Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MENTAL SUNDHED PÅ ARBEJDET

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MENTAL SUNDHED PÅ ARBEJDET"— Præsentationens transcript:

1 MENTAL SUNDHED PÅ ARBEJDET
Sund By Netværket – temamøde i arbejdspladsgruppen Den 25. april 2012 Anna Paldam Folker, specialkonsulent, ph.d., Enhed for forebyggelse og borgernære sundhedstilbud

2 EMNER I DAG Hvad er mental sundhed Hvorfor fokus på mental sundhed
Hvad er en folkesundhedsmæssig tilgang til mental sundhed Hvad siger dokumentationen omkring fremme af mental sundhed på arbejdspladser

3 HVAD ER MENTAL SUNDHED?

4 MENTAL SUNDHED RUMMER TO ELEMENTER
At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen  En vigtig del af vores sundhedsbegreb, som ikke altid får så meget opmærksomhed

5 … MERE END FRAVÆR AF PSYKISK SYGDOM
But how much more? Positive psychology: Mental health is to flourish: to live within the optimal range of human capability as regards quality, creativity, growth and resilience (Keyes 2002)  Two problems: too elitist, seems to medicalize most of the population WHO: Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life and is able to take part in social relations (WHO 2005, slightly modified) 5

6 MENTAL SUNDHED GÅR PÅ TVÆRS AF SYGDOM
The two-dimensional model No disease Disease Poor mental health no disease poor mental health disease Good mental health good mental health 6

7 HVORFOR FOKUS PÅ MENTAL SUNDHED?
20% of children (11-15 yrs) report daily symptoms of emotional distress – doubled since 1991 10% of the adult population (+16) has poor mental health, i.e. they report low levels of well-being and poor daily function 15% among young women 16% among people without training and education 15% of seniors (+75) seldom or never see friends and family, 10% report loneliness

8 BEFOLKNINGENS MENTALE SUNDHEDSTILSTAND
The number of citizens treated for symptoms of depression and anxiety has doubled since 2002: 0.45 million receive anti-depressants In the same period the number of children and adults on ADHD medication has increased 1000% Poor mental health is the most prevalent cause of disability pensions and absenteeism

9 ARBEJDSMILJØ OG SYGEFRAVÆR
Andelen med dårlig mental sundhed stiger i takt med grad af dårligt psykosocialt arbejdsmiljø: jo mindre opgaverne opleves som meningsfulde jo sjældnere der ydes hjælp og støtte fra nærmeste overordnede jo sjældnere der er godt samarbejde med kolleger jo oftere arbejdet bringer en ud i følelsesmæssigt belastende situationer hvis der er bekymring for arbejdsløshed Andel med dårlig mental sundhed højere blandt personer der har haft sygefravær

10 SYGDOMSKONSEKVENSER Poor mental health is associated with disease:
Emotional distress in adolescence often precedes depression and anxiety in adulthood (Weare 2012) Loneliness is significantly related to the development of CHD, depression and Alzheimer’s (Masi 2012) Loneliness is as dangerous as smoking and alcohol in terms of risk of death (Holt-Lunstad 2010) Depression and anxiety are estimated to become the highest ranking disease problems in the developed world in 2020 (WHO 2008)

11 FORKLARING PÅ STIGNING?
A reaction to features of modern society? Heavy burden on individual responsibility Many demands, high ideals – fast pace Less tolerance for vulnerable people A result of less stigmatization of mental health issues? The problems have been there all the time, but have now come into the open Have we become less resilient against life challenges? Tendency to medicalize what used to be seen as part of a normal life: disappointments, grief, melancholia

12 HVOR FREMMES MENTAL SUNDHED OG HVORDAN?
Fokus på systematisk at fremme mental sundhed i regi af de miljøer hvor borgerne færdes fx daginstitutioner, skoler, arbejdspladser og ældrecentre 12

13 EN FOLKESUNDHEDSMÆSSIG TILGANG
Focus on the social determinants of mental health – operate mainly outside the health sector Safe, supportive upbringing No bullying and discrimination Attainment of education and employment Unstressful working conditions Social connectedness

