Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elever lærer både individuelt og i læringsfællesskaber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elever lærer både individuelt og i læringsfællesskaber"— Præsentationens transcript:

1 Elever lærer både individuelt og i læringsfællesskaber
Hvordan kan undervisningen organiseres så eleverne lærer i en kombination af selvstændigt arbejde deltager og bidrager i samspil med andre elever UNDERSTØTTET AF IT? Karin Levinsen Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet - København

2 Computer til rådighed Computer til alle Maglegaard Tjørnegård
Gentofte skole Hellerup skole Lindehøjskolen Tinderhøj Nyager

3 Det har vi set på – når IT indgår
Elevernes faglige læring: - Dansk , sprog, matematik/natur-teknik Lærernes måder at undervise på Kobling mellem skole og fritidsordning Ændringer i læringsmiljøet – brugen af rum, samværsformer Ændringer i hverdagen – aktiviteter og måder at gøre ting på Elevernes indbyrdes samarbejde Elevers individuelle arbejde Elever og lærere samarbejde

4 Agenda Generelle fund Typer af it i skolen Eksempler på it-fagdidaktik Didaktiseret it Digitaliserede læremidler

5 Læring er noget vi MÅLER
Generelle fund – Læring og it Læring som Proces og Resultat individuelt og socialt erfarer, konstruerer og forhandler i en kontekst Læring er noget vi MÅLER Læring er noget vi GØR

6 Generelle fund – it som drivkraft
IT TILBYDER DET BØRN OG UNGE ERFARER og kan lide Handle Gøre noget selv og styre Søge udfordringer Problemorientering - problemløsning Gøre synlig Skabe, producere, eksperimentere, publicere Præstere Anerkendelse, respekt Udleve socialitet Kommunikation, samarbejde, fællesskab Leg med identitet Selvtolkning, køn og identitet Nydelse Flow Sansemæssigt, kropsligt

7 It anvendt i skolen Didaktiseret it digitaliseret læremiddel
Tema (faghæfte 48) Didaktiseret it Informations- søgning Dataindsamling Søgemaskiner, databaser Informations- og nyhedssider Faglige emnesider, Interesseorganisationers hjemmesider Produktion Formidling Digitale produktionsredskaber til konstruktion og editering af tekst, lyd, billeder, video mv. Digitale formidlingsomgivelser E-portfolier Analyse Internettet som multimodalt tegnunivers Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Web 2.0 Sociale netværksressourcer, Kommunikationskanaler, Virtuelle samarbejdsrum, Skyen digitaliseret læremiddel Matematikbogen.dk e-mat Månematematik Superbog.dk Dansk landskabet

8 It anvendt i skolen tilbyder
Digitaliseret læremiddel Didaktiserede it-ressourcer Programmet har kontrol Brugeren har kontrol Fast form og struktur Åben form og struktur Træning af færdigheder Træning af digital kompetence Træning af udenadslære Faglig udforskningskompetence Målbar Selvtest Faglig kombinatorik og kompleksitet Mange læringsstrategier mulige Konstruktion og meningsforhandling Målbar formative test Evaluering af remediering Summative test Evaluering af formidling Bør, men ikke altid gør det … FORMER DER KOMPLEMENTERER HINANDEN

9 Generelle fund – Lærer/elev/It
IT som drivkraft IT som læremiddel /didaktiseret it Formel Læring (MÅL) uformel Læring(MIDDEL) Teoretisk niveau Organisation og planlægning Praktisk niveau (Dale 1989, 2000) Nye teknologiers læringspotentiale nye måder at tænke fag og didaktik på Organisation og planlægning Praktisk niveau Læreren som didaktisk designer medtænker Eleven som didaktisk designer formelle og uformelle læringstilgange Læring er MÅLET for aktiviteten RESULTAT Læring er MIDDEL når MÅLET er at deltage PROCES IT’s potentiale ind i faglig læring

