Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praksiskonsulentordningen (PKO)"— Præsentationens transcript:

1 Praksiskonsulentordningen (PKO)
1991 introduceret i Fyns amt af praktiserende læge Per Grinsted og overlæge Mogens Hørder PKO bredte sig hurtigt til resten af landet,- og til andre lande BP PKO i Region Hovedstaden 2011

2 Fokusområder for PKO Sammenhængende patientforløb
Udarbejdelse af forløbsbeskrivelser Kommunikation mellem sektorerne PKO i Region Hovedstaden 2011

3 Styregruppe for PKO Består af ledelsesrepræsentanter fra Region Hovedstaden, hospitaler, koordinatorer og Praksisudvalget Udarbejder en årlig handleplan og status for PKO PKO i Region Hovedstaden 2011

4 Organisation 1 praksiskoordinator som leder af PKO på hvert hospital og 1 praksiskoordinator for psykiatrien 50 praksiskonsulentstillinger på hospitalsafdelinger og 6 tværgående (it, billeddiagnostik, mikrobiologi m.m) PKO i Region Hovedstaden 2011

5 Honorering Praksiskoordinatorer er ansat med et fast timetal fra timer/måned efter hospitalets størrelse og kompleksitet af funktioner Praksiskonsulenter ansat med et fast timetal, timer/måned efter antal afd og kompleksitet af funktioner PKO i Region Hovedstaden 2011

6 Opgaver Udarbejde Audits
nyhedsbrev (PraksisNyt-RegionH) patientforløbsbeskrivelser, som publiceres i PKO-NYT og ligger åbent for alle på Audits Styrke kommunikationen og samarbejdet mellem praksis og hospital Arbejde for, at patientforløb tilrettelægges hensigtsmæssigt ved sektorovergangene Bidrage til at optimere kvaliteten i samarbejdet mellem praksis og hospital PKO i Region Hovedstaden 2011

7 Sundhedsfaglige råd (SFR)
almen praksis repræsentanter udpeges af Praksisudvalget PKO i de fleste MK PKO i Region Hovedstaden 2011

8 Praksiskonsulentens opgaver i SFR
Medvirke til udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser Deltage aktivt i debat om specifikke sundhedsfaglige emner PKO i Region Hovedstaden 2011

9 Kommunale praksiskonsulenter
Organisering af samarbejde med kommunerne Deltagelse i samordningsudvalg Tilknytning af kommunale konsulenter til lokal PKO gruppe ved ”lokalt” hospital P.t. i : Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hvidovre, Høje – Taastrup, Hørsholm, Rødovre. MK PKO i Region Hovedstaden 2011

10 Praksisinformation Praksisinformation Visitations-meddelelser Vis
Kommunale pk kp Praksisinformation Praksisinformation Visitations-meddelelser Vis Lægehåndbogen LH Forløbsbeskrivelser Mødekalender MK Praksiskonsulent-ordningen (PKO) SOFT SOFT PKO-NYTPKO-NYT Pakkeforløb PF PraksisNyt PraksisNyt Lokationsnumre Lok.nr Linkportalen Sundhed.dk Søgning Søg TAK  E-journal E PKO i Region Hovedstaden 2011

11 PKO i Region Hovedstaden 2011

12 Praksisinformation i Region Hovedstaden
PKO i Region Hovedstaden 2011

13 Praksisinformation i Region Hovedstaden
NB! Føj til ”Favoritter/ Foretrukne” i Internet Explorer PKO i Region Hovedstaden 2011

14 Praksiskonsulentordningen (PKO)
PKO i Region Hovedstaden 2011

15 PKO RegH PKO i Region Hovedstaden 2011

16 Kontaktinformation PKO i Region Hovedstaden 2011

17 Forløbsbeskrivelser (PKO-NYT)
PKO i Region Hovedstaden 2011

18 PKO-NYT PKO i Region Hovedstaden 2011

19 PKO-NYT PKO i Region Hovedstaden 2011

20 PKO-NYT PKO i Region Hovedstaden 2011

21 PKO-NYT Præsenterer Patientforløbsbeskrivelser
Mere kogebog end lærebog PKO i Region Hovedstaden 2011

22 PKO RegH: liste med tlf nr og mailadresser Beskyttet af digital signatur på sundhed.dk
PKO i Region Hovedstaden 2011

23 PraksisNyt-RegionH PKO i Region Hovedstaden 2011

24 PraksisNyt-RegionH PKO i Region Hovedstaden 2011

25 PKO i Region Hovedstaden 2011

26 Lokalnyheder PKO i Region Hovedstaden 2011

27 Linkportalen PKO i Region Hovedstaden 2011

28 Linkportalen PKO i Region Hovedstaden 2011

29 Sådan finder du Linkportalen fra dit lægesystem
PKO i Region Hovedstaden 2011

30 Lægehåndbogen PKO i Region Hovedstaden 2011

31 Mødekalenderen PKO i Region Hovedstaden 2011

32 Sundheds- og forebyggelsestilbud
PKO i Region Hovedstaden 2011

33 SOFT PKO i Region Hovedstaden 2011

34 Pakkeforløb for kræft PKO i Region Hovedstaden 2011

35 Pakkeforløb for hjertesygdom
PKO i Region Hovedstaden 2011

36 Lokationsnummertabellen
SSTs partnerskabstabellen –> SOR (SOR: Sundhedsvæsenets Organisations Register, som er en afløser for det gamle Sygehus Klassifikations register og EDI-partnerskabstabel) PKO i Region Hovedstaden 2011

