Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospitalsenheden VEST

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospitalsenheden VEST"— Præsentationens transcript:

1 Hospitalsenheden VEST
Velkommen til mulighedernes hospital!

2 Danmarks første triage på mobil APP
Vi får ting til at ske: Danmarks første triage på mobil APP KBU -læge foreslår ved morgenkonference, at en ny papirbåren triagemanual omsættes til en håndholdt app i lommeformat. I dag DK´s første akut-app og på vej med uddannelses-app for de yngre læger i akutafdelingen. Hospitalsenheden VEST ▪

3 Vi får ting til at ske…… Januar 2014:
Et samarbejde mellem Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune om at skabe bedre forløb for de ældre patienter er kommet i stand via støtte fra Sundhedsstyrelsen med 5,5 mio. De første resultater tyder på færre indlæggelser og kortere indlæggelsestid.

4 ”Kendt jordemoder" giver stor tryghed for gravide og nybagte forældre
Vi får ting til at ske: ”Kendt jordemoder" giver stor tryghed for gravide og nybagte forældre Et kendt ansigt der følger den gravide før, under og efter fødslen. Det er det centrale i ordningen ”kendt jordemoder”, som i dag er udbredt til alle førstegangsfødende i Hospitalsenheden Vest. Målt på patienttilfredsheden er det en overordentlig god ide.    Den ny LUP viser nemlig, at nybagte forældre har oplevet, at opholdet på fødeafdelingen i Holstebro, hvor ordningen har været afprøvet med succes siden 2011, er helt i top. Tre ud af fire gravide scorer opholdet på fødeafdelingen helt i top i det vestjyske, mens andelen af "meget tilfredse" på landsplan er to ud af fire.    Tilsvarende oplever hver syvende gravide kvinde på andre hospitaler landet over, at det er svært at få kontakt til en jordemoder, når der er brug for det. På fødeafdelingen i Holstebro har alle gravide (100 procent) tilkendegivet, at det ikke er et problem for dem.   

5 Patientens hospital Hospitalsenheden VEST ▪

6 Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenheden VEST ▪

7 Organisation Hospitals- ledelsen Danske Regioner Sundhedsstyrelsen
Staben RM IT Hospitals- ledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Teknisk Afdeling Driftsafdelingen Hospitalsapoteket Klinisk Mikrobiologisk Afdeling1 Røntgenafdelingen Akutafdelingen Øjenafdelingen Nuclearmedicinsk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling Ernæringsenheden Neurologisk Afdeling Medicinsk Afdeling Patologisk Institut Ergo- og fysioterapien Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Urologisk Afdeling Øre-Næse-Halsafdelingen Onkologisk Afdeling Arbejdsmedicinsk Klinik Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling Århus Universitet Primær sektor Pædiatrisk Afdeling Praktiserende læger Regionens hospitaler 1Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen RH Viborg Hospitalsenheden VEST ▪

8 Organisation - Regionsrådet og direktion
Foto på vej Bent Hansen Formand for regionsrådet Regionsrådet Bo Johansen Regionsdirektør Ole Thomsen Koncerndirektør Særligt ansvar for: Sundhedsområdet Undtaget nære sundhedstilbud Folkesundhed Kvalitetsudvikling Anne Jastrup Koncerndirektør Særligt ansvar for: Psykiatri-, social- og specialundervisningsområdet samt nære sundhedstilbud HR Folkesundhed Kvalitetsudvikling Hospitalsenheden VEST ▪

9 Regionens hospitaler Akuthospital Sundhedshus med akutklinik Hospital
Skive Randers Lemvig Norddjurs Struer Viborg Syddjurs Holstebro Favrskov Herning Silkeborg Herning Aarhus Ikast- Brande Skander- borg Ringkøbing-Skjern Horsens Samsø Akuthospital Sundhedshus med akutklinik Heden- sted Hospital Sundhedscenter Livsstilscenter Rehabiliteringshospital Sundheds- og Akuthus