10 Eksempler på brug af digitaliseret IT
Fælles individuelt

11 Læringspotentiale – interaktive tavler
Naturfag Fælles arbejde med konstruktionen Verbal og visuel begrebsliggørelse Forstå og bruge abstrakte konstruktionsbegreber Bæreevne Spændvidde Matematiske beregninger Måle enheder Diskussion om design udfordrer pensum og faglighed Nye søgninger på nettet Eksperimenterer Reflekterer Stærk integration af praksis og teori Hvad nu hvis (hypotese) Þ Bygger digital model Þ Tester i simulationsprogram At bygge broer 4 klasse - pigegruppe

12 Læringspotentiale – interaktive tavler
Billedanalyse – 4 klasse Plads, rum, overblik, detalje Undren Forskellige udtryksmåder Forskellige læringstilgange Rolleskift Deltagelse interaktiv – multisensorisk, tegne på elevernes tavle vend ryggen til tavlen

13 Læringspotentiale – CD-Ord
2 klasse - Gys og Gru: Uge 1 FILIP er formel ASMUS er fantasifuld Opdager en FORMEL fejl: Fortællingen mangler en der er ond Forstår opbygning af fortælling – den onde Asmus foreslår “Det hævngerrige fugleskræmsel” Formel definition af fugleskræmsel: ”Et fugleskræmsel skræmmer fugle væk fra jordbærrene” Demonstrerer storytelling: ”Da bonden var en dreng kom han til at skubbe en ud over klippen. Han døde. Det er hans ånd – hans sjæl – inde i fugleskræmslet. Det ønsker hævn … dræbe bonden”. ... publikum må ikke vide det endnu Suspense gør en historie spændende Modelfoto Asmus og Filip Har svært ved at skrive: Sammenhængende handling Spændende forløb Filip er flittig men svag på fantasi Asmus undgår helst at skrive men har mange ideer Forløb over 3 uger læringsperspektivet rummer alle varianter af aktiviteter der foregår med it som værktøj, undervisningsmiddel, indholds ressource, kommunikationsmiddel - i og udenfor skolerummet it perspektivet rummer teknologien – hardware software netværk og alt hvad it kan bruges til/indgå i Vi har dokumenteret at it supporterer og intensiverer faglig læring Vi har dokumenteret at it kan inddrages i endnu flere faglige aktiviteter med fordel Vi har dokumenteret at der er uudnyttede it ressourcer Men vi har også dokumenteret at der findes faglige felter hvor it ikke vil være den mest oplagte måde at udvikle det pædagogisk-, didaktiske design ... Og at der ikke inden for alle faglige felter findes it der kan indgå i pædagogisk-, didaktisk design

14 Læringspotentiale – CD-Ord
Anden klasse - Gys og Gru: uge 3 FILIP viser fantasi ASMUS viser struktur Foreslår slutningen: ”... og så jublede de og nu skal de drikke øl” Etisk argument “Måske er sodavand og kager bedre for sønnerne” Nyt forslag ”... og så jublede de og nu skal de kager og sodavand” Skriver formel slutning SLUT skrevet af FILIP og ASMUS læringsperspektivet rummer alle varianter af aktiviteter der foregår med it som værktøj, undervisningsmiddel, indholds ressource, kommunikationsmiddel - i og udenfor skolerummet it perspektivet rummer teknologien – hardware software netværk og alt hvad it kan bruges til/indgå i Vi har dokumenteret at it supporterer og intensiverer faglig læring Vi har dokumenteret at it kan inddrages i endnu flere faglige aktiviteter med fordel Vi har dokumenteret at der er uudnyttede it ressourcer Men vi har også dokumenteret at der findes faglige felter hvor it ikke vil være den mest oplagte måde at udvikle det pædagogisk-, didaktiske design ... Og at der ikke inden for alle faglige felter findes it der kan indgå i pædagogisk-, didaktisk design

15 Læringspotentiale – CD-Ord
Gys og Gru – Tydelig udvikling Sproglig bevidsthed Sproglig analyse Formulering og stavning Eksperimenter med sprog Diskussion og forhandling Gysergenren Udtryksmidler Kompleksitet Personlig tilgang Valg af strategier Forhandlingsmåder Wedgeriffe – eksplorative samtale læringsperspektivet rummer alle varianter af aktiviteter der foregår med it som værktøj, undervisningsmiddel, indholds ressource, kommunikationsmiddel - i og udenfor skolerummet it perspektivet rummer teknologien – hardware software netværk og alt hvad it kan bruges til/indgå i Vi har dokumenteret at it supporterer og intensiverer faglig læring Vi har dokumenteret at it kan inddrages i endnu flere faglige aktiviteter med fordel Vi har dokumenteret at der er uudnyttede it ressourcer Men vi har også dokumenteret at der findes faglige felter hvor it ikke vil være den mest oplagte måde at udvikle det pædagogisk-, didaktiske design ... Og at der ikke inden for alle faglige felter findes it der kan indgå i pædagogisk-, didaktisk design Modelfoto