14 EN FOLKESUNDHEDSMÆSSIG TILGANG
Dual focus on risk and protective factors Strengthen the social, emotional and physical environment e.g. in families, educational settings, work places and senior care Reducing risk factors e.g. help and support for vulnerable families National public health goals and prevention packages  Evidence-based recommendations to the municipalities

15 MULTIKOMPONENTINDSATSER
Individuelt niveau identificere og håndtere stress (hos sig selv, blandt kolleger) kende tegn på mobning/diskrimination, hensynsfuld, inkluderende adfærd Socialt niveau sociale spilleregler: trygt, rummeligt miljø styrke sociale relationer: fælles aktiviteter Strukturelt niveau implementeret stresspolitik + politik mod mobning/diskrimination fleksibel arbejdstilrettelæggelse

16 FOREBYGGELSESPAKKEN OM MENTAL SUNDHED
Der sikres systematik i kommunens indsats omkring psykisk arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser: Anvendelse af APV til at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø - herunder at afdække tilfælde af mobning. Initiativer der bidrager til at medarbejdere sikres indflydelse over eget arbejde, udviklingsmuligheder i arbejdet, en rimelig balance mellem arbejdskrav og muligheder for at løse opgaverne i form af ressourcer og kompetencer. Implementering af politikker til håndtering og reduktion af stress. Der etableres politikker og procedurer for at sikre god tilbagevenden til arbejde efter perioder med længerevarende sygefravær, herunder muligheder for fleksible arbejdskrav samt evt. adgang til forskellige typer af job med varige fleksible arbejdskrav

17 FREMME AF MENTAL SUNDHED PÅ ARBEJDET
Oplæg fra Danske Regioner, 2010 Baseret på forskning fra NFA Nærværskultur: arbejdet er meningsfuldt for den enkelte gode arbejdsindsatser bliver anerkendt omgangsformen præges af dialog Resultat: større arbejdsglæde større kollegialt fællesskab mere overskud til arbejdsopgaver lavere sygefravær

18 TO GULDKORN Indflydelse Mening
på arbejdstid, arbejdsstedets indretning, valg af redskaber eller procedurer Hvordan? medarbejdere skal tage ansvar, sige til og fra ledelsen skal give mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og medindflydelse Mening  arbejdet forbindes med værdier eller mål der ligger ud over det at tjene penge eller have et job, opgaver skal tydeligt tjene til dette mål  medarbejderne skal bruge deres faglige og personlige kompetencer  ledelsen skal sætte klare mål og kerneydelser, forstå hvad der motiverer den enkelte, give konstruktiv feddback

19 TO MERE… Forudsigelighed Social støtte
viden om den nærmeste fremtid, kendskab til kommende planer og prioriteringer Hvordan?  medarbejderne skal vide hvad der sker, inddrages ved forandringer  ledelsen skal informere, give retning, tidligt gå i dialog om forandringer, holde ord Social støtte praktisk og psykologisk støtte når der er brug for det  medarbejdere skal være opmærksomme på kollegers humør og velbefindende  ledelsen skal indgå aftale om trivsel og sundhed, skal have fokus på sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv

20 DE SIDSTE GULDKORN… Belønning Passende krav
skal være retfærdig - stå mål med indsatsen (løn, anseelse, påskønnelse eller mulighed for udvikling og karriere) Hvordan?  medarbejdere skal påskønne hinandens og ledernes arbejde  ledelsen skal sikre kompetenceudvikling, gennemskuelige lønstrukturer, udvikle omgangsform hvor alle bliver set og hørt Passende krav hverken for lille eller for stor arbejdsmængde, hverken for lette eller for svære opgaver  medarbejderne skal gå i dialog med kolleger og ledelse om at få tilpasset opgaver til ressourcer og ønsker, individuel udviklingsplan  ledelsen skal tilpasse krav til den enkelte, tydeligt prioritere krav ift. ressourcer

21 LINKS Fremme af mental sundhed på arbejdspladsen, Sundhedsstyrelsen: Op med nærværet, Danske Regioner: Videncenter for arbejdsmiljø: Center for aktiv beskæftigelsesindsats: Mental sundhed på arbejdspladser, EU: Promoting mental wellbeing at work, NICE:


Download ppt "MENTAL SUNDHED PÅ ARBEJDET"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google