Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fuldkommen konkurrence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fuldkommen konkurrence"— Præsentationens transcript:

1 Fuldkommen konkurrence
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Fuldkommen konkurrence Lang sigt Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 Fremgangsmåde Definition af problem Slide nr. 3 - 6
Opstilling af forudsætninger Slide nr Formulering Opstilling af model Slide nr. 12, Inddata til model Løsning af model Løsning Slide nr. 12, 16 Test af løsning Tolkning Analyse af resultater (Slide nr. 16) Implementering Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Lad os lige først se ud på virkeligheden omkring os:
1. På det industrielle marked findes der en række produkter, som for køber at se er helt ens 2. Det kan være aktier i Novo eller Carlsberg. De handles jorden rundt, og hvis du er køber, hvilken sælger har så den bedste aktie….? 3. Hvis du handler med mineraler, landbrugsprodukter, olie, gas eller elektricitet, er produkterne for køber at se også fuldkommen ens Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 4. At produkterne betragtes som ens hjælpes, bl. a
4. At produkterne betragtes som ens hjælpes, bl.a. på vej af diverse internationale analyse- og kvalitetssikringsinstitutter 5. Og den service m.v., som den enkelte sælger tilbyder i tillæg til sit produkt, er i høj grad den samme (levering, kredit, rådgivning m.v.) 6. Både sælgere og købere er hver for sig alle små, både i forhold til de øvrige aktører og til markedet, og den enkelte aktør kan ikke påvirke markedsforholdene

5 Ét eksempel:

6 Og endnu ét eksempel:

7 Fuldkommen konkurrence
Vi ønsker nu at opstille en erhvervsøkonomisk model, der - kan illustrere prisdannelsen, når man sælger den samme generiske vare under Fuldkommen konkurrence På lang sigt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ”
17/8/12 Oversigt, Pris/mængde optimering Én vare Flere varer Transfer pricing Ét marked Flere markeder Monopol Duopol Optimering Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ” Oligopol Monopolistisk konkurrence Fuldkommen konkurrence Optimering Sociale omk. Ligevægt 7 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Købere (monopson)

9 Forudsætninger, 1/3: 1. Køberne har ingen præferencer overfor de udbudte varer og er altså ligeglade med, hvem de handler med – alle varer betragtes i en bred forstand som værende ens! 2. Der er altså på dette marked tale om, hvad vi kalder ”generiske produkter” 3. Der er mange købere, der alle er små (i forhold til de andre) 4. Der er mange sælgere, der også alle er små (i forhold til de andre) Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Forudsætninger, 2/3: 5. Vi kan som sælgere ikke påvirke salgsprisen, men må tage denne for givet og kan kun arbejde med vores MC, når vi skal profitoptimere vores virksomhed 6. Alle andre salgspriser i markedet er altså konstante 7. Alle øvrige eksterne faktorer så som nationaløkonomi, smag, mode etc. er uændrede 8. Vi kalder også dette for ”alt andet lige” (”ceteris paribus” for latinere) 9. Den producerede/indkøbte mængde bliver også solgt i samme periode; altså ingen lagerændringer Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Forudsætninger, 3/3: 10. Optimeringsmodellen gælder for en given, defineret periode (uge, måned, år eller andet) 11. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og solgte mængder gælder kun for den definerede periode 12. Det er nemt for udbydere at etablere sig på markedet – og nemt at forlade det igen. Husk, at når vi taler om ”produkter” ovenfor, er der ikke blot tale om de fysiske produkter med ”tilhørende” tekniske specifikationer, men også de hermed ”tilhørende” serviceparametre så som kredit, rådgivning, leveringstid m.v.

12 Matematisk kan modellen formuleres som:
Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TR - (TVC + FC)) => Max. Dækningsbidrag = Max.(TR - TVC) Løsningen: Ved differentiering får man i optimalsituationen, at dDB = d(TR - TVC) = 0 => MR - MC = 0 dQ dQ Økonomisk tolkning: Ovenfor: MR - MC = => MR = MC Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter Q og P. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 Fuldkommen konkurrence Lang sigt
Og nu kan vi så illustrere den teoretiske model for Fuldkommen konkurrence Lang sigt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Vi vil nu vise 1. Hvordan prisdannelsen på dette marked sker på et overordnet niveau 2. At den enkelte sælger ikke kan påvirke prisdannelsen. Sælger er altså pristager 3. Sælger kan derfor kun arbejde med sin MC-funktion – og altså ikke P – når profitten skal maksimeres 4. At den enkelte køber heller ikke kan påvirke prisdannelsen 5. Hvad der sker, når markedets efterspørgsel påvirkes af eksterne ”chok” 6. At på lang sigt vil markedet og prisen bevæge sig tilbage til/hen imod den oprindelige ligevægtspris og -mængde 7. Hvordan den enkelte sælgers udbudskurve på kort og lang sigt ser ud. 14 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 Fremgangsmåde Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter Q og P. Fremgangsmåden bliver derfor: 1. Etablér modellens enkelte elementer for det totale marked, PD, PS og find markedets ligevægt (# på næste slide) 2. Fastlæg MC, AVC og ATC for den enkelte udbyder, optimér ved anvendelse af marginalmetoden og find PEn udbyder og QEn udbyder (# 4 - 6) 3. Eksternt chok indtræffer, nye værdier for P, QEn udbyder, QTotal (# ) 4. Over-normal profit stiger => Flere udbydere => forøget udbud (# ) 5. PNY falder tilbage til PFør (# 14) 6. Optimér for én udbyder ved anvendelse af marginalmetoden. PEn udbyder og QEn udbyder falder tilbage til før-værdi (# ) 7. QTotalt stiger og over-normal profit er elimineret (# 16). Vi går i gang! => 8. Udbudsfunktion på kort og lang sigt fastlægges (# 17 og 18) Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 7. Fuldkommen konkurrence – lang sigt
7/10/12 7. Fuldkommen konkurrence – lang sigt KR. Fra én ligevægt til den næste 1. Efterspørgsel, PD, før 2. MCEn udbyder Totale marked Én udbyder KR. 3. Samlede udbud, PS, før 17. Udbudsfunktion, kort sigt 2. MCEn udbyder 4. Ligevægt, PS, før = PD, før’ 18. Udbudsfunktion, lang sigt 3. PS, før 5. AVC, ATC og MC 5. MC 6. QEn udbyder 7. Nu ændres PD, før 13. PS, ny 8. PNy 8. Ny ligevægtspris, Pny, Salgspris hæves 14. 12. Større over-normal profit 9. Over-normal profit 8. MRNy 9. Over-normal profit 5. ATC 4. PFør 10. QEn udbyder forøges => 4. MRFør 11. QTotal forøges => 5. AVC 12. Større over-normal profit => 7. PD, ny 13. Nye udbydere => 15. Forøget udbud => PS, ny 1. PD, før 14. PNy falder tilbage mod PFør => 15. Pkt. 10 – 13, omvendt 16. P = ATCMinimum => Ny ligevægt, og over-normal profit er væk. Q Q 4. QTotalt, før 16. QNy ligevægt 6. QEn udbyder 11. QTotalt, ny 10. QEn udbyder, ny

17 ”Tak for nu.” Så jeg vil sige
Det var så slut på gennemgangen af den teoretiske model. Så jeg vil sige ”Tak for nu.” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Fuldkommen konkurrence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google