Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagdidaktisk kursus 2011 Jens Ditlev Hansen. Ja det er rigtigt, men hvordan ser metodeforståelsen ud i undervisningsfaget : international økonomi? Fagdidaktisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagdidaktisk kursus 2011 Jens Ditlev Hansen. Ja det er rigtigt, men hvordan ser metodeforståelsen ud i undervisningsfaget : international økonomi? Fagdidaktisk."— Præsentationens transcript:

1 Fagdidaktisk kursus 2011 Jens Ditlev Hansen

2 Ja det er rigtigt, men hvordan ser metodeforståelsen ud i undervisningsfaget : international økonomi? Fagdidaktisk udfordring

3 - En del af den samfundsvidenskabelige identitet - Væsentligt redskab i videns-generering - Væsentligt at kende sin egen metode i fagligt samspil – fx studieområdet og SRP - Studiekompetence

4 Hurtigskrivning Hvad er metode i IØ? Når jeg i næste uge skal forklare mine elever hvad samfundsvidenskabelig metode i IØ er og hvorfor den er vigtigt i IØ er ville jeg sige sådan: Hurtigskrivning: 4 min.

5 Metode Faglig metode Studiemetode  Bløde data  Globalis.dk  Systematisk tænkning  Brug af teori  Studieteknik  Den gode opgave  At problemformulere  Effektive noter

6 Tre elementer metodebegrebet – faglig metode i IØ  Indsamling af data  Bearbejdning af data  Forholdet mellem empiri og teori

7 1. Indsamling af data  Fremstilling af egne data. - sjældent  Data på generelt niveau  Eksisterende data  Hvilke databaser er relevante ?  Hvilke databaser ”tilgængelige”  Udfordring: søgeteknik, søgeord  Kildekritiske overvejelser

8 1. Indsamling af data  Hvad er kvalitative og kvantitative data/metode?  Validitet Hvilke data skal jeg have fat i for at undersøge min problemstilling? Emneafgrænsning - problemformulering

9 2. Bearbejdning af data  Excel – simple beregninger/matematik.  Fordele og ulemper ved forskellige beregninger.  Tabeller - Grafik  Uddrage hovedpointer (redegørelser, forklaringer, sammenligninger)  Mind-map – sammehængsmodeller.  God kildehenvisningsskik  Plagiatproblemet

10 2. Bearbejdning af data - Hvilke kvaliteter er forbundet med henholdsvis kvalitative og kvantitative data/metode? Samfundsvidenskabernes grænsefladerne til humanistisk og naturvidenskab samfun dsvide nskab humanistisk videnskab naturvdienskab

11 3. Forholdet mellem empiri og teori Udsnit af virkeligheden Indsamlede og bearbejdede data Teorier 1) Relevante for min problemstilling 2) Konsistente/internt logiske 3) Relatere til empiri

12 3. Samhandel Empiri

13 3. Samhandel Teori Handelsteorier: Absolutte fordele Komparative frodele Faktorudrustningseorien Efterspørgselsforhold Stordriftsfordele Empiri

14 3. Samhandel Teori Handelsteorier: Absolutte fordele Komparative frodele Faktorudrustningseorien Efterspørgselsforhold Stordriftsfordele Empiri

15 Komparativ metode  Sammenligne ligheder og forskelle  Afdække sammenhænge  Hvilke fænomener giver det mening af sammenligne  Hvilken gyldighed har mine konklusioner?

16 Prognoser  Fremskrivning af en udvikling  Forudsætninger  Holdbarhed

17 Et par studiemetoder som er væsentlige i IØ  Problemformulering- at undres på en kvalificeret måde.  Modellere – at skabe overblik via sammenhængsmodeller

18 Fagligt samspil og metode  SO 1: samspil med samfundsfag - fokus på studiemetode  SO3: sprog – samtidshistorie – dansk - fokus på studiemetode og faglige metode - den gode eksamination  SRP: alle  - fokus på fagligt samspil og faglige metode

19 Mere info.  ” HHX-studiebogen, Gyldendal  Studiehåndbogen, Systime  Fold dig ud”, Columbus  Notat om metode EMU’en  Metode for alle i SO-netbrevene


Download ppt "Fagdidaktisk kursus 2011 Jens Ditlev Hansen. Ja det er rigtigt, men hvordan ser metodeforståelsen ud i undervisningsfaget : international økonomi? Fagdidaktisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google