Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skitsering af en engelsk samarbejdsmodel Ved Morten Kurth

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skitsering af en engelsk samarbejdsmodel Ved Morten Kurth"— Præsentationens transcript:

1 Skitsering af en engelsk samarbejdsmodel Ved Morten Kurth
Team Around the child Skitsering af en engelsk samarbejdsmodel Ved Morten Kurth

2 Generalisering -- Specialisering
Baggrund Generalisering -- Specialisering

3 Team Around the child Peter Limbrick Interconnections
Børn og unge med komplekse behov ”multifaceted conditions” Samarbejds- og koordinationsmodeller

4 Inddragelse Sammenhæng Innovation
målsætninger Inddragelse Sammenhæng Innovation Each child's TAC should really belong to the family and put as much power as possible into their hands. Service providers are wasting a lot of their time and energy and at the same time overloading children and families with too many people, too many demands and too many interventions. A radical change is needed to shift us away from the old way of doing things.

5 Hvad er problemet? Oplevelsen af at: Selv skulle skaffe sig viden
Selv skulle koordinere indsatsen til en helhed Selv skulle sikre fremdrift i sin sag og tage kontakt til myndighederne, og at denne kontakt er meget ressourcekrævende Være usikker på hvorvidt den modtagne hjælp er den optimale Afgørelsen afhænger af den enkelte sagsbehandlers kompetencer og skøn Hjælpen kommer for sent i gang eks. ved forandringer som konsekvens af børns fysiske og psykiske udvikling, ved progredierende handicaps, eller i overgangssituationer. Hvis borgeren ikke har tilstrækkelige ressourcer, risikeres det, at hjælpen fra forvaltningen er utilstrækkelig, kommer for sent eller i værste fald udebliver. Den koordinerende sagsbehandling på handicapområdet – Servicestyrelsen

6 TAC – kort fortalt “TAC is defined as an individualised and evolving team of the few practitioners who see the child and family on a regular basis to provide practical support” Personer udskiftes løbende ift. den aktuelle indsats Max. 4-5 personer inkl. forældre Sammensat ud fra det enkelte barns/families behov Mødes i familiens hjem Med jævne mellemrum Støtte ift. behandling, træning, undervisning, sociale forhold m.m

7 Teamets Arbejdsproces
Afklaring Planlægning Intervention Evaluering Diskussion Teamleder Indsatsen beskrives og samles i en ”Family Support Plan”, der revideres fra møde til møde. Teamets Arbejdsproces

8 udfordringer Tid (er penge!)
Prioritering af indsatsen – og teammedlemmer Silotænkning – organisatorisk, økonomisk, fagligt, teknisk etc. Åbne, tillidsfulde relationer mellem fagpersoner – at spille med åbne kort Inddragelse af forældre – at blive kigget over skuldrene Ledelsesmæssige opbakning og tværorganisatorisk samarbejde på ledelsesniveau

9 Kan det lade sig gøre i Danmark?


Download ppt "Skitsering af en engelsk samarbejdsmodel Ved Morten Kurth"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google