16 Læringspotentiale – PhotoStory
Sprogfag IT specifik GØREN Speake Optage Lytte Rette Søgning og kildekritik Fag (måling) Markant læringskurve Ordforråd Udtale Skriftlighed Fortællestruktur Mundtlighed Produktets kvalitet Refleksion Virkemidler Multimodalitet Målgruppe Lyd – markant forbedring læringsperspektivet rummer alle varianter af aktiviteter der foregår med it som værktøj, undervisningsmiddel, indholds ressource, kommunikationsmiddel - i og udenfor skolerummet it perspektivet rummer teknologien – hardware software netværk og alt hvad it kan bruges til/indgå i Vi har dokumenteret at it supporterer og intensiverer faglig læring Vi har dokumenteret at it kan inddrages i endnu flere faglige aktiviteter med fordel Vi har dokumenteret at der er uudnyttede it ressourcer Men vi har også dokumenteret at der findes faglige felter hvor it ikke vil være den mest oplagte måde at udvikle det pædagogisk-, didaktiske design ... Og at der ikke inden for alle faglige felter findes it der kan indgå i pædagogisk-, didaktisk design

17 Flere elever opfinder frivilligt projekter
Læringspotentiale – PhotoStory Dansk – sprogfag Elevernes egne ord Vi skriver og finder på Vi bruger fantasien Vi lærer at samarbejde Det er godt, at man bevæger sig (drenge). Så kan jeg bedre koncentrere mig Vi skal vælge billeder, hvordan de skal se ud, hvor de skal tages Det er sjovt, når det er sjovt, gider man godt lære noget Flere elever opfinder frivilligt projekter som de arbejder med Lyd – markant forbedring læringsperspektivet rummer alle varianter af aktiviteter der foregår med it som værktøj, undervisningsmiddel, indholds ressource, kommunikationsmiddel - i og udenfor skolerummet it perspektivet rummer teknologien – hardware software netværk og alt hvad it kan bruges til/indgå i Vi har dokumenteret at it supporterer og intensiverer faglig læring Vi har dokumenteret at it kan inddrages i endnu flere faglige aktiviteter med fordel Vi har dokumenteret at der er uudnyttede it ressourcer Men vi har også dokumenteret at der findes faglige felter hvor it ikke vil være den mest oplagte måde at udvikle det pædagogisk-, didaktiske design ... Og at der ikke inden for alle faglige felter findes it der kan indgå i pædagogisk-, didaktisk design

18 Lidt om min crosser En tur på crosseren Om sikkerhed og udstyr En quiz
Elev arbejder fagligt producerende Månedens professor Min crosser Lidt om min crosser En tur på crosseren Om sikkerhed og udstyr En quiz

19 Her viser eleven en video af
Min crosser Emnet indtroduceres Her viser eleven en video af Crosseren i aktion på den hjemmelavede bane

20 Lidt om min crosser Crossertype Suzuki A-TON VIPER
Motortype En cylinder Motorstørrelse HK (hestekræfter) Gear Automatgear Sædehøjde cm Længde cm Vægt kilo Tank ,6 liter benzin Topfart km/t Faktaformidling

21 Sikkerhed og udstyr Man skal altid køre med styrthjelm
Faktaformidling Man skal altid køre med styrthjelm Man ser bedre med motorbriller - det støver meget! Handskerne beskytter fingrene hvis man styrter Man kan også bruge beskytter til brystet og ryggen

22 Quiz 1 2 3 1 2 3 50 HK 80 km/t Suzuki 115 cm 113 kg 5 HK 50 HK 1000 HK
Eleven som didaktiker Quiz 1 2 3 50 HK 80 km/t Suzuki 115 cm 113 kg 1 2 3 5 HK 50 HK 1000 HK 25 km/t 50 km/t 80 km/t Suzuki Yamaha Honda 50 cm 100 cm 115 cm 113 kg 1013 kg 103 kg Hvor mange HK har min crosser? Hvor hurtigt kan min crosser køre? Hvilket mærke er min crosser? Hvor lang er min crosser? Hvor meget vejer min crosser?

