Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYHEDSBREV Årgang 10 Nummer 1, marts 2013 Praktiske forhold Tilmelding og betaling til middag. Deltagelse i middag koster 155,- kr. per person. Tilmelding.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYHEDSBREV Årgang 10 Nummer 1, marts 2013 Praktiske forhold Tilmelding og betaling til middag. Deltagelse i middag koster 155,- kr. per person. Tilmelding."— Præsentationens transcript:

1 NYHEDSBREV Årgang 10 Nummer 1, marts 2013 Praktiske forhold Tilmelding og betaling til middag. Deltagelse i middag koster 155,- kr. per person. Tilmelding foregår telefonisk til Grethe Wiese eller ved at benytte mail (se boksen ovenfor). Seneste tilmelding Fredag 8. marts. Betaling for deltagelse i middagen sker samtidig med kontingentbetaling eller ved indsættelse af beløbet på foreningens bankkonto. MED TYDELIG ANGIVLSE AF FORMÅL OG INDBETALER Kommende arrangementer Husk at foreningen i år fylder 100 år, og at vi i den forbindelse fejrer os selv 5. oktober. Jubilæumsudvalget er gået i tænkeboks, og når de kommer ud, vil vi være i stand til at fortælle mere. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening Onsdag 13. marts 2013 kl. 18.00 Klubhuset Ordrup Cycle Club (OCC) Jægersborg Alle 148 B, 2820 Gentofte. Ved Hundesømosen. Indgang fra Lille Femvej og Solbakkevej A) Præsentation af det nye renovationssystem B)Generalforsamling efter vedtægterne C)Middag og ølsmagning Programpunkt A Karsten Brædder fra Gentofte Renovation vil orientere om det affaldsseparerende renovationssystem, som indføresi løbet af efteråret 2013 Programpunkt B Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden efter vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskabet. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Eventuelle forslag. 6. Valg af bestyrelse og revision. 7. Eventuelt. Ad 3. Regnskabet er udsendt på forhånd som brev eller mail. Ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 100,- for året 2013 – 2014 Ad 5. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ad 6. Der skal foretages følgende valg: For et år til 2014: Formand: Bestyrelsen foreslå genvalg af Jesper Holm. For to år til 2015: Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Scheuer. To bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Schächter og nyvalg af Erik Lind Jacobsen, Ibstrupvej 34 A, Gentofte. Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Leo Gutkin, Skovmosevej 1 For et år til 2014: Bestyrelsessuppleant:Bestyrelsen foreslår genvalg af Lena Jensen, Dalvej 8 Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Kold, Fortunvej 27 Vi er i tilbage hos Ordrup Cykle Club. Klubhuset ligger ved hovedstien gennem Hundesømosen. Adgang er formodentlig lettest fra Solbakkevej ved HF Bernstorff. Der kun er begrænsede parkeringsmuligheder ved klubhuset, så vi opfordrer flest mulige til at benytte cykel eller gåben. Det sidste er nok enn god idé da vi i forbindelse med middagen skal have en spændende ølsmagning arrangeret af Holger Frederiksens Eftf. Til de der hellere vil have et glas vin, er der også sørget for det. Og middagen står en gammel kending for, idet John er tilbage i køkkenet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Carsten Scheuer, Engbakkevej 15, 2920 Charlottenlund, carsten@scheuer.dk Majse Købke, 3210 8807. Søren Schächter, 3963 3324 Grethe Wiese, 39 63 48 60. John Zangenberg, 39 63 23 98. Bankkonto: 2216 8977577668 Tilmelding til arrangementer på: Bernstorff.jaegersborg@gmail.com Foreningens hjemmeside: www.bernstorff-jaegersborg.dk


Download ppt "NYHEDSBREV Årgang 10 Nummer 1, marts 2013 Praktiske forhold Tilmelding og betaling til middag. Deltagelse i middag koster 155,- kr. per person. Tilmelding."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google