Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq. Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq. Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt."— Præsentationens transcript:

1 Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq

2 Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt i tid og rum” skal her opfattes som en asynkron situation, hvor elev og lærer ikke arbejder på samme tidspunkt og samme sted. Hvorimod ”rum alene” skal opfattes som en synkron situation, hvor elev og lærer arbejder på samme tid, men ikke samme sted. De forskellige situationer kunne være hvor: • elever og lærer befinder sig på forskellige lokaliteter på samme tid • eleverne er samlet og undervises/støttes af eksterne lærere eller eksperter • elev og lærer, samt elever indbyrdes arbejder forskudt i tid • elever arbejder i deres eget tempo på samme lokalitet Ved fjernundervisning hentyder ordet fjern alene til den fysiske adskillelse mellem elev og lærer. 27-03-20112

3 Fjernundervisning i Grønland - Før ASK-Kapisillit  Ummannaq forsøget  Timelærer forsøget ved Upernavik  Sprogskolen i Sisimiut i samarbejde brancheskolerne 27-03-20113

4 Pilot projektet Ask Kapisillit, kan også oversættes som: ”Spørg Kapisillit” idet den endelige rapport vil belyse hvilke tiltag som er vellykket, og dermed kan besvare nogle spørgsmål om fjernundervisning i Grønland.

5 Geografisk placering 27-03-20115

6 Hvad handler det om? 27-03-20116

7 Hvorfor Kapisillit I  Politisk forventning om fjernundervisning  Sarfarissoq I 2008  Søkabel  Sarfarissoq II 2010 27-03-20117

8 Hvorfor Kapisillit II  Kort afstand  Tæt på beslutningstagere (leverandør / kunde)  Tæt på teknisk fag specialister  Lille bygde skole 27-03-20118

9 Kapisillit atuarfiat  2 lærere  5 elever fra 1. – 7. klasse  Genåbnet i 2010 27-03-20119

10 Atuarfik Samuel Kleinschmidt ASK  3 lærere deltager i projektet  12-16 elever fra 5.kl – primært i holddannelse  Stiller et lokale til rådighed – KUN til fjernundervisning 27-03-201110

11

12 Mål med fjernundervisningen I  At eleverne i Kapisillit skal blive fagligt bedre  At lærerne i Kapisillit skal blive fagligt bedre velfunderet  At skabe sammenhæng mellem bygd og by  At forberede bygdeelever til deres respektive klasser i ældste trinet i moder skolen 27-03-201112

13 Mål med fjernundervisningen II  At integrere brugen af IT og Interaktive medier i undervisning fx:  www.youtube.com www.youtube.com  www.facebook.com www.facebook.com  www.flicr.com www.flicr.com  www.wikipendia.com www.wikipendia.com  undervisnings relateret film, streaming over IT netværket i flere lokationer 27-03-201113

14 Opstart af pilotprojektet 1. Vælge teknisk udstyr 2. Finde kvalificerede lærere 3. Valg og afprøvning pædagogiske metoder 4. Selve undervisningen 5. Evaluering Besøge Kapisillit 27-03-201114

15 1. Teknisk Udstyr 1. Møde om tekniske krav 2. Udbudt i licitation mellem flere virksomheder i Grønland og Danmark 3. Show and tell fra virksomheder over videokonference og SMARTboard 4. Valg af udstyr 27-03-201115

16 2. Kvalificerede lærere  Lave en funktionsbeskrivelse for lærerrolle  Nogle krav: - dobbeltsproget - uddannet - interesseret i og villig til at efteruddanne sig i E- learning Vi valgte tre lærere, som opfyldte disse krav 27-03-201116

17 3. Pædagogisk metode  Fokus på metode frihed  Viden om effektiv pædagogik  Brug af støtteformer  Briefing og debriefing / evaluering  Fjernundervisning 27-03-201117

18 4. Undervisning  Lærerne planlægger i fællesskab over videokonference  Lærerne har klare mål / evaluering  Lærerne skal opstille værdier 27-03-201118

19 5. Evaluering  Fokus på evaluering  Hver uge evalueres der mellem elev-elev, lærer – elev og lærer-lærer (undervisning og møder)  Supervision og vejledning 27-03-201119