23 Elever arbejder fagligt producerende
Matematisk Re-didaktisering Læreren inspireres af elevens arbejde Matematikhistorier og opgaver Bytte regneopgaver Kan konvertere stil et hav af Beregninger Opmålinger Geometri Eleven som faglig formidler IT’s potentiale ind i faglig læring Læreren som didaktisk designer medtænker Eleven som didaktisk designer formelle og uformelle læringstilgange Læring er MIDDEL når MÅLET er at deltage PROCES Læring er MÅLET for aktiviteten RESULTAT Eleven som formidler

24 Eksempler på brug af digitale læremidler
Fælles individuelt

25 Elevere arbejder med digitale læremidler
Matematikbogen.dk 1 og 2 klasse Det bedste til at lære plus, minus og gange Afprøver færdighedsniveau Hvor god er jeg (antal rigtige og hastighed). Eleverne kan selv presse sig – niveau, tid, antal. De kan måle sig og det fungerer i indskolingen

26 Elevere arbejder med digitale læremidler
e-mat, færdighedstræning på tid – klassetrin

27 Elevere arbejder med digitale læremidler
Børnene vælger klassetrin og lixtal Vælger selv hvad de vil læse. Superbog.dk - Indskolingen (0 – 3 klasse) Nemt hjemme/på ferie og delefamilie Opgaver med læseforståelse til de små Statistik så lærer kan følge med og vurdere Teknisk udfordring er at der skal downloades Java Dansk 3 klasse Sprog og ordklasser De skal vise hvad de har lært – Skrive sjove historier på rim fx

28 Elevere arbejder med digitale læremidler
Dansklandskabet.dk (1 klasse) Lige startet op, snust til, kommet ind i det ABC landskab.

29 Lærernes syn på digitale læremidler og e-bøger
Jeg har set det på en konference – virker spændende Vi vil gerne undersøge det Prøvet udskoling og fransk – ikke alle kunne lide det Historiebog på nettet - det er de glade for Kan de kan læses op er det godt Må ikke udfordre finmotorikken hos de små Der er for meget færdighedstræning Der er opgaver hvor de ”rigtige” svar ikke er logiske for eleverne Problemer med at der skal installeres Irriterende at materialet ikke kan komme ud af systemet

30 Lærernes syn på digitale læremidler og e-bøger
Det er så pissedyrt Hvis man kunne købe et kapitel, et stykke som en app, for 200 kr. et eller andet… Det passer hverken til økonomien, vores didaktik eller noget at købe hele pakken og det er svært at differentiere E-mat er gratis så det skal vi afprøve – individuelle planer, statistik over hvad eleverne har set, gjort og afprøvet I bogform er der kommet nogle med genrer – så kan man bestille fx essey-genren, så man kan bruge det til alle klasser på tværs. Dvs man kan deles flere om det man arbejder med, og skal ikke købe hele pakker

31 Forandringer der relateres til brug af it
Digitale læremidler Eleverne glade for færdighedstræning Lærerne usikre på om de påvirker læring Didaktiseret it Lærer hurtigt at arbejde med tekst og sprog / matematiksprog Bliver gode til regnearterne Bliver gode til informationssøgning Opøver evne til abstraktion Udfordrer pensum og trinmål Sociale forandringer - it Kan administrere egen IT Hjælper læreren Hjælper hinanden Bliver dygtige til at samarbejde Låner deres ting ud Kan dele en computer Kan justere grænserne selv – fx spil De små tør være sammen med de store

32 Tak for idag It, faglig læring og pædagogisk videnledelse
Undervisertræf, Kolding Marts 2010 ã Karin Tweddell Levinsen Institut for didaktik, DPU


Download ppt "Elever lærer både individuelt og i læringsfællesskaber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google