Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet III

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet III"— Præsentationens transcript:

1 Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet III
DSR, Kreds Sjælland Haslev, Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

2 Specielt om patient tilfredshed

3 Tillid til forskellige professioner
Top Bund Ugebrevet A

4 Medejerskab hos patienter eller borgerne ─ ”The Ownership Quotient”
Borgere, der føler medejerskab, er ─ i bogstavelig forstand ─ guld værd for sundhedsvæsenet tester og anbefaler nye behandlingsformer kommer med konstruktiv kritik Med- ejerskab taler godt om det offentlige sundhedsvæsen udviser høj compliance Loyalitet overholder aftaler Tilfredshed er tilfreds med behandlingen Herskett et al. The Ownership Quotient,

5 Patient tilfredshed? Hvordan vurderer du alt i alt, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt? Virkelig godt 30% Godt 60% Dårligt 8% Virkelig dårligt 3% (Landsdækkende tal. 2009)

6 Innovation på Aalborg Sygehus
I 2009 etablerede Aalborg Sygehus en Idéklinik, hvor ca. 10 specialister i idéudvikling og kommercialisering sidder klar til at tage imod og behandle medarbejdernes gode idéer. Foreløbig har mere end 200 medarbejdere, patienter og borgere henvendt sig med idéer til opfindelser og forbed-rede arbejdsgange på hospitalet. Det har blandt andet resulteret i opfindelser, som sygehuset i flere tilfælde har haft held til at sikre patent på: ”Innovation handler ikke kun om at spare penge og ressourcer. Vi har på Aalborg Sygehus skabt en konstruk-tion, hvor vi med de rette opfindelser er i stand til at tjene penge på salg af patenter og rettigheder, til gavn for både sygehus, medarbejdere og patienter”, siger Kirstine Rasmussen.

7 ”Hospitaler skal lære af patienterne”
Siden 2009 har Hillerød hospital indbudt både patienter og pårørende til såkaldte ”feedback samtaler”, hvor de kan fortælle om deres oplevelser omkring mødet med hospitalet og behandlingsforløbet. Alle hospitalets afdeling-er er forpligtet til at holde et eller to af den slags møder hvert år, hvor 6-10 udskrevne patienter mødes over en kop kaffe med samme antal ansatte fra den afdeling, hvor de var i behandling. Frederiksborg Amts Avis

8 Social kapital og patient tilfredshed. Afdelinger på et stort hospital
Patient tilfredshed (Virkelig godt) 60 50 40 30 Hospitalet 20 Social kapital 50 60 70 80

9 Patienten i centrum 100% tilfredse patienter
”Min kone spiser meget mere her end derhjemme.” ”Man får madlyst af de små portioner.” ”Et sygehus man ikke vil hjem fra.” ”Fantastisk flot, som en michelin-restaurant.” ”Dejligt at der altid er en sløjfe på maden.” ”Jeg får helt lyst til at rå-æde.” ”Svært med min appetit, men dette vækker den.” ”Det er byens bedste restaurant, og jeg er ellers kræsen.” Storytelling hjælper patienten ind i centrum af medarbejdernes bevidsthed

10 Pointer Social kapital handler om arbejdspladsen
Social kapital er ikke et projekt Social kapital er gratis Social kapital giver høj trivsel og lavt fravær Social kapital hænger altid sammen med god ledelse Social kapital giver høj kvalitet, produktivitet og innovation. Det handler om kerneydelsen! Social kapital giver høj patient tilfredshed – og potentialer for medejerskab og innovation

11 Den Stærke Trekant Borger tilfreds-hed, loyalitet og medejerskab
Høj social kapital og trivsel på arbejdspladsen Høj produktivitet, kvalitet og innovation

12 Kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø
Bedre arbejdsmiljø gav bedre behandling af patienterne Rigshospitalets forbedring af arbejdsmiljøet på Intensiv Terapiklinik har skabt gode følgevirk-ninger: Færre tryksår blandt patienterne, gladere medarbejdere og bedre økonomi. Arbejdsmiljø, patientbehandling og produktivitet er nemlig ikke hinandens modsætninger, lyder en af grund-holdningerne i hospitalets arbejde med det strategiske arbejdsmiljø. Personaleweb

13 Sådan skal det gøres I alle de projekter, som Rigshospitalet iværksætter, det vil sige alt lige fra forebyggelse af ulykker til styrkelse af den sociale kapital, arbejder de både med mål for arbejdsmiljø, produktivitet og patientbehandling. Personaleweb

14 Konklusioner

15 Hvad står i vejen for bedre relationel koordinering?
Stive faggrænser Overenskomster Vanetænkning Ufleksible organisationer Hierarkier, magt- og lønforskelle Forskelle i socialisering, uddannelse og træning Rekruttering til jobs

16 Hvad skal vi gøre? Mange stiller spørgsmålet: ”Hvad skal vi gøre for at skabe en god arbejdsplads med høj social kapital?” Spørgsmålet er forkert stillet. Det kommer ikke så meget an på, hvad vi gør, som måden, vi gør tingene på. Det handler altså om, hvordan vi byder nye medarbejdere velkommen, hvordan vi holder møder, hvordan vi lytter, hvordan vi fyrer folk osv. osv.

17 Tre vigtige pointer Afdelinger med samme ydre betingelser (speciale, faggrupper, overenskomst, økonomi) har meget forskellig social kapital. Det er den lokale ledelse og samarbejde, der gør forskellen. Social kapital hænger altid sammen med god ledelse og høj trivsel. Den sociale kapital kan forøges gennem en målrettet indsats.

18 Enighed om social kapital!
”Vi vil arbejde for, at fremtidens sundhedsvæsen er bygget på et fundament af gensidig tillid, dialog og anerkendelse på alle arbejdspladser og på alle niveauer” Aftale udarbejdet af AC, FOA, FTF, Dansk Sygeplejeråd, Foreningen af Speciallæger, HK Kommunal, LO, Yngre Læger, KTO, Sundhedskartellet, Danske Regioner. Juni, 2010.

19 Social kapital: At investere i mennesker

20 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet III"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google