Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fugt og skimmel i bygninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fugt og skimmel i bygninger"— Præsentationens transcript:

1 Fugt og skimmel i bygninger

2 Indeklima gener-skimmel
Meget oppe i medierne Fokus på grund af allergirisiko Skimmelproblemer fodsætter langvarig opfugtning min. 3 måneder til et år. Problem hvis der er organisk materiale svampene kan leve af I tørre bygninger og uden organisk materiale kan skimmelsvampe ikke forekomme. Hvilke lovgivninger, der regulerer jeres arbejdsområde Dernæst hvor bliver I påvirket Stofferne sundhedsskadelige egenskaber Beskyttelse både teknisk mht til udsugning, samt personlige værnemidler Hygiegne, rygning, før og efter toilet forhold Fremtiden. Substitution

3 Indeklima & komfort Indeklimasyge:
syge bygninger -ikke personer der er syge Komfort: hvordan vi oplever indeklimaet

4 Indeklimasygen Når mange personer i samme bygning eller samme lokale har samme eller lignende symptomer eller gener Kendetegnet ved at generne forsvinder i weekender og ferier Multisymptomatisk Multifaktorielt Ved CO2 forsvinder gener straks lokalet forlades Brug af spørgeskema til at fortælle folk: sådan har I det! & hvad vil I gøre ved det?

5 Symptomer hovedpine træthed irriterede slimhinder tørhed hoste
”overfølsomhed” luftvejsinfektioner svimmelhed kvalme koncentrations-besvær hovedpine - væsentlig en af de hyppigste irriterede slimhinder en af de hyppigste (øjne næse mund) tørhed hyppig luftvejsinfektioner sjældent svimmelhed sjældent, dog ofte ved svampeskade kvalme sjældent koncentrationsbesvær alle vegne

6 Problematik kontra interessent
Ejer: vedligeholdelses standard, bygningsfysik, klimaskærm Lejer- bygnings brug, udluftning, opvarmning, tørring af tøj, madlavning Kommune: Vedligeholdelses standard, budgetter, politik, offentlig polemik Advokat: ansvar, erstatning. Rådgiver, entrepenør: Arbejde, afhjælpning, omsætning Øvrige leverandører: luftrensere, rengøring, affugtere, ventilation: Omsætning Almindelig frygt og panik: kemi, skimmelsvamp, radon, magnetfelter, højspænding, jordstråler, dioxin.

7 Eksempler på de vigtigste årsager
Træk høj temperatur Afgasning fra bygninger og mennesker dårligt lys støj statisk elektricitet tobaksrøg snavs støv mikroorganismer Årsagerne til symptomer/gener høj temperatur er den værste synder Der findes mange flere årsager og symptomer. Det vigtigste er at personerne får det bedre. De forskellige årsager kommer jeg nærmere ind på I princippet er det ligegyldigt hvad der er årsagen til generne. Det vigtige er at personerne får det bedre.

8 Årsag - Temperatur generelt
> 22°C Forstærker slimhindegener Giver hovedpine Øger koncentrationsbesvær Giver unaturlig træthed 20-22°C Behageligt for de fleste < 20°C Trækproblemer Nedsat fingerfærdighed Godt at bruge termometre Vær sikker på at det viser rigtigt - troværdighed Brug kalibreret termometer

9 Årsag - ”Tør luft” Irritation har ofte andre årsager end luftfugtigheden støv gasser og dampe temperatur De fleste personer foretrækker luftfugtighed mellem % Klimakammerforsøg Personer mærker kun hvis luftfugtigheden er meget lav (< 20%) eller meget høj (”tung luft”) Stort luftskifte : > 20 gange/time giver tør luft VOC - volatible organic compound - afgasninger = gasser og dampe Nogle personer synes det hjælper med fordamper, men: larmer meget skal fylde meget vand i pas på med mikroorganismer/råd pas på med tilsætningsstoffer der slår mikroorganismer ihjel

10 Sammenhænge Faktorer med betydning for oplevelse af
luftkvalitet ved samme luftskifte: Øget temperatur øger effekt af gasser og dampe Øget temperatur sænker i sig selv oplevelsen af luftkvaliteten Øget temperatur øger i sig selv lugtstyrken af luft Øget temperatur øger lugtstyrke af gasser og dampe Parfume ved ørerne, fordi det er varmt og luften skal spredes

11 skimmelsvampe Skimmelsvampe er nedbrydersvampe som findes i naturen
Nedbryder dødt organisk materiale i skovbunden og andre steder Formerer sig med sporer som er ganske små og spredes med vinden Sporerne er alle vegne og slår sig ned og vokser hvor der er fugt og mad. Også i vores huse hvis der er fugtigt

12 Levesteder Egnede levesteder er trækonstruktioner, gibsplader, tapet, plastmaling Ses som plamager som mørkfarves af sporerne Karakteristisk lugt, bioeffluenter fra svampene, f.eks. Geosmin Kan afgive toxiner, som er svampens forsvar mod konkurrence. Penicillin er et sådant kampstof, som er nyttigt.

13 Bygningsundersøgelse
Inspektion Lugt Tegn på fugt og misfarvninger Bygningsteknisk: kuldebroer, fugtspærrer, opstigende grundfugt, kondensering, mangelfuld isolering Utætheder i rør Utætheder i tag og andre konstruktionsdele Fugtmåling af bygningsdele Aftryk til dyrkning Luftmålinger for totalkim og skimmel

14 Eksempel

15

16

17 Prøvetagning Aftryk af byggematerialer på agarplader
Materialeprøver til dyrkninger Standard er V8 agar Luftmålinger Målinger i vaskeflasker (dest. Vand) RCS sampler Anderson Slit-sampler Detektion af aktiv vækst Mycometer test. Total kim for bakterier (hele molevitten) Hver har sin fordel, der er ingen sand værdi, man måler ikke, man måler som….

18 Svampenes afgasninger
Biologiske kampstoffer, mycotoxiner eks. Aflatoxiner kendt fra paranødder Endotoxiner, fra Gram negative bakterier Afgasninger af organiske stoffer Eks Geosmin en tungtflygtig organisk forbindelse Andre stoffer også, som giver karakteristisk lugt af kælder og mug.

19 Skimmelanalyser Aftryk af byggematerialer tages på agarplader
Dyrkes i thermostatovn Bestemmes på morfologi Evt. mikroskopi Karakterarter fra fugtskadede bygninger

20 Luftmålinger RCS sampler Strips til total kim og svampekim
Eksponeres 1-8 minutter Suger 40 l/t Dyrkes i thermostatovn og tælles under (stereo)lup Omregnes til CFU / m3 Kan ikke bestemmes (for små) Husk udereference

21 Rapportering Resultat af undersøgelse Anbefaling af nødvendige tiltag:
tætning Renovering Valg af materiale Kontrol af resultat


Download ppt "Fugt og skimmel i bygninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google