kvalitet af DLG færdigvare.
DLG’s træpiller sælges med garanti : Indhold % træpiller Råvare % rent savsmuld Diameter 8 mm. Længde 5 – 50 mm Vandindhold % Askeindhold Max. 0,5 % Effektiv Brændværdi ca.17,6 MJ/kg +/-2% Svovlindhold Max: 0,05 % Rumvægt Kg/m3 Smuld Max 5 % ab. Fabrik Garanti mod slaggedannelse op til 1250 graders forbrændingstemperatur.

8 Analyser af træpiller DLG / Dangrønt foretager løbende analyser af færdigvarer. Analyser ved Force Technology. Fabrikken foretager : Vandprocentprøver Bestemmelse af pillernes knækkeprøve. Prøver af askens smeltepunkt. (analyser fra Force).

9 Energipil.

10

11

12 Pilens tilvækst mulighed ved optimale forhold.
Tilvækst i pilekultur : 1. År = 8 Tons TS/ha m 2. År = m 3. År = Tykkelse cm 6-7m 4. År = cm 6-7m 5. År = >10 cm 6-7m Tilvækst er Kbm3 pr År. Resultat efter 4-5 år 120 tons friskvægt/ha ved høst.

13 Gode argumenter for pileproduktion.
Pileproduktion har ca. 10 gange større vedproduktion/ha/ år end nåletræ. Årlig produktion op til 80 kubikmeter/ha. Energiudbyttet er 20 gange større end inputtet. 1 ha pil producerer det der svarer til ca. 3,5-4,5 tons olie/ha/år

14 Handlinger hos Dangrønt/DLG
Vil udvikle muligheder for fremstilling af : Højkvalitetsbrændselspiller af landbrugsrelaterede råvarer med et positivt klimaaftryk. Pil og. lign.

15 Høstteknikker. Høstteknikker : A Helskudshøst.
B Høst direkte med finsnitter kort før levering. Helskudshøst : ”Stammerne” lægges på jorden om vinteren for tørring om sommeren og senere flisning i august måned Fordel : Vandprocent = ca % ved salg, der vil ikke være det store fradrag for vand % Høstmetoden kan håndtere tykkere stammer end finsnitter og derfor høstes der ikke så ofte. Varen er mere miljøren og dermed arbejdsvenlig end ved direkte høst.

16 Direkte høst. B Høst direkte med finsnitter før levering.
Den snittede flis lægges i markstak. Vandindhold % Fordel : Råvarerne fjernes meget hurtigt. Ulempe : Der vil være mindre afregning pga. det store vandindhold %. Den våde vare udvikler svampesporrer efter 3-4 uger, som er meget sundhedsskadelige.

17 Afregning af råvarer. Den overvejende del af flis afregnes efter afregningsmodel lavet af : Dansk Fjernvarmes Projektselskab ( Se medbragte fil.

18 Dangrønt/DLG’s interesse
Dangrønt er meget interesseret i at følge de lokale initiativer omkring pil. Fabrikken i Ringkøbing planlægger ikke at producere tørret grønt til salg i 2010. Derfor er der meget ledig produktionskapacitet.

19 Fremtiden Alle taler om biobrændstoffer
Vi får mange oplysninger om nye produkter. Eks. poppel, elefantgræs, hamp, energimajs mm. I fremtiden skal vi helt sikkert have vores energibehov dækket igennem brug af mere biobrændsel (Co2 neutral energi) end i dag. I produktionen skal der også tages hensyn til hvad der kan håndteres hos forbrugerne. SLUT !


Download ppt "Pilekursus v/ Vestjysk Lbf. 28 oktober 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google