Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq. Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq. Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt."— Præsentationens transcript:

1 Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq

2 Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt i tid og rum” skal her opfattes som en asynkron situation, hvor elev og lærer ikke arbejder på samme tidspunkt og samme sted. Hvorimod ”rum alene” skal opfattes som en synkron situation, hvor elev og lærer arbejder på samme tid, men ikke samme sted. De forskellige situationer kunne være hvor: • elever og lærer befinder sig på forskellige lokaliteter på samme tid • eleverne er samlet og undervises/støttes af eksterne lærere eller eksperter • elev og lærer, samt elever indbyrdes arbejder forskudt i tid • elever arbejder i deres eget tempo på samme lokalitet Ved fjernundervisning hentyder ordet fjern alene til den fysiske adskillelse mellem elev og lærer

3 Fjernundervisning i Grønland - Før ASK-Kapisillit  Ummannaq forsøget  Timelærer forsøget ved Upernavik  Sprogskolen i Sisimiut i samarbejde brancheskolerne

4 Pilot projektet Ask Kapisillit, kan også oversættes som: ”Spørg Kapisillit” idet den endelige rapport vil belyse hvilke tiltag som er vellykket, og dermed kan besvare nogle spørgsmål om fjernundervisning i Grønland.

5 Geografisk placering

6 Hvad handler det om?

7 Hvorfor Kapisillit I  Politisk forventning om fjernundervisning  Sarfarissoq I 2008  Søkabel  Sarfarissoq II

8 Hvorfor Kapisillit II  Kort afstand  Tæt på beslutningstagere (leverandør / kunde)  Tæt på teknisk fag specialister  Lille bygde skole

9 Kapisillit atuarfiat  2 lærere  5 elever fra 1. – 7. klasse  Genåbnet i

10 Atuarfik Samuel Kleinschmidt ASK  3 lærere deltager i projektet  elever fra 5.kl – primært i holddannelse  Stiller et lokale til rådighed – KUN til fjernundervisning

11

12 Mål med fjernundervisningen I  At eleverne i Kapisillit skal blive fagligt bedre  At lærerne i Kapisillit skal blive fagligt bedre velfunderet  At skabe sammenhæng mellem bygd og by  At forberede bygdeelever til deres respektive klasser i ældste trinet i moder skolen

13 Mål med fjernundervisningen II  At integrere brugen af IT og Interaktive medier i undervisning fx:      undervisnings relateret film, streaming over IT netværket i flere lokationer

14 Opstart af pilotprojektet 1. Vælge teknisk udstyr 2. Finde kvalificerede lærere 3. Valg og afprøvning pædagogiske metoder 4. Selve undervisningen 5. Evaluering Besøge Kapisillit

15 1. Teknisk Udstyr 1. Møde om tekniske krav 2. Udbudt i licitation mellem flere virksomheder i Grønland og Danmark 3. Show and tell fra virksomheder over videokonference og SMARTboard 4. Valg af udstyr

16 2. Kvalificerede lærere  Lave en funktionsbeskrivelse for lærerrolle  Nogle krav: - dobbeltsproget - uddannet - interesseret i og villig til at efteruddanne sig i E- learning Vi valgte tre lærere, som opfyldte disse krav

17 3. Pædagogisk metode  Fokus på metode frihed  Viden om effektiv pædagogik  Brug af støtteformer  Briefing og debriefing / evaluering  Fjernundervisning

18 4. Undervisning  Lærerne planlægger i fællesskab over videokonference  Lærerne har klare mål / evaluering  Lærerne skal opstille værdier

19 5. Evaluering  Fokus på evaluering  Hver uge evalueres der mellem elev-elev, lærer – elev og lærer-lærer (undervisning og møder)  Supervision og vejledning

20 Interessenter i pilotprojektet  Kommuneqarfik Sermersooq  Tele Greenland  Nukik-IT  Sulotors  Oqatsinik pikkorissarfik/ Sprogskolen i Sisimiut  Attat

21 Personer, der deltager i projektet  Hans Peter Broberg Skolechef  Edvard Jensen Skoleinspektør  Chrstian Jerimiassen Projektleder  Morten Christensen Pædagogisk koordinator  Salomine Tobiassen:Dansk og matematik  Trine Mathiessen:Grønlandsk  Andrie Sørensen:Engelsk  Karl Lundblad: Skoleleder og timelærer  Jensine Josefsen: Timelærer

22 Teknisk udstyr  9Mbs MPLS forbindelse til Kapisillit  2 x ADSL Premium Internet (12000 mb)  PROXY  Tandberg telekonference udstyr  SMARTboard

23 Udstyr

24 Udstyr

25 Fag, der er med i projektet I  Udvalgt af bygdelærerne som særlige indsatsområder - fagligt  Undervisning i de enkelte fag 1-2 timer om ugen  Er supplerende undervisning, i hele forløbet

26 Fag, der er med i projektet II Grønlandsk Engelsk Dansk Matematik

27 Erfaring – I   Tele Greenlands og service  Pris 9 Mbit/s Oprettelse månedligt pr. linie (2) x4.500  Hver ny site (pr. bygd)4.500  NB: Ingen Internet!!  Trafik takster…

28 Erfaring – II   Lærerne / løn  Eleverne / sammensætning  At det ikke foregik på bygdens præmisser  At pædagogikken skal ændres og tilpasses til fjernundervisning

29 Erfaringer –   At niveauet er hævet fagligt hos eleverne  At niveauet er hævet hos lærerne i forhold til planlægning  At udstyr fungerer og kan bruges til E-learning  At der er stor fokus på projektet fra politikkernes side  Praktisk hands-on undervisning for at se hvad der er relevant

30 Fremtiden på projektet  At der skal være tilknyttet to uddannede lærere fra ASK kun til fjernundervisning og to timelærere fra Kapisillit til projektet  At det skal være emneorienteret undervisning  At der skal være mere fokus på eleverne i Kapisillit  At der skal være fokus på planlægningen og denne skal skemalægges  At alle fag (undtagen lokale valg) skal inddrages  At lærerne skal 1 uge til Kapisillit og undervise i perioder

31 Fremtiden - Kommunalt  At det skal ud til Kommuneqarfik Sermersooqs andre bygder, forventes gennemført distrikt vis  Undervisning af voksne – fx. Fritidsundervisning  Der bliver arbejdet med nye pædagogiske ideer lige nu og forventes klar i april 2011  Østkysten

32 Fremtiden - Nationalt  Uddannelsesområdet i hele Grønland  Sundhedsvæsen og andre interessenter bør gøre brug af tekniske erfaringer vedr. infrastruktur

33 Refleksion Atuarfitsialak  Hvad forhindrer folkeskoleforordningen ”atuarfitsialak” § 9 stk 3 omhandl. IT i undervisningen, kan implementeres langt mere end i dag?  Hvad vil i gøre ved det?  Kan man bruge fjernundervisning i forhold til bygderne i jeres lokalområde?  Er det kun i sprogfagene, at fjernundervisning bør gennemføres?  Hvad ser I af muligheder for fjernundervisning i Grønland?

34 Tak for jeres tid

35 Christian P. Jerimiassen & Morten Christensen Skole IT fagkoordinator Lærer ASK


Download ppt "Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq. Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google