Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamling Utterslevhøj Grundejerforening 19. marts 2013 kl. 19

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamling Utterslevhøj Grundejerforening 19. marts 2013 kl. 19"— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamling Utterslevhøj Grundejerforening 19. marts 2013 kl. 19

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere
3. a. Vejudvalgets beretning 3. b. Vejudvalgets regnskab 3. c. Forslag vedr. vejudvalget 3. d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag Bestyrelsen foreslår hævelse af bidrag fra 450 kr. til 900 kr. 4. Bestyrelsens beretning vedr. grundejerforeningen 5. Grundejerforeningens regnskab 6. Forslag vedr. grundejerforeningen 7. Grundejerforeningens budget og fastsættelse af kontingent 8.a. Valg af kasserer: Søren Speich Sørensen modtager genvalg Valg af bestyrelsesmedlem: Hanne Rasmussen modtager genvalg Valg af bestyrelsessuppleant: Stefan Hestbæk modtager genvalg 8.b. Valg af revisor: Torben Andersen modtager genvalg Valg af revisorsuppleant: Ejnar Christiansen modtager ikke genvalg 8.c. Evt. valg af supplerende medlemmer til vejudvalget 9. Eventuelt

3 3.a. Vejudvalgets beretning
Uglestien renoveret mangler endnu asfalt-slidlag Fortovsrenovering fra 2009 2 overkørsler mangler i Harespringet 5 års gennemgang i 2014 DONG nedgravning af luftledninger Formanden har ført tilsyn i perioden juli-oktober Mangellister foreligger Efter-renovering udføres i foråret 2013 Medlemsbidrag vedr. Nebbegårdsbakken 43 Bestyrelsen har fastsat bidrag nr. 2 til 2 kr. årligt Trafikregulering, Mosesvinget Optælling foretaget af Kommunen i efteråret 2012 Ny optælling foretages igen i foråret 2013 Snerydning Tilfredshed med den valgte sne-entreprenør

4 3.a. Afstemning Vejudvalgets beretning 2012

5 3 regnskaber og budgetter
Nr. 2: Vejforeningens regnskab og budget for snerydning og vejvedligeholdelse 242 medlemmer på Private Veje samt 35 UG-andele indgår side 6 i hæftet bestyrelsen foreslår stigning fra 450 kr. til 900 kr. årligt Nr. 1: Grundejerforeningens regnskab og budget alle 301 medlemmer indgår side 5 i hæftet bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kr. årligt Nr. 3: 10 årigt byggelån ifm. fortovsprojektet 116 medlemmer (låntagere) indgår, resten har betalt fortovsgælden kontant side 7 i hæftet

6 Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer
3.b. Regnskab 2012 for Private Veje (242 medlemmer på de private veje indgår) Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer

7 3.b – Vejudvalgets regnskab

8 3.b – Vejudvalgets regnskab

9 3.b – Vejudvalgets regnskab

10 3.b – Vejudvalgets regnskab

11 3.b – Vejudvalgets regnskab

12 3.b – Vejudvalgets regnskab

13 3.b. Afstemning Vejudvalgets regnskab 2012

14 3.c. Forslag til afstemning vedr. vejudvalget Ingen indkomne forslag

15 Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer
3.d. Budget 2013 Private Veje Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer

16 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Hævelse af vejbidrag (250 kr. årligt) og snebidrag (200 kr. årligt) til i alt 900 kr. årligt. Altså en stigning fra 450 kr. til 900 kr. årligt vedr. vej og sne. Kun vejforeningens medlemmer kan stemme. Vedtages forslaget skal der i 2013 betales således af beboerne på private veje: Grundejerforening: 600 kr. Vejbidrag og snerydning: 900 kr. Ialt: kr. Nuværende bidrag: kr.

17 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Baggrunden for forslaget:

18 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Baggrunden for forslaget:

19 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Baggrunden for forslaget:

20 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Baggrunden for forslaget:

21 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Baggrunden for forslaget:

22 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
Baggrunden for forslaget:

23 3.d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag

24 3.d. Afstemning Vejudvalgets budget 2013

25 4. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningen
Aktiviteter fastelavn, Skt. Hans-bål og sommerfest Investeringer plæneklipper og sneslynge Bredbånd Bestyrelsesseminar Forretningsorden

26 Forretningsorden Hvorfor en forretningsorden?
Sikre bestyrelsens tid bliver brugt på de foreningsrelevante opgaver, så energien ikke drænes. Sikre en konstruktiv dialog i bestyrelsen. Sikre klare linier i forhold der ikke er entydigt reguleret af vedtægterne. Gøre det lettere at gå ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem.

27 Forretningsorden Forretningsordenen indeholder:
Dagsorden for bestyrelsesmøder Økonomi Særlige opgaver Fortovsskader Mægling Ordensregler

28 Fordeling af opgaver - eksempler
Forretningsorden

29 Forretningsorden Henvendelser til bestyrelsen
Hvis et medlem ønsker at henvende sig til bestyrelsen bør det fortrinsvist ske til bestyrelsens -adresse alternativt kan man ringe til et medlem af bestyrelsen. Når der modtages en mail vil ”1’eren” (afhængigt af emnet i henvendelsen) svare med kopi til hele bestyrelsen, så alle ved der er svaret. Hvis der ikke er svaret inden for en uge, svarer ”2’eren”.

30 4. Afstemning Grundejerforeningens beretning 2012

31 5. Regnskab 2012 for Grundejerforeningen (Alle 301 medlemmer indgår)
Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer

32 5. Regnskab, grundejerforeningen

33 5. Regnskab, grundejerforeningen

34 5. Regnskab, grundejerforeningen

35 5. Afstemning Grundejerforeningens regnskab 2012

36 6. Forslag til afstemning vedr
6. Forslag til afstemning vedr. Grundejerforeningen Ingen indkomne forslag

37 7. Budget 2013 Grundejerforeningen
Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer

38 7. Budget, grundejerforeningen

39 7. Afstemning Grundejerforeningens budget 2013

40 Regnskab 2012 10 årigt byggelån
Søren Sørensen, Storkebakken 27, kasserer

41 Nr. 3 – 10 årigt byggelån

42 Nr. 3 – 10 årigt byggelån

43 8. Valg 8.a. Valg af kasserer: Søren Speich Sørensen modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem: Hanne Rasmussen modtager genvalg Valg af bestyrelsessuppleant: Stefan Hestbæk modtager genvalg 8.b. Valg af revisor: Torben Andersen modtager genvalg Valg af revisorsuppleant: Ejnar Christiansen modtager ikke genvalg 8.c. Evt. valg af supplerende medlemmer til vejudvalget

44 9. Eventuelt

45 Pause SKYBRUDSTEMA Rie fra Cirkelhaven fortæller om sin regnvandshave
Efter pausen: SKYBRUDSTEMA Rie fra Cirkelhaven fortæller om sin regnvandshave Mads fortæller om VVS-løsninger: kloakstop, højtvandslukke m.v.


Download ppt "Generalforsamling Utterslevhøj Grundejerforening 19. marts 2013 kl. 19"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google