Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til objektorientering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til objektorientering"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til objektorientering
OO, Java og BlueJ

2 Plan Time 1 Time 2 Objekt-orienteret problemløsning BlueJ eksempel
Begreber og fænomener  klasser og objekter Modellering Øvelse: iTunes dIntProg, E12

3 Problemløsning i hverdagen (1)
Hvis min bil går i stykker, har jeg et problem; hvad gør jeg for at løse det? Henvender mig på et bilværksted og forklarer dem hvori problemet består. Overlader bilen til værkføreren og får den tilbage i repareret stand nogen tid efter. Hvad har jeg gjort for at løse mit problem? Fundet en passende agent eller serviceudbyder. Overbragt agenten en meddelelse om mit problem. Det er blevet agentens ansvar at løse problemet på mine vegne. Agenten har en metode til at løse problemet, men den behøver jeg ikke at kende til. dIntProg, E12

4 Problemløsning i hverdagen (2)
Samme princip hvis jeg skal sende blomster til min farmor i Svendborg Henvender mig til min lokale blomsterhandler med en meddelelse der indeholder information om hvilke blomster jeg ønsker samt min farmors adresse, og så sker det hele bag kulisserne. Formodentlig ved at blomsterhandleren videregiver min meddelelse til en anden blomsterhandler i Svendborg der sørger for at fremskaffe blomsterne, binde en buket og få dem sendt ud til min farmor. dIntProg, E12

5 Pointe 1: Delegering til agenter
Afkobling Agenters valg af metode er ikke mit problem; tværtimod er der stor fleksibilitet i at vi ikke blander os i agenters (eksempelvis blomsterhandleres eller værkføreres) metoder. Agenter er fri til at anvende en vilkårlig fremgangsmåde, blot de leverer en løsning på problemet – det er deres ansvar. Hvad vs. Hvordan dIntProg, E12

6 Pointe 2: Forskellige typer af agenter
Forskellige typer agenter Agenten er modtager af min meddelelse og dermed en nødvendig betingelse for at problemet bliver løst. Hver slags (type) agent har sine metoder som er specifikke for netop den service han kan tilbyde. Havde jeg henvendt mig til værkføreren med mit blomster-problem ville han sikkert have givet en besked tilbage om at han ikke havde nogen metode til at løse problemet. dIntProg, E12

7 Pointe 3: Om benyttelse af metaforer i OO
En af fordelene ved OOP er benyttelsen af metaforer fra dagligdagen. En OO-programmør kan tænke på sit program som nogle objekter der opfører sig på bestemte måder og har visse ansvar at leve op til trække på et væld af erfaringer fra dagligdagen og herved få ideer til strukturering af det samlede program. dIntProg, E12

8 UML: Et grafisk beskrivelsessprog
Diagramtyper Klassediagrammer Objektdiagrammer Sekvensdiagrammer Klassediagram Sekvensdiagram Objektdiagram dIntProg, E12

9 Interaktion mellem agenter
Mig Alexandra Blomster Quist Blomster Bud-Johnny Farmor levér(b,a,p) levér(b,a,p) bindBuket(b) bringUd(b,a) overbring(b) dIntProg, E12

10 Forskellige typer agenter
Blomsterhandler Bud levér bindBuket indbetal bringUd dIntProg, E12

11 Interaktion mellem agenter
Mig Værkfører IMekaniker CPUTester EMekaniker fix(bil) reparer(bil) testCPU(bil) karburator Check reparer(bil) reparer skrivFaktura dIntProg, E12

12 Forskellige typer agenter
Værkfører fix(bil) skrivFaktura EMekaniker reparer(bil) checkKarburator reparer CPUTester testCPU(bil) IMekaniker dIntProg, E12

13 I BlueJ dIntProg, E12

14 BlueJ og Java – Oprettelse af Objekter
+ dIntProg, E12

15 BlueJ og Java – Metodekald
dIntProg, E12

16 Kristen Nygaard om objektorientering
En programudførelse betragtes som et fysisk modelsystem der simulerer opførslen af en reel eller imaginær del af verden. Fysisk modellering er baseret på opfattelse af virkeligheden i ter-mer af fænomener og begreber. Et fysisk modelsystem konstrue-res ved at modellere fænomener som objekter og begreber som klasser. Kristen Nygaard, dIntProg, E12

17 Modellering, begreber og fænomener (1)
Studieadministration Studerende (Rasmus, Stine, Søren, ...) Fag (dIntProg, Perspektiverende kursus, MM-æstetik, ...) Underviser (mec, gudmund, olavb, ...) Lokale (Aud. E, Koll. G3, Stibitz-113, ...) Prøveform (praktisk, mundtlig, skriftlig, projekt, ...) Prøveresultat (bestået, ikke bestået, udeblevet, 13, ...) dIntProg, E12

18 Modellering, begreber og fænomener (2)
Elektroniske patientjournaler (EPJ) Patient (Joachim B. Olsen, Dr. Margrethe II, ...) Behandling (forbinding, ro, fysioterapi, ...) Diagnose (forstuvet håndled, brækket ben, gulsot, ...) Operation (fjernelse af blindtarm, sterilisation, fedtsugning, ...) Læge (Jesper Hogaard, Lis Vinge Madsen, ...) Sygeplejerske (Jane Clemensen, Bente Aarslev, ...) dIntProg, E12

19 Modellering, begreber og fænomener (3.1)
Musikafspiller, f.eks. iTunes Find eksempler på begreber og tilhørende fænomener Skriv forslagene ind under forelæsningen. dIntProg, E12

20 Model for studieadministrationssystem
Studerende * 1 Karakter * * * * 1 Lærer Fag Lokale * * Prøveform Domæne dIntProg, E12

21 Model for EPJ-system Patient * Diagnose * 1 * Læge Behandling ...
Overlæge Reservelæge Domæne Model dIntProg, E12

22 Modellering, begreber og fænomener (3.2)
Musikafspiller, f.eks. iTunes Giv bud på relevante klasser og relationer mellem disse Giv bud på funktionalitet og ansvarsplacering heraf Skriv forslagene ind under forelæsningen. dIntProg, E12

23 Modellering, begreber og fænomener (3.3)
Musikafspiller, f.eks. iTunes Udsnit af klassemodel for iTunes Player * Playlist * Track time name artist album rating playcount lastPlayed dateAdded releaseDate ... void add(Track t) void remove(Track t) List<Track> search(String s) void shuffle() void sort(...) void burnToDisc() ... add(Playlist p) remove(Playlist p) void import(...) void export(...) ... Skriv forslagene ind under forelæsningen. dIntProg, E12

24 dIntProg Objektorienteret programmering Modeldrevet programmering
Java Modeldrevet programmering programmeringsopgaver tager udgangspunkt i simple OO-modeller som realiseres i Java Målet er praktiske kompetencer mht. Programmering problemløsning ”in the small” standardløsninger på standardproblemer (mønstre) individuel praktisk prøve ved computer Programmering er en kontaktsport Øv jer! dIntProg, E12


Download ppt "Introduktion til objektorientering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google