Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode introdag Skills Stafetten i introdagene

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode introdag Skills Stafetten i introdagene"— Præsentationens transcript:

1 Den gode introdag Skills Stafetten i introdagene
Workshop d. 22. maj 2014 UU-vejledere Anders Lassen og Erik Sønderlev

2 Dagens punkter Velkommen
guld- korn Velkommen Den gode introdag Skills Stafetten og introdagene Det ”rigtige” Skills Afprøvning af nogle af opgaverne fra Skills Stafetten

3 Hvad er sket? Skills Stafetten flyttet fra 9. klasse til 8.
Skills Stafetten flyttet fra grundskolen til den første af de fem introdage

4 Hvorfor? Grundskolelærerne har bedt om at få flyttet Skills Stafetten, da de er mindre tidspressede i 8. klasse Eleverne er ikke låst helt fast i deres uddannelsesvalg på dette tidspunkt. Derfor skal de have mulighed for at øjnene op for De mange uddannelsesmuligheder, der findes på erhvervsskolerne Hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse At en EUD er et ligeværdigt alternativ til gymnasiet Derfor… skal de unge have en inspirerende og aktiv introdag – og gå derfra med lyst til at søge mere information om erhvervsuddannelser – og lyst til at besøge DM i Skills i Bella Center 2015.

5 Hvorfor? Erfaringerne viser, at det hjælper at besøge erhvervsskoler
De år, der har været afholdt Danmarksmesterskaber i Skills i Odense og Århus, har der været markant flere ansøgere til erhvervsuddannelserne i disse byer 6. klasser i UU:center Syd kunne for en del år siden besøge en erhvervsskole. Besøget den gang lignede meget det, der nu sker på en introdag (uden Skills Stafetten). Da klasserne forlod grundskolen, var der dobbelt så mange ansøgere til erhvervsuddannelser fra klasser, som havde været på besøg på en erhvervsuddannelse i forhold til klasser, der ikke havde været af sted

6

7 …fortsætter i 9. klasse…

8 Fra introdag til DM Lokale mesterskaber Introdag på EUD Niels Brock
UU København UU Center Syd Vallensbæk, Ishøj, Hvidovre, Brøndby UU Bornholm Bornholms Regionskommune UU Frederiksberg UU Gribskov UU H Halnæs, Hillerød UU Nord Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk UU Sjælsø Allerød, Furesø, Hørsholm, Rudersdal UU Tårnby UU Vest Frederikssund, Egedal UU Øresund Helsingør, Fredensborg 23 finalehold fra Region Hovedstaden 50 finalehold fra resten af Danmark Lokale mesterskaber Introdag på EUD UU Vestegnen Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje Taastrup, Rødovre Erhvervsskolen Nordsjælland KTS Nørrebro, Emdrup, Glostrup, Frederiksberg & Kastrup Campus Bornholm & Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole SOPU, København SOSU-C Niels Brock SOPU, Hillerød CPH WEST Ishøj og Glentevej København Nord Frederikssund, Lyngby & Hillerød TEC Ballerup & Søborg Hvidovre og Frederiksberg 2 3 1 5 Fra introdag til DM Finale - 73 finalehold fra hele Danmark Bella Center januar 2015 I år ingen regionale mesterskaber.

9 Status på tilmelding klasser er tilmeldt introdagen, der afholdes på 19 forskellige erhvervsskoler 8. klasserne kommer fra samtlige 29 kommuner i hovedstadsregionen – heraf 460 elever fra Bornholm Det svarer til ca ud af regionens ca elever på 8. klassetrin – fra både offentlige og private skoler (ca. 70 %)

10 Den gode introdag Introdagen er delt op i tre dele
Generel og neutral introduktion til erhvervsuddannelser Introduktion til uddannelserne og rundvisning på den erhvervsskole, man er på Skills Stafetten Ramme for introdagen Introdagen (med den indledende runde af Skills Stafetten) holdes for hele 8. klasser på en erhvervsskole, hvor klasselærer og om muligt deres UU-vejleder deltager. Varighed af introdagen er ca. 4 timer i tidsrummet kl Grundskoleeleverne skal mødes af engagerede faglærere. Introdagen fungerer som ét trin i introduktionen til erhvervsuddannelserne, hvor forberedelse og efterbehandling er lige så vigtigt som selve dagen. Der skal skabes sammenhæng til de faglige læringsmål i grundskolen og målene i ”Uddannelse og job”.