20 Interessenter i pilotprojektet  Kommuneqarfik Sermersooq  Tele Greenland  Nukik-IT  Sulotors  Oqatsinik pikkorissarfik/ Sprogskolen i Sisimiut  Attat 27-03-201120

21 Personer, der deltager i projektet  Hans Peter Broberg Skolechef  Edvard Jensen Skoleinspektør  Chrstian Jerimiassen Projektleder  Morten Christensen Pædagogisk koordinator  Salomine Tobiassen:Dansk og matematik  Trine Mathiessen:Grønlandsk  Andrie Sørensen:Engelsk  Karl Lundblad: Skoleleder og timelærer  Jensine Josefsen: Timelærer 27-03-201121

22 Teknisk udstyr  9Mbs MPLS forbindelse til Kapisillit  2 x ADSL Premium Internet (12000 mb)  PROXY  Tandberg telekonference udstyr  SMARTboard 27-03-201122

23 Udstyr 27-03-201123

24 Udstyr 27-03-201124

25 Fag, der er med i projektet I  Udvalgt af bygdelærerne som særlige indsatsområder - fagligt  Undervisning i de enkelte fag 1-2 timer om ugen  Er supplerende undervisning, i hele forløbet 27-03-201125

26 Fag, der er med i projektet II Grønlandsk Engelsk Dansk Matematik 27-03-201126

27 Erfaring 2010-2011 – I   Tele Greenlands og service  Pris 9 Mbit/s Oprettelse 12.500 - månedligt pr. linie (2) x4.500  Hver ny site (pr. bygd)4.500  NB: Ingen Internet!!  Trafik takster… 27-03-201127

28 Erfaring 2010-2011 – II   Lærerne / løn  Eleverne / sammensætning  At det ikke foregik på bygdens præmisser  At pædagogikken skal ændres og tilpasses til fjernundervisning 27-03-201128

29 Erfaringer 2010-2011 –   At niveauet er hævet fagligt hos eleverne  At niveauet er hævet hos lærerne i forhold til planlægning  At udstyr fungerer og kan bruges til E-learning  At der er stor fokus på projektet fra politikkernes side  Praktisk hands-on undervisning for at se hvad der er relevant 27-03-201129

30 Fremtiden på projektet  At der skal være tilknyttet to uddannede lærere fra ASK kun til fjernundervisning og to timelærere fra Kapisillit til projektet  At det skal være emneorienteret undervisning  At der skal være mere fokus på eleverne i Kapisillit  At der skal være fokus på planlægningen og denne skal skemalægges  At alle fag (undtagen lokale valg) skal inddrages  At lærerne skal 1 uge til Kapisillit og undervise i perioder. 27-03-201130

31 Fremtiden - Kommunalt  At det skal ud til Kommuneqarfik Sermersooqs andre bygder, forventes gennemført distrikt vis  Undervisning af voksne – fx. Fritidsundervisning  Der bliver arbejdet med nye pædagogiske ideer lige nu og forventes klar i april 2011  Østkysten 27-03-201131

32 Fremtiden - Nationalt  Uddannelsesområdet i hele Grønland  Sundhedsvæsen og andre interessenter bør gøre brug af tekniske erfaringer vedr. infrastruktur 27-03-201132

33 Refleksion Atuarfitsialak  Hvad forhindrer folkeskoleforordningen ”atuarfitsialak” § 9 stk 3 omhandl. IT i undervisningen, kan implementeres langt mere end i dag?  Hvad vil i gøre ved det?  Kan man bruge fjernundervisning i forhold til bygderne i jeres lokalområde?  Er det kun i sprogfagene, at fjernundervisning bør gennemføres?  Hvad ser I af muligheder for fjernundervisning i Grønland? 27-03-201133

34 Tak for jeres tid 27-03-201134

35 Christian P. Jerimiassen & Morten Christensen Skole IT fagkoordinator Lærer ASK chris@sermersooq.glchris@sermersooq.gl Morten.Christensen@attat.glMorten.Christensen@attat.gl


Download ppt "Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq. Hvad er fjernundervisning Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google