Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda 1."— Præsentationens transcript:

1 Agenda 1

2 16 – 17 Cases 17 – 18 Gruppedannelse 18 – 19 Middag Øvelser/projektarbejde m. sparring fra Thomas og Lars

3 Cases

4 En god governance case….
Hvorfor oplever virksomheden stadig udfordringer i forhold til deres ITG implementering? Med afsæt i virksomhedens nuværende situation og med særligt henblik på at være en offentlig organisation, besvares følgende spørgsmål: Hvilke barriere har virksomheden for udøvelse af ITG? Hvilke tiltag kan optimere virksomhedens anvendelse af ITG?

5 Skemaet for den gode problemformulering
Spørgsmål, der kræver en argumentation som svar – typisk ”hvorfor” eller ”implicit hvorfor” Spørgsmål, der peger ud over konteksten – det almene i det konkrete - som både kan besvares i casen og i litteraturen – dvs hvor casen beriger vores forståelse af det almene problem Spørgsmål, der indeholder en undren, en modsætning, en konflikt, en hypotese, som skal afklares i projektet Spørgsmål, hvor svaret kunne være en overskrift i avisen

6 Kilde: Jan Pries-Heje and David Avison, i Research in IS: A Handbook for research Supervisors and their students”

7 Eksempler på governanceproblemer
Hvilke styringsmæssige udfordringer opleves i min organisations kobling mellem IT og forretning og hvad vil være de mest nærliggende og overkommelige forbedringsforslag Skaber ebusinessafdelingen alignment mellem it og forretning? Hvor ligger org.xx i fht. better practices for ITG? Findes der barrierer, og kan vi foreslå ændringer, der vil give forbedringer? Virksomhed XX har i de sidste to år arbejdet intensivt med ITG, men oplever stadigt store problemer – hvorfor, hvad kan vi lære og hvad bør de gøre? Hvilke barriere har virksomhed XX for udøvelse af ITG og hvilke tiltag kan forbedre virksomhedens ITG? Hypotese: ITG har betydning for evnen til at træffe beslutning om indførelse af et fælles økonomisystem. Vil det lykkes for virksomheden, at indføre et fælles økonomisystem set på baggrund af de ITG-mæssige baggrunde, der har været i to af de fusionerede virksomheder, hvor det hhv. er lykkedes og mislykkedes.

8 Projektstruktur – næsten obligatorisk
Baggrund og problemformulering (typisk 1-2 sider) Evt. to én for innovation og én for governance Analyse af situation (vi skal kun vide det som er relevant) Alignment problemet i vriksomheden – eksternt og internt Hvad siger litteraturen om problemet? (det er ikke en afskrivning af grundbøgerne, men opsummeringen af hvad verden ved i forvejen om problemet) Best practices, modeller, osv. Forandringsdel: (projektets krumtap) N A B C formateret ide = eksterne projektide der skaber værdi for kunder Governance model = sikre interne organisation og mål der sikrer værdiskabelsen. Refleksion og perspektivering Svar på problemformuleringen Anbefalinger til virksomheden Forslag til best practices for andre end casevirksomheden Hvad har vi lært?

9 Gruppedannelse

10 Fremlæggelse af virksomhedspræsentationer
Alvin Cheneymann DK-hostmaster - ok Lene, Proactive -ok Kristian Thy ATKINS DANMARK - ok Anders Christian Lasrsen PBS - ok Jørgen Fastrup BEC - ok Lise Pedersen, Danske Bank Ursula, Twins Næste tirsdag Christian Ørntoft DONG Jan Telling SKAT Christian Lindeskov FALCK Søren Cosmus, Creuna Kenneth, ALK Jens Bald, IC Company Teis, Cowi Lars, TMI Ricki, Rigspolitiet nye Jens, Kontron Ditlev, EMEMCO Britt, TDC Slide 10 af 19 10

11 Øvelse Skriv første udkast til en projektbeskrivelse for innovationsopgaven for jeres gruppe Betragt projektbeskrivelsen som en innovation, der skal skabe værdi Udpeg en person i gruppen som skal forberede og afholde en præsentation af projektbeskrivelsen Genlæs på NABC-metoden og forbered jer på at I næste gang skal give feedback på præsentationen af projektbeskrivelsen

12 Grupper ProActive (3) SKAT (6) Cowi/EMEMCO (5) Danske Bank (5) TDC (4)
Brian Søgaard SKAT (6) Jan Telling Cowi/EMEMCO (5) Ditlev Wedell Danske Bank (5) Lise Pedersen TDC (4) Britt Petersen ALK-Abello (5) Karl Andersen PBS (6) ? T&L (2) Thomas


Download ppt "Agenda 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google