11 Forberedelse af grundskolelærerne
Der udarbejdes materiale til både forberedelse og efterbehandling. Information om koncept + formål + praktisk information inkl. tilmeldingsfrist. Information om sammenhæng med de øvrige introduktionskurser, brobygning i 9. klasse, hvordan UU-vejledere kan bistå, sammenhæng med UIC/Frederiksborg messer mm. Forældreinformation, der lægges på Forældreintra, udarbejdes. Information om sammenhæng til faglige læringsmål. Tjekliste med hvilke UEA-mål, der opfyldes ved deltagelse i hele forløbet. Generel introduktion til ungdomsuddannelser. Øvelser til elever på genvej.nu – film – noget visuelt – quiz. Øvelser der giver information om, hvilke videregående uddannelser man kan tage efter en erhvervsuddannelse.

12 Den gode introdag står ikke alene 40 20 40
Forberedelse i klassen Intro- dagen Opfølgning i klassen Login på Genvej.nu Quiz på Genvej.nu Download af programmet Layer til egen smartphone Lærerpakke Forældreinfo Barometer Univers med rollemodeller og konkurrence Film om erhvervsuddannelser (2-3 min.) Viral kampagne på Facebook, Instagram og Genvej.nu Uddeling: Kalender (der skal bruges hjemme i klassen) Tilgængelig: Information om DM i Skills i Bella Center Fælles diskussion: Hvad fik vi ud af introdagen? Alle logger ind på genvej.nu og indtaster egne resultater af rollespilskonkurrence. Fælles planlægning: Hvordan bruger vi kalenderen frem mod DM? Materiale til forberedelse vil ligge på senest d. 10. juni

13 Hvorfor lægge introdagene og Skills Stafetten sammen?
Skills Stafetten foregår på en erhvervsskole og ikke på grundskolen. Det betyder, at eleverne ser stedet, hvor Skills-færdighederne udvikles. Giver større sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter – og dermed større forståelse. EUD-elever kan benyttes på introdagen, så grundskoleeleverne får mulighed for at høre om deres oplevelse af at tage en erhvervsuddannelse. Grundskolelærerne engageres på dagen, og de kan tage viden om erhvervsuddannelserne med hjem i deres undervisning og støtte eleverne i deres uddannelsesvalg og evt. udfordre eleverne på deres valg. Man kan skabe sammenhæng mellem Skills aktiviteterne og resten af introduktionsforløbet – f.eks. ved at grundskoleeleverne efter Skills Stafetten introduceres til de fagområder, som de var særligt gode til.

14 Hvorfor lægge introdagene og Skills Stafetten sammen?
Introdagen kan afholdes samtidig med konkurrencer for lærlinge, så grundskoleeleverne oplever et højt teknisk niveau. Grundskoleeleverne skal opleve at tale med fagpersoner, der brænder for deres fag, og kan evt. møde virksomheder, så de får et indblik i fremtidige karrieremuligheder. Møde faglig stolthed Derfor er det vigtigt at følge op og besøge Skills i Bella Centret

15 Tankerne bag Der er fem introdage i 8. klasse – det må kunne bruges konstruktivt Vi ønsker ikke sodavandsbesøg – vi ønsker planlagte og velovervejede aktiviteter, som er del af læring! Skills Stafetten er en del af introdagene, som er en del af den samlede undervisning i ”Uddannelse og job”  det giver større sammenhæng, hvilket sandsynligt vil kunne give eleverne en bedre baggrund at træffe valg ud fra – ja, bedre til at lære at træffe valg Skills Stafetten bliver ikke en løsrevet aktivitet, men et del af et hele. Kørt som forsøg dette skoleår (Albertslund, Ishøj, Vallensbæk)

16 Bill Law - karriereteoretiker
1. At opdage Få nok indtryk, information og kontakter Sanse - se, høre, mærke mm. 2. At ordne Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder Sammenligne, bemærke og opdage sammenhænge 3. At fokusere Vide hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor Mærke og tjekke hvad der er virkelig vigtigt (for mig og for andre) 4. At forstå Vide hvordan noget fungerer og hvilke handlinger, der synes at føre til hvad Forklare, foregribe

17 Derfor denne struktur Den giver mulighed for at arbejde med At opdage
At ordne At fokusere At forstå


Download ppt "Den gode introdag Skills Stafetten i introdagene"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google