Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strukturændringer og psykologens roller, udfordringer og dilemmaer i den sammenhæng Erik Huper, psych. aut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strukturændringer og psykologens roller, udfordringer og dilemmaer i den sammenhæng Erik Huper, psych. aut."— Præsentationens transcript:

1 Strukturændringer og psykologens roller, udfordringer og dilemmaer i den sammenhæng
Erik Huper, psych. aut.

2 ’Drønspændende omstruktureringer’
Erik Huper, psych. aut.

3 ’Drønspændende omstruktureringer’
Disposition: 1. Indledning 2. Afgrænsning af emnet (et forsøg) 3. Strukturniveauer ved omstruktureringer 4. Psykologiske konsekvenser 5. Krav til psykologen (nogle eks.) 6. Konsekvenser for klienterne (eks.) 7. Center for Stofmisbrugsbehandling (en case) 8. Lidt refleksioner om tværfaglighed og omstruktureringer 9. Mine erfaringer på CfS (case 1a) 10. Oplæg til workshoppen (nu skal I arbejde …  Erik Huper, psych. aut.

4 2. Afgrænsning af emnet (et forsøg)
Hvad kan I ikke forvente af oplægget - Det er ikke forskningsbaseret - Der kommer ikke referencer til videnskabelige tidsskrifter - Heller ikke spændende grafer, kurver og tabeller - Slet ikke sammenligninger med andre lignende forskningsfelter eller reference til kendte eller ukendte kolleger Erik Huper, psych. aut.

5 2. Afgrænsning af emnet (et forsøg)
Hvad kan I forvente af oplægget - Det er formidlinger af kliniske erfaringer … mine - Nogle erfaringsbaserede refleksioner over emnet - Et ønske om et dialogisk forum – med inddragelse af jeres erfaringer - Opnåelse af vidensdeling - (Forhåbentlig) gruppearbejde/plenum - ”Workshop Classic” … ? Erik Huper, psych. aut.

6 3. Strukturniveauer ved omstruktureringer
Organisatoriske - Større omstruktureringer, fx. 2007 - Eksternt mellem forskellige arbejdspladser (fusion) - Internt på den enkelte arbejdsplads Psykolog- dominerede arbejdspladser Arbejdspladser med kun én psykolog Erik Huper, psych. aut.

7 4. Psykologiske konsekvenser
Fordele - Mere rationelle arbejdsgange - Ny inspiration - Nye (og spændende) samarbejdspartnere Ulemper - Angst (for det ukendte) - Stress - Omstrukturerings- / forandringstræthed - Kommunikationsproblemer Erik Huper, psych. aut.

8 Krav til psykologen – og andre – i omstruktureringer
- Fleksibilitet/omstillingsparathed (arbejdsgiverkrav/-forventning) - En evne til at kunne markere sig/sige fra - Kunne overskue/prioritere i egne og andres interesser - Kunne argumentere overfor ledelse/kolleger - Erkende interessemodsætninger Erik Huper, psych. aut.

9 6. Konsekvenser for klienterne
Potentielt positive konsekvenser - Ny spændende psykolog/behandler - Mere rationelle tilgange til systemet - Hurtigere behandling? - Nye - og bedre ? - behandlingsmetoder - Omstrukturering mellem flere inst. - Måske bedre behandling - Viden deles med andre samarbejdspartnere Erik Huper, psych. aut.

10 6. Konsekvenser for klienterne
Minimalt positive konsekvenser - Uønsket behandlerskift (endnu en ny psykolog!) - Utryghed - Skal genfortælle sin historie - Skal nyorientere sig i den ændrede – bureaukratiske - virkelighed - Kan i starten opleve frustrerede behandlere - Værdifuld viden kan gå tabt Erik Huper, psych. aut.

11 7. Center for Stofmisbrugsbehandlig – en case
1. jan. 2005: Århus Amts Misbrugscenter Nord ’fusionerer’ med en del af Randers Kommunes Ungdomscenter 1. juni ’05: Lederen af ÅAM Nord rejser til andet arbejde - 1.okt. ’05: ’Selvorganiseret ledelse’. Herefter ny centerleder. 1. jan. 2007: ÅAM ’fusionerer’ med Randers Kommune (Amterne nedl.) 1. jan. 2009: Centerlederen rejser til nyt arbejde. - 1. maj ’09: De to teamledere udgør ledelsen 1. maj ’09: Ny centerleder ansættes. Den udvidede ledelse fortsætter Okt. ’09: Alle bytter/flytter kontorer 1. aug.2010: Ny struktur/organisationsplan. - Ledelsen ’slankes’ - Teams til team … + flere teams 1. nov. ’10: Hele CfS flytter til andre lokaler i Randers > RR. 1. nov. ’10: Alkoholbehandlingen i Randers flytter ind i samme bygning ?: Alkoholbehandlingen og RR fusionerer med fælles ledelse??? Medarbejdsudskiftninger: ca har forladt ÅAM/CfS i perioden. Erik Huper, psych. aut.

12 8. Tværfaglighed og omstruktureringer
Hvad kan det betyde for tværfagligheden? - Hvem udfører hvilken del af klientarbejdet? - Hvem har kompetence til hvad – og hvem afgør det? - Hvordan afgrænser vi os til andre faggrupper? - Psykologers ”ratio” i samlet stab Erik Huper, psych. aut.

13 Psykologen og ”de andre”
9. Mine erfaringer på CfS Psykologen og ”de andre” Centerleder (sgpl.) Behandlere: 7 socialrådgivere (incl. beh. leder) 2 socialformidlere 1 kommunalassistent 5 pædagoger 1 sygeplejerske (beh.) 1 deltidstilknyttet læge 1 deltidstilknyttet psykiater 1 psykolog Øvrige: 1 sygeplejerske (klinikken) 2 ’klinikpersonaler’ (ikke faguddannet) 3 HK’er 1 lærer 1 rengøringsassistent. Erik Huper, psych. aut.

14 10. Workshop – gammeldags plenum
Drøftelse stikord: - Hvor ofte har du oplevet omstruktureringer i din tid/de sidste 4-5 år? - Hvad har været deres formål? Hvilken indflydelse har du/I haft på disse? Hvad har været godt. Hvad kunne gøres bedre? Hvilke problemer/udfordringer ligger her? -Hvordan ser i det tværfaglige arbejde i en omstruktureringskontekst (Indenhus og Udenhus) - Er der særlige udfordringer for den ’ene-arbejdende’ psykolog ved en omstrukturering? Psykologens rolle i tværfagligt samarbejde ved omstruktureringer: - I forhold til klienter? - Hvem laver hvad - I forhold til samarbejdspartnere ’ud af huset’? - Hvem er mest kompetent til hvad - og hvordan afgør vi det? - Hvordan afgrænser psykologer sig til andre relevante faggrupper? - Hvilken betydning har det, hvordan fordelingen er mellem psykologer og ’de andre’? Erik Huper, psych. aut.


Download ppt "Strukturændringer og psykologens roller, udfordringer og dilemmaer i den sammenhæng Erik Huper, psych. aut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google