37 PraksisNyt- RegionH Praksisinformation på Sundhed.dk
Hver gruppe er ansvarlig for sin information i den fælles nyhedsmail PKO KvEAP RegionH Medicin Efterud- dannelsesvejl Den operationelle red. gr. mødes mhp faglig inspiration og udvikling PKO i Region Hovedstaden 2011

38 PraksisNyt-RegionH (E-mail). PKOs del
Præsenterer med deadline d.1. i måneden Teasers og links til nye forløbsbeskrivelser Stillingsopslag af praksiskonsulentstillinger Væsentlige nyheder af generel interesse for prakt læger Annoncering af møder afholdt af PKO Lokalnyheder fra Nord, Midt, Byen, Syd og Bornholm - og ikke reklamer! PKO i Region Hovedstaden 2011

39 Udformning af en patientforløbsbeskrivelse (PKO-NYT)
Der nedsættes en arbejdsgruppe 2 praksiskonsulenter SFR udpeger 1-2 repr som evt er medlem af SFR Koordinator med ressortområdet med som tovholder Disse personer udarbejder forløbsvejledningen, iht manuskriptvejledningen (Forløb i praksis regi, Forløb i specialist regi, Forløb i kontrolfasen) Høringsgruppe: PKO netværk + repr fra PU Godkendelse: SFR og dernæst i RegionH Opdatering hvert 2.år PKO i Region Hovedstaden 2011

40 Visitationsmeddelelser
PKO i Region Hovedstaden 2011

41 PKO i Region Hovedstaden 2011

42 Visitationsmeddelelser
PKO i Region Hovedstaden 2011

43 Sundhed.dk i øvrigt Medicinprofilen Laboratoriesvar Patologisvar
E-journal Praksisdeklaration Vejviser Patientlister, afregning PKO i Region Hovedstaden 2011

44 Søgning på www.sundhed.dk
Skriv fx: pko-nyt brystkræft enten i søgefeltet på Google eller sundhed.dk PKO i Region Hovedstaden 2011

45 NETVÆRKS-GRUPPER Gastroenterologi Lisbeth Boss Thomas Christiansen, Morten Ramløv-Andersen, Preben Vittrup, Jakob Dahl, Lene Flachs Urologi, nefrologi Kim Lybeck Sørensen Jens Drejer, Thomas Christiansen Pædiatri, gyn-obs, dermatologi, ønh Bjørn Perrild Lene Flachs, Marike Møller, Birgitte Bibow, Berit Lavik, Dan Andersen, Jesper Meyer-Christensen, Lisbeth Boss, Henrik Pals Klinisk biokemi, mikrobiologi, pat anat, Jan Værnet Mogens Ole Larsen, Kristian Arendrup, Jesper Lundh Neuro-, kar- & thoraxkirurgi Thomas Saxild , Thomas Christiansen, Jørgen Steen Andersen, Camilla Elvekjær Psykiatri Lars Larsen, Bo Gerdes. Vera Bruun, Peter Haugaard, Klaus Terpager, Margith Grønbæk , Vibeke Jensen, Peter Winge, Christina Hundrup, Henrik Malling Ortopædkirurgi, reumatologi Anne Højte , Jannie Sørensen, Peter Søttrup Demens, neurologi, geriatri Lars Rytter, Ole Eg Pedersen, Christina Hundrup, Lill Moll, Camilla Elvekjær, Jette Stig Andersen Kardiologi Peter Strøm Steen Frobenius, Mads Klem Thomsen, Anette Randløv Endokrinologi Michel Kjeldsen Peter Schultz-Larsen , Karen Ellehauge, Jørgen Jensen, Jannie Sørensen Lungesygdomme Michel Kjeldsen, Bodil Johnsen, Merete Sværke, Marianne Stubbe Østergaaard, Mads K. Thomsen, Lill Moll Nielsen, Akutbetjening Yves Sales Anette Randløv, Henrik Nathansen, Jannie Sørensen, Per  Tonsgaard Andersen, Marianne Stubbe Østergaard Billeddiagnostik, klin. fys. Yves Sales Stig Sonne Larsen, Peter Lerche Onkologi, plastikkirurgi Søren Pilgaard Hans Erik Vilholm, Jørgen Steen Andersen, Peter Søttrup PRAKSISKONSULENTORDNINGEN 45 PKO i Region Hovedstaden 2011

46 Kommunal praksiskonsulent netværksgruppe
Jesper Lundh (Fredensborg) Ellen Vedel (Albertslund) Line Jepsen (Allerød) Jørgen Steen Andersen (Ballerup) Olav Berntsen (Bornholm) Niels Dreisler (Bøndby) Lis Klose (Dragør) Anne Klint og Ken Nielsen (Fredriksberg) Torsten Fuglsang (Furesø) Niels Kaarsberg (Gentofte) Lill Moll (Gladsaxe) Mette Graversen (Gladsaxe) Karin Fryd (Gladsaxe) Martin Schunck (Glostrup) Ole Skjoldby (Gribskov) Liselotte Rønne Jørgensen (Halsnæs) Jan Christensen (Helsingør) Merete Mølberg (Hillerød) Karen Juul (Hvidovre) Bo Gerdes (Høje-Taastrup) Inger Højvig (Hørsholm) Berit Lavik (Rødovre) kommunal PKO PKO i Region Hovedstaden 2011

47 På vegne af PKO RegH Tak for opmærksomheden
PKO i Region Hovedstaden 2011


Download ppt "Praksiskonsulentordningen (PKO)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google