10 DNV – Gødstrup Fremtiden er flyttet ind i Hospitalsenheden Vest med etableringen af Vestjyllands største byggeprojekt: Det Nye hospital Vestjylland i Gødstrup Hospitalsenheden VEST ▪

11 DNV – Gødstrup: Fakta Tal og fakta Tidsplan for byggeriet
Optageområde ca borgere, 5000 km² Grundareal m² m² Etageareal ca m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi kr. 3,5 mia. inkl. psykiatri Tidsplan for byggeriet 1. spadestik september 2012 Første indflytning 2017 Efterfølgende indflytning løbende frem mod 2019 Hospitalsenheden VEST ▪

12 Se os bygge her: supersygehuset.tv klik på billede!
Hospitalsenheden VEST ▪

13 Hospitalsenheden VEST 13 ▪ www.vest.rm.dk

14 Strategikort

15 Grundfortællingen: en fælles motor for profilering
Mulighedernes Hospital er Hospitalsenheden Vest på vej mod DNV - Gødstrup Vi tror på, at alle har noget at bidrage med vi står på de faglige specialer og uddannelse og forskning patienten skal ”slippes fri”, de pårørende inddrages vi baserer os på partnerskaber, teams og fællesskaber Vi fokuserer, har vilje og handlekraft alle ved, hvad vi vil opnå og prioriterer det, der bidrager dialog baseret på fakta er grundlaget for ledelse og handling - det gode arbejdsmiljø er en forudsætning Vi er kendt for at holde ord - social kapital på bogen Velkommen til Mulighedernes Hospital! Hospitalsenheden VEST ▪

16 MEDaftalen – holdninger og tilgange
Opgavens løsning er i centrum Samarbejde fører til mål (realiserer ejerens krav) Effektiv udnyttelse af hver eneste skattekrone  service og kvalitet Dialog (reel inddragelse i beslutningsprocesserne) Vi styrer via værdier Dygtighed, dristighed og dialog Faglig kvalitet er forudsætningen for alt, hvad vi gør Faglig, personlig og organisatorisk udvikling Viden skal deles Decentral beslutning/selvledelse Klare mål – vilje til at tage ansvar Det gode arbejdsmiljø Hospitalsenheden VEST ▪ 16

17 Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag Personalepolitik
MED– og Arbejdsmiljøaftalen ”En fælles ramme for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region Midtjylland om at løse opgaverne bedst muligt til gavn for borgerne og sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte” Uddrag fra MED- og Arbejdsmiljø

18 Struktur for medindflydelse og medbestemmelse
Regionens MEDudvalg [Formand: Regionsdirektøren] Hoved MEDudvalg (HMU) for Hospitalsenheden Vest [Formand: Hospitalsdirektøren] Lokale MEDudvalg (LMU) [Formand: Afdelingslederen] Arbejdsmiljøgrupper [Lederrepræsentant: Funktionslederen] Hospitalsenheden VEST ▪ 18

19 MED organisationen arbejder løbende for forebyggelse og vedligeholdelse
APV (ArbejdsPladsVurdering) og TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering) er temperaturmålinger der foretages hver 2. år De danner grundlag for dialog om arbejdsmiljø og trivsel og skal munde ud i konkrete handlinger

20 Samarbejde - med inddragelse af medarbejdere
Leder AmiR TR Flere forskellige nøglepersoner

21 Virksomhedens sociale kapital
Kerneopgaven er den opgave, som organisationen er sat i verden for at løse. …Kerneydelse er den ydelse, der leveres. At sikre sammenhængende patientforløb, herunder undersøgelse, behandling, pleje og inddragelse af patienter. Virksomhedens sociale kapital Samarbejds- evne Tillid Retfærdighed Kerne-opgave Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 21

22

23 Personaletilbud Personaleforeninger - spændende og sjove arrangementer
Motionsforeninger – billig motion Holstebro/Lemvig: Herning: Ringkøbing: Kunstforening Fælles personaleblad – Under Vesten Fælles rabatordninger Feriefonden Hospitalsenheden VEST ▪


Download ppt "Hospitalsenheden VEST"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google