Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til den årlige generalforsamling 16. april 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til den årlige generalforsamling 16. april 2009."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til den årlige generalforsamling 16. april 2009

2 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Forelæggelse af bestyrelsens beretning om LAG Svendborgs virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. 3.Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. 4.Drifts- og likviditetsbudget 2009 & 2010 5.Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand 7.Valg af 2 suppleanter 8.Valg af revisor 9.Eventuelt

3 Forelæggelse af bestyrelsens beretning om LAG Svendborgs virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

4 Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

5 Resultatopgørelse

6 Balance - Aktiver

7 Balance - Passiver

8 Note 1

9 Note 2

10 Note 3

11 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt beslutning om godkendelse heraf.

12 Drifts- og likviditetsbudget

13 Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse Forslag om vedtægtsændringer

14 § 9 stk. 4

15 § 13 stk. 2

16 § 16 stk. 2

17 Valg af bestyrelsesmedlemmer 1.Repræsentanter under ”Borger & Forening” 1 kandidat vælges for 1 år, resten vælges for 2 år 1.Kurt Sorknæs (modtager genvalg) 2.Inge Skelgaard (modtager genvalg) 3.Gunnar Nyholm (modtager genvalg) 2.Repræsentanter under ”Erhverv & Turisme” 1 kandidat vælges for 1 år, resten vælges for 2 år 1.Arne Bøtter Aksglæde (modtager genvalg) 2.Poul Erik Andersen (modtager genvalg) Blev valgt for 1 år i 2008 3.Steen Jørgensen (modtager genvalg)

18 Valg af formand

19 Valg af 2 suppleanter

20 Valg af revisor

21 Eventuelt

22 Projekt Høkildegård Landhandel v/Lise Rasmussen

23 Projekt ”Landsbyfornyelse og integration i Brændeskov” v/Brændeskov - Brudager Skytte, Gymnastik & Idrætsforening


Download ppt "Velkommen til den årlige generalforsamling 16. april 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google