Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Monopolistisk konkurrence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Monopolistisk konkurrence"— Præsentationens transcript:

1 Monopolistisk konkurrence
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Monopolistisk konkurrence Lang sigt Kjeld Tyllesen PEØ, CBS

2 Fremgangsmåde Definition af problem Slide nr. 3 - 4
Opstilling af forudsætninger Slide nr Formulering Opstilling af model Slide nr. 9, Inddata til model Løsning af model Løsning Slide nr. 9, 14 Test af løsning Tolkning Analyse af resultater (Slide nr. 14) Implementering Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 2

3 Lad os lige først se ud på virkeligheden omkring os:
1. For en masse varer, som vi køber i dagligdagen, er der en række substitutter til salg 2. Vi har alle vores præferencer, men egentlig kunne vi næsten lige så godt købe varen ”lige ved siden af” 3. Som eksempler kan nævnes dagligvarer i Brugsen (Fakta, Aldi etc.), tøj, bøger o.s.v. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 Nogle eksempler fra Aldi d. 12/9 ’12:
Men jeg kunne lige så godt ha’ fundet de samme – eller lignende – varer i en anden dagligvarebutik. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

5 Vi vil nu opstille en erhvervsøkonomisk model, der kan
illustrere prisdannelsen ved monopolistisk konkurrence – på lang sigt. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ”
17/8/12 Oversigt, Pris/mængde optimering Én vare Flere varer Transfer pricing Ét marked Flere markeder Monopol Duopol Optimering Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ” Oligopol Monopolistisk konkurrence anlæg Optimering Ligevægt 12 Fuldkommen konkurrence 1 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

7 Forudsætninger, 1/2: 1. Vi er de eneste sælgere, som ændrer salgsprisen på vores produkter 2. Alle andre salgspriser i markedet er altså konstante 3. Alle øvrige eksterne faktorer så som nationaløkonomi, smag, mode etc. er uændrede 4. Vi kalder også dette for ”alt andet lige” (”ceteris paribus”) 5. Optimeringsmodellen gælder for en given, defineret periode (uge, måned, år eller andet) 6. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og solgte mængder gælder kun for den definerede periode Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Forudsætninger, 2/2: 7. Den producerede mængde bliver også solgt i samme periode; altså ingen lagerændringer 8. Der er mange sælgere, der alle er små (i forhold til markedet) 9. Der er mange købere, der også alle er små (i forhold til markedet) 10. Køberne har præferencer overfor de udbudte varer, i.e. er altså ikke ligeglade med, hvad og hvem de køber fra 11. Det er nemt for udbydere at etablere sig på markedet – og nemt at forlade det igen Og vi må til stadighed huske, at ”produktet” ud over ”kerneproduktet” også omfatter de tilhørende sekundære - men meget vigtige - ydelser så som kredit, service, betjening, atmosfære, sortiment etc. etc. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Matematisk kan modellen udtrykkes som
Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TR - (TVC + FC)) => Max. Dækningsbidrag = Max.(TR - TVC) Løsningen: Ved differentiering får man i optimalsituationen, at dDB = d(TR - TVC) = => MR - MC = 0 dQ dQ Økonomisk tolkning: Ovenfor: MR - MC = => MR = MC Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter QO og PO. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Monopolistisk konkurrence
Og nu kan vi så illustrere den teoretiske model for Monopolistisk konkurrence På lang sigt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Vi vil vise A. Optimering ved anvendelse af marginalbetragtningen
B. At en over-normal profit på kort sigt vil forsvinde på lang sigt C. ”Under-normal” profit på kort sigt vil også forsvinde på lang sigt D. Bevægelsen af P – og dermed MR – fra kort til lang sigt E. At Po på lang sigt ikke befinder sig, hvor LATC har minimum F. Sammensætningen af Long Term Average Total Cost-kurven (= LATC) af talrige Short Term Average Total Cost-kurver (= SATCN). G. I optimum på lang sigt er MR = SMC (= Short Term Marginal Cost) og MR = LMC (= Long Term Marginal Cost) H. Men det er KUN ensbetydende med, at SMC = LMC for denne ene optimale værdi af Q. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 Fremgangsmåde Jf. foran:
”Modellen kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter QO og PO.” Fremgangsmåden bliver derfor: På kort sigt: Etablér modellens enkelte elementer for markedet, P og MR (# på slide 14) 2. Etablér modellens enkelte elementer for produktionen, SMC (# 3) 3. Optimér ved anvendelse af marginalmetoden og find QO og PO (# 4) 4. Over-normal profit fastlægges (# 5 - 6). På lang sigt => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 12

13 5. Over-normal profit tiltrækker nye udbydere (# 7 – 9 på næste slide)
På lang sigt: 5. Over-normal profit tiltrækker nye udbydere (# 7 – 9 på næste slide) 6. Etablér de nye enkelte elementer for produktionen, SMC2 og SATC2 (# 10) 7. Optimér ved anvendelse af marginalmetoden, over-normal profit er elimineret og find QO og PO (# ). Vi går i gang! => 13

14 12. Monopolistisk konkurrence
7/9/12 På kort sigt KR. 12. Monopolistisk konkurrence Fra Kort-tids til Lang-tids ligevægt 1. P-funktionen fastlægges 2. MR-funktionen 3. SMC1 4. Optimering, MR = SMC1 => Q, P 5. SATC1 bestemmes 8 6. Over-normal profit bestemmes Over-normal profit på kort sigt tiltrækker nye udbydere => 4. PKort sigt 7. LMC 10. SATC2 5. SATC1 7. På lang sigt: LMC og LATC 6. Over-normal profit 3. SMC1 Virksomheden mister derfor markedsandel 7. LATC 8. P-funktion rykker til venstre og bliver mere flad => ny P-funktion på lang sigt 11. PLang sigt 9. Ny MR-funktion på lang sigt 10. SMC2 8. P-funktion, lang sigt 10. Aktuel SMC2 og SATC2 11. Optimering, hvor MR = SMC2 (og MR = LMC), og P = LATC (= SATC2) 8. 9. MRLang sigt 12. Over-normal profit er elimineret 1. P-funktion, kort sigt 2. MRKort sigt Q 11. QLang sigt 4. QKort sigt 14 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 ”Tak for nu.” Det var så slut på gennemgangen af den teoretiske model.
Så jeg vil sige ”Tak for nu.” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Monopolistisk konkurrence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google